úterý 28. listopadu 2023

TK031

.


.

Technická data:

.

Lelek: Caprimulgus europeus; Ze staré doby zachovala se v lidu báchorka, že prý lelek v noci se vkrádá do stájí, aby ssál mléko kravám neb kozám, z čehož vzniklo jméno jeho  k o z o d o j. (Schoedlerova kniha přírody).

Špaček: Vejce jeho jsou jasnomodrá, důkaz to, že předci jeho stavěli hnízda v venku, jak to špaček i dosud činí, je-li nedostatek děr k hnízdění (dr. Otto Schmeil: "Přírodopis živočišstva).

.

.

.

DOBĚ POPLATNÉ ČTYŘVERŠÍ:

.

Sociálně chudí chlapi
pijí kávu na kanapi
pijí mokku ze šálku
velebíce zahálku

.

.

.

Rok 2024 bude vyhlášen ROKEM  HOLUBA:

Tož nechcete si nechat udělat nový účes zde ?

.

.

.

Kocůrova obrazárna - Prokrustovo lože:

.


Foto: Praha, Malá Strana; listopad 2023.

.

.

.

Listy z Prahy:

.


Foto: Praha, Lhotka; listopad 2023; foceno mobilem pod pouliční lampou; zrcadlová koláž.

.

.

.


Foto: Praha, Podolí; listopad 2023.

.

.

.

Modré pozadí:

..

Osobnosti na starých pohlednicích:

.


(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

.

A příběhy smutné:

.


(Z Tlusťjochopvy sbírky účelových známek).

Jaroslav Šafr:  Pocházel snad z Chýně. Před vypuknutím Velké války provozoval se svou manželkou Annou od roku 1911 živnost hostinskou a výčepnickou v Praze-Holešovicích č.p. 958, v tehdejší Štítného ulici (dnes ulice U Uranie). Restaurace nesla název „Na klíně“. Právě očekávali narození potomka, když se daly do chodu válečné události... Jaroslav narukoval ke 4. rotě 8. zeměbraneckého pěšího pluku, s nímž absolvoval tažení v Srbsku v roce 1914, přesun na východní frontu na počátku roku 1915 a jarní boje v Karpatech, při nichž byl zajat. V ruském zajetí pak v roce 1917 zemřel (staženo odtud )

.

.

.

Ouoffky antikvární aneb (časové) smyčky historie:

.


(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

.

Divize rébusů:

..

.

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Jaký je váš názor na holubí účesy? Jaké plemeno holuba máte nejraději?

2) Objasněte rozdíl mez ložem Prokrustovým a ložem Záhořovým.

3) Řešte alespoň jedu variantu rébusu.

.

.

.

Bonusy a jiné lákačky:

.

P.T. ctihodná obec čtenářské nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeveno býti má A( Abys moh' dnes míti bene či B) "Obrana zemědělce". Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest eN.

.

.

.

Pro Fredyho:

.

"V čele deputace půjdu já," prohlásil emeritní učitel Bejla.

.

.

.

Bonus:

.


(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).

Poznámka: Safra, možná jsem už tuto pohlednice kdysi vymetl na blog.cz, čjort znájet.

.

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Objasněte pojmy pasířka a vejšlapka. Znáte i pojem vejražka? Znáte i Vítězslava Vejražku?

B) Pokuste se splnit úkol č.2 v plénoúkolech.

C) Je morální velebit zahálku?

.


středa 22. listopadu 2023

DD047

.

Vyslechnuto:

"Dneska budu mít teplou večeři, manželka má home office."

.

.

.

Vzpomínky na blog.cz:

.

.

Poznámka: Teprve teď, po letech vidím, že mi z názvu vypadlo písmenko "a".

.

.

.

Kocůrova obrazárna:

.

Foto: Praha, Smích off; listopad 2023; zrcadlová koláž.

.

.

.

Modré pozadí:

.Foto: Praha, Masaryka; listopad 2023.

.

.

.

Ze života kavárenského povaleče:

.

Občas při fototoulkách Prahou se zastavíme s milostivou na dobrou kávu v pekárně 

Zrno zrno vizte zde. Mají tam kromě kávy i antikvární knihy za jednotnou cenu.

.

.


.

Tak jsem neodolal jednu jsem si koupil


Sarkastické a napínavé vyprávění na hranici thrilleru upozorňuje nemilosrdnou perzifláží na směšnost apoštolsky a neadresně proklamovaného humanismu, propadajícího se v permanentní a nebezpečné ustupování zlu, i na hyenismus lidí adaptovaných na totalitní režim a pohybem dějin vržených se svou nedostačující mravní výbavou do svobodného tržního prostředí. Vydáno 1994.

.

.

.

Historické události na starých pohlednicích:

.


.


.

.


(Vše z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).

Příběh slavného parníku jest popsán zde. První dva snímky zachycují výbuch kotle, na poslední pohlednici je už plavidlo po rekonstrukci.

Zajímavá je i historie kartounky, zmíněná na prostředním dokumentu. 

Já ještě sháním nějakou pohlednici z doby, kdy se parník už jmenoval Zbraslav (pokud tedy taková vůbec existuje).

.

.

.

Politické okénko - Doplňovačka "VRANÍK nebo STRANÍK":

.


Foto: Ohrada kurtů v Podolí; listopad 2023.

.

.

.

Listy z Prahy aneb nepravidelná zpráva o šnečí počtě (snail mail):

.


Foto: Praha, Braník; listopad 2023; převod do ČB.

.

.

.

Divize rébusů:

..

Ještě jedna ptákovina: VÁDA JEZEVČÍK + NÁSTROJE_NA_ŘEZÁNÍ  ČÁST_KABÁTU

.

.

.

Osobnosti na starých pohlednicích - zavrženíhodný kolonizátor:

.


(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic)

.

.

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Vraník nebo straník? Debatujte.

2) Co je to nymphaeum? Kdy kvílí Cyberštamgast, kdy pan Al_man a kdy vy?

3) Řešte rébus.

4) Gůglete si Emina Paschu. Co vás na jeho životopise zaujalo?

.

.

.

Bonusy a jiná lákadla:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť rozhodnouti ráčí, zda vyjeven výti má A) Lovec motýlů či B) Schützenfest. Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest všem veršotepcům v komentářích v minulém článku ( vizte zde) /Verše tepati lze zde stále/.

.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Praujec starého Piatníčka prý sloužil v Africe pod Eminem Paschou," šeptal student Nepivoda fotografu Tamchyněmu.

.

.

.

Bonus:

.


(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Určete rodové a druhové jméno rostliny, do které se dáma zamotala.

B) Určete rodové a druhové jméno motýla, který poletuje nad hlavou dámy. Bude motýl uloven?

C) Co víte o tažení Cimbrů (Viz kniha v knihovně kavárny Zrno Zrnko)?

.

pátek 17. listopadu 2023

P101

.


.

Technická data:

.

Idyla: Idyla (z řeckého εἰδύλλιον, eidullion, česky krátká báseň) je báseň, založená na ději z venkovského prostředí, psaná ve stylu Theokritových krátkých pastorálních básní, nazývaných Idyly (blíže vizte Wikipedii zde)

Holubí pošta:

.


.

Pražský rejdič krátkodobý: Dle většiny zdrojů byl PRK chován v Praze nejméně od poloviny 17. století, přičemž byl nazýván purclík nebo též pražský indián (zdroj zde).

Bublák: Blíže vizte zde

Volák: Termín voláč, druh holuba- blíže vizte zde

Holub: Oznamuje se, že rok MMXXIV bude rokem holuba.

Bánit: Kouřit.

Kouřit: Jak fabrika.

.

.

.

Vzpomínka na blog.cz:

.


.

.

.

Kocůrova obrazárna - Manželský trojúhelník:

.


.

Foto: Praha, Vinohrady; listopad 2023; foceno mobilem.

.

.

.

TlusŤjochovy koláže:

.


Foto: Praha; listopad 2023.

.

.

.

Sekce de Kly:

.


Foto: Praha, Spálená ulice; listopad 2023; foceno mobilem; zrcadlová koláž.

.

.

.

Zaplaťte mi kyblík:

.


.

volal na mne v pondělí jeden na dlažbě ležící bezdomovec, když jsem šel přes Václavák do práce.
Pochopil jsem, oč mu šlo, až na zpáteční cestě, když mi došlo, co na tom poutači stojí.
Dnes už pod plakátem byli jenom holubi a ti se krmit nesmí.

Foto: Praha, Václavák; listopad 2023; foceno mobilem.

.

.

.

Listy z Prahy aneb nepravidelná zpráva o šnečí počtě (snail mail):

.


Foto: Praha, Smích off; listopad 2023; zarostlé graffiti; zrcadlová koláž.

.

.

.

Divize rébusů:

.


.

.

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Přečtěte si pozorně pokleslost a zamyslete se nad příslovím "Bez práce nejsou koláče" v souvislosti s pečenými holuby. Souhlasíte, že  je lepší vrabec v hrsti než holub na střeše?

2) Určete, co za objekt je v Tlusťjochově koláži.

3) Řešte rébus a posílejte bubliny do VBS Z D E Nebo přejmenujte obrázek v Kocůrově obrazárně.

4) Myslíte si, že je vhodné v dnešní době nazývat holuba Indiánem? Objasněte původ slova purclík.

.

.

.

Bonusy a jiná korumpovadla:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeveno býti má A) Abys moh' dnes míti bene či B) Continental Pneumatic. Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Quickové za domalovávanku.

.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Doupňáky mám nejraději," rozprávěl rozšafně v hostinci U Váhy starý myslivec Jech.

.

.

.

Bonus:

.


(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Rozluštěte a přeložte text na pohlednici.

B) Na kolik barů má být nahuštěno lýtko cyklisty? /převodní tabulka jednotek tlaku ve článku zde /

C) Jaké hrozí cyklistovi při podhuštěném lýtku? Mají být obě lýtka nahuštěna stejně?

D) Jaký je doporučený tlak pro cyklistky, kterým se zapaluji lýtka? Debatujte.

.

.

sobota 11. listopadu 2023

Š30

.


.

Technická data:

.

Sichr: Blíže vizte

Šeřík: Modrý bez (syringa), pochází vlastně z Persie; za Ferdinanda I. byl keř ten z Cařihrad do Vídně poslán, odkud se po celé Evropě rozšířil, stav se křovinou v sadech a zahradách všeobecně oblíbenou (Schoedlereova kniha přírody).

Oprava: Jen do buňky pro Jarmilku.

.

.

.

Vzpomínka na blog.cz:

.


.

.

.

Kocůrova obrazárna - Hádka ošetřovatelů při krmení mandrila:

.


Foto: Praha; otevřený šatník mé matky focený skrze dveře s mléčným sklem; listopad 2023.

.

.

.

Jablko:

.


Foto: Praha; listopad 2023.

.

.

.

Tlusťjochovy domalovávanky:

.


Obrázkem lze libovolně rotovati.

Foto: Praha, Vinohrady; listopad 2023.

.

.

.

Listy z Prahy aneb nepravidelná zpráva o šnečí počtě (snažil mail):

.


Foto: Praha, Masaryčka; listopad 2023; koláž.

.

.

.

Ouloffky antikvární:

.


(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic)

.

.

.

Divize rébusů: 

.

.

.

Pozor! Pozor! VBS012 právě vyhlášena - zúčastniti se můžete zde

.

.

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Podtrhněte v poklesslosti všechna synonyma žlutou barvou. Nebo zelenou.

2) Zúčastněte se VBS012.

3) Domalovávejte nebo řešte rébus. Anebo obojí.

4) Jak byste nazvali dílko z Kocůrovy obrazárny vy?

.

.

.

Bonusy a jiná lákadla:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeveno býti má A) 300 voltů či B) Continental pneumatic. Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest všech, kdož se účastní VBS012.

.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Prý se rýpal v pouštním písku," hlaholil na celý výčep student Nepivoda.

.

.

.

Edice 12.11.23 14:33:44 - Sklenka vína na oslavu náštěvy JV KR (NnŽV):

.


(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic)

.

.

.

Domalovávanku poslala Quicková - vřelé díky:

..

.

.

Bonus:

.


(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic)

Poznámka: Zase jsem nechtěně mystifikoval P.T. obec čtenářskou - nejde o 300 voltů, ale o desetinásobek oznámeného. Za což se hluboce omlouvám.

.

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Komu patří log v levém horním rohu bonusové pohlednice?

B) Co podle vás pohlednice symbolizuje?

C) Gůglete si Elslein von Caub. Co vás nejvíce zaujalo?

.

VBS012

.


(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

.

OO (=označení osob):

.

DsR: Dáma s raketou.

MsK: Muž s knírem.

.

.

Bublinové příspěvky od P.T. ctihodné obce čtenářské přijímají se do 26.11.2013 do půlnoci.

neděle 5. listopadu 2023

C019

.


.

Technická data:

.

Cyhla: zkratkové slovo; spojením cyrilice a hlaholice.

Vědma: Čarodějnice.

.

.

.

Vzpomínky na blog.cz (stále aktuální):

.


.

U Jelínků: Blíže vizte zde

.

.

.

Tlusťjochovy koláže:

.


Foto: Praha, Smích off; sítě na opadávající omítku; říjen 2023.

.

.

.

Listy z Prahy aneb nepravidelná zpráva o šnečí počtě (snail mail):

.


Foto: Praha, Vinohrady; podplotová zídka; říjen 2023; koláž.

.

.

.

Po nádraží Smích off odebrání lávky:

.


Foto: Praha, Smích off; říjen 2023; převod do ČB.

Lávka: Historii vize zde

Lávka: Naštěstí neskončila ve šrotu, ale bude znovovu použita v Mladé Boleslavi (vizte zde či zde )

.

.

.

Modré pozadí 12: 21:12:

.


Foto: Praha, Florenc; v pozadí Muzeum hl. města Prahy; foceno mobilem; říjen 2023.

.

.

.

Zadrátovaná Ludmila:

.


.

Foto: Praha; poblíž stanice metra I.P.Pavlova; foceno mobilem; říjen 2023; převod do ČB.

Ludmila: Viz poděkování Domácnosti v článku zde

.

.

.

Pražské domy v ulici Myslíkově:

.


.


Foto: Foceno mobilem, listopad 2023.

Myslíkova: Blíže vizte zde.

Poznámka: J.Vávru v souvislosti s domem v Myslíkově ulici jsem nevygůglil.

.

.

.

Medaile.

.

.

Divize rébusů:

.


.

.

.

Recept pro D.n.:

.


(Kuchařská kniha, vydáno péčí spolku Domácnost)

.

.

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Kdo je to šeptucha?

2) Jaké křestní jméno měl Vávra z dramatu Maryša od bří. Mrštíků?

3) Komu byste udělili medaili viz výše?

4) Řešte alespoň jednu z variantu rébusu. Anebo alespoň hlaholte.

.

.

.

Bonusy a jiná lákadla:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí zda vyjet býti má Continental Pneumatic z minula či Schladitz z předminule. Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest všem jurodivým.

.

.

.

Pro Fredyho:

.

"To je šeptucha, s ní musíš mluvit hlaholicí," pravil zasvěceně ruský malíř Ilja Podpolickij vyjukanému studentu Nepivodovi.

.

.

.

Bonus:

.


(Z tlusťochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Dokáže čert ještě zrychlit? Debatujte. Malujte čerta na zeď.

B) Gůglete si Schladitz.


.