středa 30. června 2021

P040

..

Technická data:

.

Foto: Polep lavičkový; výřez; zúženo.

Ampule: Ampulla; z lat., u starých Římanů baňatá, malá nádoba, lahvi podobná, v níž byl chován olej na mazání těla v lázních. Také miska na lampu, visící v řetízkách se stropu jizby, jaké užívali již staří Egypťané a Assyřané. Nyní jsou ampulové lampy s barevnými skly v ložnicích, nebo květinové ampule k pěstění otáčivých splývavých květin (Lidový slovník naučný).

Biocep: Cep na mlácení bioobilí.

.

Původní foto použité v poklesslosti - lze domalovávati:

..

.

Kocůrova obrazárna - "Nohy doo bráceného vé s oknem jako měřítkem zakřivenosti":

.


.

Foto: Praha, Nusle; otočeno.

.

.

Z TlusŤjochova kalendária:

.


.

Víte, že byl včera Den fotopřístrojů?

.

.

Modré pozadí - sluneční kováři:

.


.

Foto: Praha, nám. Jiřího z Poděbrad, kostel Nejsvětějšího Srdce Páně; červne 2021.

.

.

Divize rébusů (taková ptákovina):

.


.

.

SpQ - Kronika 1904:

..

.

Pohoštění pro P.T. ctihodnou obec čtenářskou:

.


.

(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Co víte o ampulli remešské? 

2) Co uzavírá do ampule Cyberštamgast? A co vy?

3) Řešte rébus, nebo dokreslujte, nebo proveďte detailní chemický a kulinářský rozbor pokrmu, který nese pouliční prodavač.

.

.

Bonusy a jiná lákadla:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnossti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Pošťák indočínský či B) Lázeňský pramen. TlusŤjochůff dekret trojhlasný udělen jest všem, kdož se zúčastní VBS - Z D E

.

.

Pro Fredyho:

.

"Jakousi ampuli do záňadří skryla, " žaloval na kuchařku Okrohlou-Jírů student Nepivoda.

.

.

Bonus:

.


.

(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Jakým signálem oznamuje stráž z pozorovatelny příjezd pošťáka?

B) Z kterých hlavních koloniálních protektorátů se skládala Francouzská Indočína?

C) Kdo to byl Phan Đình Phùng?

D) Účastněte se VBS Zde

.

.

sobota 26. června 2021

TK010

.


.


.

.

Technická data:

.

Počasí: Vedro, dusno.

Tukan: Tukani (Rhamphastos) v Brasilii vyznačují se velikým a lehkým zobákem; živí se ovocem avšak i ptáčaty (Schoedlerova kniha přírody, obsahující v sobě veškeré nauky přírodné; 1870).

Tukan: V přírodě je místním obyvatelstvem uctíván a spojován se zlými duchy. Díky velké spotřebě potravy vyprodukují hodně trusu (Wikipedie).

.

Kocůrova obrazárna:

.
.

Foto: Praha, polep la vičkový, výřez; červen 2021.

Příběh: Na tomto plátnu zachytil neodekadentní malíř Gar Gargar podobiznu emzáka podle vyprávění Anežky  Meliszky, sběračky krápníků. Ta inkrustovaného mimozemšťana objevila v roce 1966 při prvosběru v Krásném krasu. Tělo vesmírného tvora je nyní údajně uloženo v USA v Oblasti 51 jako objekt #QCZ/meli/6699. 

.

.

Modré pozadí:

.


.

Foto: Zlíchovský lihovar; červen 2021.

Zlíchovský lihovar: Blíže viz

.

.

Meditace pod lampou:

.


.

Foto: Praha, Vyšehrad; červen 2021; cyklus výklady a výlohy.

.

.

Michelská plynárna:

..

Foto: Praha, Michle, červen 2021; odbarveno.

.

.

Divize rébusů:

..

.

SpQ - Kronika 1903:

.


.

.

Ouloffky antikvární:

.Kocour: Felix (blíže viz)

.

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Popište rokování o pilném návrhu dra Šíleného.

2) Debatujte o tukanech nebo řešte rébus.

3) Myslíte, že to, co objevila Anežka Meliszka, je skutečně mimozemšťan? Diskutujte.

.

.

Bonusy a jiné lákačky:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnossti rozhodnouti ráčí, zda vyjevena býti má A) Partie im Baumgarten či B) Pošťák indočínský. Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Miriam.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Tukan, nemluv o něm,  jest to duch zlý, který tě posedne," strašil studenta Nepivodu starý myslivec  Jech v hostinci U Váhy.

.

.

POZOR - DALŠÍ DÍL VELKÉ BUBLINOVÉ SOUTĚŽE vyhlášen zde

.
.

.

Bonus:

..

(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).

Baumgarten: Stromovka  čili Královská obora v Bubenči.

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Zúčastněte se VBS (odkaz viz výše).

B) Po kolika letech bude na muže aplikováno Me Too?

C) Pozve muž ženu do Rudolfovy štoly? Jakou záminku použije? Co víte o Rudolfově štole?

.


úterý 22. června 2021

E019

.


.

Technická data:

.

Foto: Praha, Nusle; červen 2021; výkladoffka (=výlohoffka); otočeno.

Graf: Koláčový. Neplést s polévkovým kořením - blíže viz

Směrodatná odchylka: viz

.

.


Kocůrova obrazárna:

.Foto: Praha, polep lavičkový, květen 2021.

.

.

Tlusťjochůff mrakozpyt - zvědavost:

.


.

Foto: Praha, poblíž Karláku; červen 2021

.

.

Rukověť pojišťovacího zprostředkovatele (varianta rodina BLUE):

.


Foto: Praha, Libeň; květen 2021; výřez.

.

.

Holubi kalí na všechno i na vlajky:

.


.

Foto: Praha, Legerova ulice; květen 2021; zkontrastněno; zasaturováno.

.

.

Divize rébusů:

..

.

Osobnosti na starých pohlednicích:

..

(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic)

.

.

SpQ - Kronika 1904:

.


.

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Znáte nějakého lokálního pánaboha ve svém okolí?

2) Jakou píseň by proti Buršákům použil Cyberštamgast? A vy? A Mike Nellid?

3) Zkuste sehnat nějaké informace o zápasníkovi Žídkovi a podělte se o ně s P.T. obcí čtenářskou.

4) Řešte rébus.

.

.

Bonusy a jiná ovlivňovátka:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobromysslosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeveny býti mají A) Kočky na střeše či B) Výjev z lázní. TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Oby.

.

Pro Fredyho:

.

"Odmocnina rozptylu, statistická variabilita..." mumlal si pro sebe student Nepivoda, čmáraje jakési grafy na pivní tácek. 

.

.

Bonus:

.


(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Přeložte texty na pohlednici.

B) Co je v hrnci?

C) Kdo má největší hlad?

.

pátek 18. června 2021

D006

..

.

Technická data:

.

Kpt. Filnt: viz

Papa Gáj: Mytický otec všech Papuánců (Kočkopedie).

Kakadu: Vlastí druhů kakadu, již všichni mají šat světle zbarvený a jejichž hlava jest vztyčitelným, pérovitým chocholem, jest Austrálie a Indické ostrovy (Dr. Otto Schmeil: Přírodopis živočišstva).

Zlato: Smícháním roztokův chlóridu zlatového a chlóridu cíničtého  nabývá se sraženiny, tak řečeného zlatého purpuru Kassiova, kterýž vpálen na porculán a na sklo způsobuje nejkrásnější barvu purpurovou a růžovou (Schoedlerova kniha přírody).

.

Kocůrova obrazárna:

..

Happening "Přisedněte si":

.


Foto: Praha, Výtoň; červen 2021. 

.

.

Volební otazníky s přihlédnutím k rakousko-uherské minulosti:

.


(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic)

Poznámka: Ideologem státoprávníků byl redaktor Kroniky Karel Stanislav Sokol

.

a k současnosti (i když se asi nejedná o volební agitku):

.Foto: Praha, Výtoň; zazděné oblouky železničního mostu; červen 2021.

.

.

Pošťák pro JV KR(NnŽV):

.


(Z TlusTjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

Divize rébusů:

..

.

SpQ - Kronika 1904:

..

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Objasněte pojem "zlato muzívné".

2) Řešte rébus nebo si vygůglete K.S.Sokola. Anebo doilustrujte poklesslost.

3) Převeďte 8 verst ne metry.

4) Bude švýcarský pošťák odměněn čokoládou? Nebo něčím jiným?  Co je balíčku, který drží posťák v ruce? Debatujte.

.

.

Bonusy a jiná ovlivňovátka (editace 19.6.2021 - neb mi to vypadlo /ach, ta vedra/):

.

P.T. Ctihodná obec čtenářská nechť ve své  dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeveni býti mají A) Zdravící cyklisté či B) Minerálka. TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Quickové.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Papa gáj?" divil se starý Pastucha v hostinci U Váhy.

.

.

Domalovávanka od JR:

.


.

.

Bonus:

..

(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).

Source Badoit: blíže viz

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Co si alchymista cucá z palce?

B) Pije ta černá kočka minerálku?

C) Napište krátký příběh o kostře v regálu.

pondělí 14. června 2021

Š010

..

Technická data:

.

Foto: Praha, Smích off; TlusŤjochůff archiff ÚÚ (= úložiště útržků); otočeno o 90°.

Ponrepo: blíže viz

Droj: Dron s ojem (Kočkopedie).

Šňůry: Padákové.

Clown: Počmáraný šašek.

.

Editace 16.6.2021 - alternativní foto:

.


.

Foto: Praha, Smích off; borání lihovaru; červen 2021.

.

.

.

TLUSŤJOCHOVA PROKLAMACE: 

.

Omlouvám se se všem, kteří se za mne omluvili, za to, že jsem se neomluvil sám.

.

.

Kocůrova obrazárna:

..

Ptavačka: žena milující platinu.

Dvojitý agent: Doubleface.

.

.

Jak jsem se inspiroval zlatou kotvou  u Čerffa:

.


.

Foto: Praha, Podskalí; červen 2021; výřez do čtverce; otočeno o 180°.

.

.

Z TlusŤjochova archivu č. 9:

.


(Zátiší s bání & s ptákem)

.


.

(Vzpomínky na Windows 98)

.

.

Divize rébusů:

..

.

Světlonoška pro JV KR (NnŽV):

..

(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

.

Říkadlo Mika Nellida, které zrcadlí jeho zkušenosti:


Požádal jsem světlonošku
ať ukáže svoji nožku
 
Řekla mi to natvrdo
jdi do háje páprdo
 
Řekla mi to načisto
jdi do kopru sexistoSpQ - Kronika 1904:

..

.

Plénotázky a plénoúkoly:

.

1) Co víte o Děčínské kotvě?

2) Vygůglete si Ponrepa. Co vás na jeho životopise zaujalo nejvíce?

3) Jak si představujete studenstvo cizími agitacemi podrážděné? Uveďte příklady.

4) Řešte alespoň jednu variantu rébusu nebo deaktivujte robotický vysavač (dále jen autolux) Též lze domalovávati či dopsati další způsoby odmítnutí Mika Nellida.

.

.

Bonusy a jiné lákačky:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Pošťák Indočíský či B) Lázně slatinné. TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest JV KR (NnŽV).

.

.

Pro Fredyho:

.

"To je Neofilosof Wassattyi," zašeptal ohromeně Schwestka-Modřanský.

.

.

Bonus - lázně slatinné:

..

+ revers:

.


.

(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic)

Poznámka: Jsem zvědaf, zda mne google roboti vyhodnotí jako nemravu.

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Přeložte anglický test.

B) Povšimněte si editace pod poklesslostí.

C) Jaká je pracovní pozice nakukujícího muže? Napište jeho sívíčko.

D) Mohla by být v dnešní době oficiálně vydána takováto pohlednice? Napište protestní petici proti vydávání těchto odporných nemravností, které jsou hrubě urážející.

.

.

Dodatek k Miku Nellidovi poslalo JV KR (NnŽV):

.


.

.