úterý 28. prosince 2021

D010

.

Dodatek roku Pavouka :


(Dr. Jiří Baum: V říši pavouků s původními obrázky; nakladatelství Vesmír, Praha, 1938)

.

.

.

TlusŤjochovy povzdechy:

.

Nejlepší myšlenky mne napadají ve vaně, ale milostivá chce koupelnu předělat, ó, Bohové, ó, Múzy, na sprchový kout.

.

.

.

Co se nedostalo do koled:

.

Po tenkém se kloužu ledě
když tu náhle uzřu sledě
a po chvíli pod ledem
proplouvá sleď za sleděm

Na tenkém se kloužu ledu
s těmi sledi v jednom sledu
s těmi sledi na náledí
půjdu zítra na koledu


.

.

Nepravidelná zpráva o šnečí počtě (snail mail):

.


.

Foto: Praha, Lhotka; prosinec 2021.

.

.

.

Stříhání růží - aneb co jsem opomenul na podzim:

.


Foto: Praha, Spořilov; u rodičů; prosinec 2021; foceno mobilem.

Stříhání růží: vizte zde

.

.

.

Odrazovffka vodní - Vé jako Victory:

.Foto: Praha, Krč; rybník La Buť; prosinec 2021; otočeno o 270°.

.

.

Divize rébusů:

..

.

SpQ - Kronika 1904:

.


.

.

.

.

Šampus Dufour  na silvestrovské oslavy od Zeithamla pro P.T. ctihodnou obec čtenářskou:

..

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Znáte báji o vzniku olivy?

2) Řešte rébus nebo pokračujte v koledě. Občerstvení Dufourem povoleno.

3) Co víte o bohu Airotovi? Je gůglitelný?

.

.

.

Bonusy a jiná lákadla:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Střelec či B) Prinz Karneval. Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Růže z Moravy.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Bůh Airot vás ztrestá, ničemníci," vykřikoval intelektuál Třebenský v hostinci U Váhy.

.

.

Bonus:

.


(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Přeložte jednoslovně pojem Waffenpässe (Gun passes).

B) Je skutečně princ Karneval chlapík (Mordskerl)? Debatujte.

C) Proč na zdi visí kominická koule?

.

neděle 26. prosince 2021

G02

.

VZHŮRU DO ROKU PAVOUKA:

.

Vzpomínka na rok Brambory - Viz zde

Pavouk v příslovích:

Maltské - You must kill the spider to be rid of the cobweb (Musíš zabít pavouka, aby ses zbavil pavučiny).
Epiopské - Pokud by pavouci spojili sítě, chytí lva.
Jindra Klímová - Zákon je jako pavučina: sršeň prolétne, muška uvízne.

Pavouk v pranostice: Sedí-li pavouci dopoledne ve středu pavučiny a třesou jí, bude krásně.

Pixlička k roku Pavouka: Ku zkopírování zde ; P.T. abonentům byla poslána via šnečí počta (anebo mailem).

Štěstí. Co je to štěstí? Muška jenom zlatá (Adolf Heyduk): Podle pověry totiž pavouci nosí domácí štěstí. Původ pověry je zjevný - v pavučinách skončí obrovské množství much a dalšího obtížného a škodlivého hmyzu, pavouci jsou proto významnými pomocníky v boji proti němu a jakousi zdravotní či hygienickou hlídkou v domácnosti ( Viz časopis ABC).
V lidové legendě se říká, že pavouk se snažil utkat pavučinu na krvácejících Kristových ranách, aby mu zastavil krev. Proto nosí na zádech kříž. Blíže viz Toluna.cz 

Pavouk ve snářích: viz

Pavučiny hedvábím: Z hedvábí, pavouky madagaskarskými "vyráběného", hotoví se velice jemné látky na dámské šaty. Hedvábí budí obdiv, jsouc podobnější tenoučkému zlatému drátku než ústrojnému vláknu. Výrobu pavoučího hedvábí velice zdokonalil missionář Camboné vynálezem důmyslného stroje, jímž kousavé pavoučice učiní povolnými k vydávání vláken, jichž 12-14 se spojí v pevnou nit (Všeobecný slovník rad pro každého).

Pavouk hedvábník: Trichonephila clavipes (dříve nephila clavipes) anglicky zvaný the golden silk orb-weaver (tkadlec zlatý) - blíže viz

Pavouci - Dr. Otto Schmeil: Zoologie:


Pavouci: Tarantule - o pavouku tomto, zvláště v Neapolsku se objevujícím, kolovaly druhdy pověsti, že jest velmi jedovatý a že člověk, uštknuv byv pavoukem tímto, dává se do zuřivého tance, až bez smyslů na zem klesne, čemuž však není tak; uštknutí její nemá horších následků nežli uštknutí včely (Schoedlerova kniha přírody).

.

Kniha roku: Seamark (James Austin Small): Pavouk (The web of destiny) /blíže viz/. V případě zájmu může být poslán někomu z P.T. ctihodné obce čtenářské v rámci KKKb /práva a povinnosti: 1) Louskej škváru 2) Šiř brak/. Zájemci nechť se hlásí v komentářích či via "Zpráva autorovi".

.Příspěvek k roku pavouka od Quickové:

..

.

.

Pavouk na starých pohlednicích:

.


(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednicích).

Zebra spider: viz

Zebra spider: Skákavka pruhovaná (salticus scenicus) - Usedne-li v blízkosti pavouka moucha, zaregistruje jí skákavka postranníma očima a natočí se k ní čelně, aby ji mohla sledovat svýma hlavníma očima, které umožňují velmi přesné vidění. Pak se pomalu přibližuje – plíží a když se dostane do dostatečné blízkosti (cca 1 až 2 cm), vyskočí a zmocní se kořisti. Před skokem se vždy připevní jistícím vláknem, takže při chybném skoku nemůže spadnout. (Blíže viz Wikipedie)

 .

.

.

PéeFka (bez pavouka):

...

Editace 15:25, týž den, po návštěvě rodičů - retro PF:

..

.

.

.

Přání ke Novému roku na starých pohlednicích:

.


...

.

.

Tématický rébus (poněkud šroubovaně kostrbatý):

.


.

.

.

Plénoúkoly a plénootázky:
.

1) Pojmenujte druh pavouka od Quickové (česky i latinsky).

2) Neměla by být třetí pohlednice zcenzurovaná?

3) Gůglete si vodoucha stříbřitého nebo řešte rébus.

4) Vzpomínáte si ještě na KKKb?

5) Vzpomenete si, kdy jste naposledy natahovali takový budík, jaký je na ČB retro péefku?

.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Toť látka z pavoučího hedvábí," zvolal závistivě fotograf Tamchyně.

.


čtvrtek 23. prosince 2021

TM01

.

Chytla mne nostalgie po blog.cz a puzen tímto vánočním splínem, rozhodl jsem se, že přispěji do "Tématu měsíce" (viz zde  ) rimejkem (=remake) jedné staré povídky.

Pohled do hospodského zrcadla /črta štědrovečerní, smutná a tklivá a autobiokritická/

 

Dekadentní básník a surrealistický malíř, mistr branicko-modřanského altánu Hranec jako úvodní věta soutěžní povídky nepůsobil věru špatně.

„Hranec, s neznělým há, Hrihorij Ranec,“ zabručel.

Okurkově zelené oči sledovaly lenivě krouživé pohyby sněhových vloček, které se producírovaly na okenním parapetu téměř v kankánových kreacích.

Absolutní pivní kvasinka věnovaná matkou představenou klášterního pivovaru 1) se pokoušela o třetí pokračovaní příběhu „Únik nikam /Escape to nowhere/“.

„Ty nemáš rád Vánoce, co?“ Zapufoval 2) indiánský náčelník Sto Per /vyslovit, prosím, zřetelně, s odmlkou STO___PER, ne stoper, Indysmeni nehrají fotbal/, namalovaný na cylindru starobylé petrolejové lampy od Havlíčka.

„Zmlkni nebo tě sfouknu.“

Přechodník přítomný mužský se v přítmí knihovny zatetelil blaženě, leč zdráhal se být použit.

„Pravdu nesfoukneš, leda upálíš.“

Kankánové vločky vykoply nožky razantněji, směleji, výše a radostněji.

Tichá ulice oněměla aplausem měsíčních satelitů.

Kocůr by předl, kdyby tu byl.

„Kouzlo vánoc tkví především v punči, vanilkou nešetřit,“ pravil by moudře.

Andy Warhol se tužil/tušil 3) v polévce s N-oky, jeho šupiny zalité do asfaltu prý přinesou hojnost květů na jaře a rezavé slimáky koncem léta. Ta barva ti vždycky slušela.

Bílá holubice jako vzpomínka na máj (Karl) udeřila vehementně a vemlouvavě do okenní tabulky.

„Že by Pablo posílal dárek?“ podivil se Hranec.

„Ten kubistický lakomec?“ dusily se kankánové vločky stříbrosmíchem.

„Betlémské rekomando s tyrkysovým pruhem. Tady, tady, tu a tuhle, prosím, podepište,“ nekompromisně a komisně důrazně odrecitoval genderově vyvážený poštovní holub, jak mu velely úřední vyhlášky.

Vánoční olovo vylilo holubici šťastnou budoucnost.

Rek Omando se pohodlně rozvalil v houpacím křesle a začal vyprávět tichým, poněkud mektavým hlasem krvavé historky z dob, kdy se Vánocům ještě Vánoce neříkalo, ó Wotane!

Sto Per dutal 4) nadšením a bral skalpy stínům, které se vkrádaly do spíže žen s pomerančovou kůrou.

„Měl´100 pojmout jako bajku, byl bych z toho býval byl jelen,“ pravil archaicky santaklausoffský sob ze sbírek Jeho Jasnosti hraběte Harracha, přivážející na saních nečekané hosty, Toho Bílého Vpředu a Toho Černého Vzadu, dva pověstné strážce tajemství bramborového salátu.

„Líbá Tě Tvá Máňa,“ dokončil se Rek Omando, stočil se do rolničky a zacinkav, usnul.

Tvůrčí krize hrála za krkem lízaný mariáš sama se sebou. Žaludská píďa 5) byla cinklá a červené eso chybělo zcela. Karty se lepily jako hašlérky.

Znavený vražděním neviňátek ozdobil Herodes vánoční stromeček dona Chova. 6)

„Přeji si od Ježíška Rudé moře, Mojžíšem rozčísnuté jako pěšinka lázeňského šviháka.“

Hodina pokročila, připozdívalo se.

 Vlci sledovali monitory příprav.

„Ty nemáš rád Vánoce, že?“ zadeklamoval opětovně náčelník Sto Per nosnou myšlenku, která se jako tenká červená dentální nit táhne celým českým tradičním pohostinstvím.

„Černé děti Afriky hladoví. Dříve se stromečky věšely od stropu jako oběšenci, divochu nepokřtěný!“

„Při petroleji mých předků… velkého Manitoua opustiti nelze.“

Pravý anglický  pudding  (tři roky odleželý) zatvářil se při těch slovech poněkud provinile, což u tak zavilého kolonizátora poněkud překvapilo.

Zlatá prasátka se vidět nenechala, byť Hrancovi myši 7) v žaludku pištěly hlady.

Zlatá prasátka vystupovala v reklamě a byla very busy, česky na roztrhání, pila kofolu s rumem tuzemákem a třicet stříbrných od Jidáše zvesela cinkalo jim v kapsách.

„To nejsou džinglbels, milé děti. Jakož i jesličky na pacholátka nejsou již vyráběna ze dřeva, ale jsou z hmot umělých. Úsměv spasitele měkčí se pak ftaláty. Čtěte pozorně příbalový leták. Do tří až do pěti let nevhodné.“

Úderem šesté bylo možno popatřiti v oknech činžovních domů hit letošních svátků – vystřelovacího gumového kačera s petardou lásky.

„Nemá rád Vánoce,“ zaševelily rty malířovy a surrealistův štětec plný okru vbodl se do plátna načechrat anjelovi křídla.

„Žlutá žena být velice fešn,“ vydechl Sto Per.

Mládež pod okny zasypala se tsumami esemes zpráv.

Gumový kačer explodoval.

Sněhové vločky pokračovaly v reji bez ohledu na pesimistické prognózy o globálním oteplování zeměkoule. Globální ochlazování mezilidských vztahů to stejně tak jako tak nakonec vykompenzuje.

Mládež pod okny iniciovala novou vlnu tsunami esemes zpráv s deseti až dvanáctiprocentním bonusem podle zakoupeného produktu a podle provajdra.

Anjel na plátně ne a ne se usmívat.

Rozesmějte svého anjela do karmínova. Berlínská modř je příliš studená, k Vánocům se nehodí, ale:

„Ty nemáš rád Vánoce, není-liž pravda?“ Pravila tenká červená dentální nit.

„Hranice mezi Andělem a Iblísem je velmi křehká, čínským štětcem z vlčích (ch)lupů jen velmi těžko zachytitelná,“ odvětil malíř, „ale nerad vedu adventní filosofické debaty s nitěmi.“

Anjel na plátně se neznatelně, ale opravdu neznatelně uculil.

„Jaké je  o p r a v d u  tvé vánoční přání?“

„Chtěl bych se problogovat k nesmrtelnosti. But surrealistic pillow is dead. A angličtina frčí jako po másle. A okna padají.“

„Pravda, mezi padlými Windows a padlými anděly moc velký rozdíl není, obojí je věc ďábelská.“

Třetí vlna tsunami esemes zpráv přilákala zprava z lesů havrany, vrány a krkavce.

Nedojedený kapr se zadusil vlastní kostí. Kostěj nesmrtelný nad tím kroutil hlavu a cosi si v azbuce zapisoval na břidlicovou destičku.

„Co ty tu děláš? Pravoslavné vánoce se přeci slaví až v lednu, ne?“

„Я турист, голубчик мой.“

„Můj bože, slavit Vánoce dvakrát,“ pokřižoval se štětcem Hranec. Kapičky žluti rozstříkly se mu ve vlasech jako svatozář .

Anjel se uculil podruhé.

„Ty fakt nemáš Vánoce rád, ale sleduj,“ řekl a svým elegantním gotickým ukazováčkem smíchal na malířově paletě tři barvy v poměru /utajeno/, „hle – Hrancova neznělá hněď…“.

Zvony svolávaly k Půlnoční.

Krasořeči bičovaly tváře morálními políčky (m)laskavým zvukem polibků.

Sněhové vločky dotančily a stulily se po střechách.

Sob přiťul si s Ježíšem a rozdělili si teritoria na příští rok, protože nikoli Santa Klaus, ale tažná zvířata vládnou světu.

Lidé po celém světě tetelíce se štěstím, odešli spát.

Hranec se ještě chvíli kochal pohledem na bledý lívanec měsíce a představoval si ho jako nové nepokreslené plátno svůdné jako nahá zelinářka, tvarů kyprých a linií ladných…

Pak sfoukl Sto Pera a svět se ponořil do antracitové tmy.

 

==================================================================

 

Vysvětlivky:

1) Absolutní pivní kvasinku ve skutečnosti věnoval Venca Dg.

2) Zapufovat – vydávat zvuk jako kolesový parník.

3) Nehodící se škrtněte.

4) Dutat – kladný tvar slovesa nedutat.

5) Píďa – sedmička (slang.)

6) Don Chov – fiktivní postava šlechetného španělského statkáře, správně má být psán jako don Jov.

7) Samozřejmě se dalo napsat  i „Hrancovy myši“, ale ve  větě je „Hrancovi“ podstatné jméno, rod mužský, dativ.

 

Plénootázky a plénoúkoly:


1) Podtrhněte v textu všechny barvy jakož i narážky na ně. Kolik barev jste napočítali?

2) Veselte se.

 

 

 

 

.

.

pondělí 20. prosince 2021

UP022

..

Technická data:

.

Pštros: Africký ( Struthio camelus), bývá 6 až 8 stop vysoký, má nohy dvojprsté, na hlavě a krku peří ostenkové, v křídlech a v ocasu pak ohebná krásná pera bílá; vejce svá klade do písku, z nichž se vyvinují mláďata působením žáru slunečného (Schoedlerova Kniha přírody).

Pštros: 1) František Tadeáš, měšťan Pražský a vlastník továrny na kůže, nar. 3.11. 1797, stal se r. 1848 obecním reprezentantem, po válce pruské r. 1866 obdržel 26. října  řád železné koruny, načež 14. dubna 1867 povýšen na rytíře. 2) František Václav, syn před.; r. 1861 členem strany Pokroku; zvolen 11. dubna 1861 za purkmistra Pražského a rázným jednáním  získal si velikou oblibu v obci Pražské (Rankův slovník všeobecných vědomostí). 

Pštros: Dům U Tří pštrosů - renesanční dům z r. 1597 pernaře, čili "fedršmukra" Jana Fuxe. Výzdoba fasády od Daniela Alexia z Květné je z r. 1606. R. 1648 poškozen Švédy, r. 1657 upraven barokně. R. 1714 zde zřídil arménský obchodník D. Damajan první kavárnu na Malé Straně Blíže viz

Písek: Když Písek zpěčoval se králi Ferdinandovi I. ve válce Šmalkaldské pomoci poskytnouti, propadl r. 1547 svými statky a právy a pokutován i na penězích (Rankův slovník všeobecných vědomostí).

Beduini: Z arab. bedavi = děti pouště, kočující obyvatelé v pouštích arabských. syrských a v sever. Africe, povahy loupeživé; vyznavači Mohameda (Rankův slovník všeobecných vědomostí).

Jablko: Šálové (blíže viz např.).

.

.

Nepravidelná zpráva o šnečí počtě (snail mail):

.


.

Foto: Praha, Libuš; prosinec 2021; otočeno o 90°.

.

.

Zápisky majora Plota - na bodák:

.Foto: Praha, Libuš; prosinec 2021.

.

.

.

Modré pozadí:

.


.

Foto: Praha, Libuš; prosinec 2021.

.

.

.

Šťourání v mracích čtyřmi prsty:

.Foto: Praha, Výtoň; Železniční most; listopad 2021; otočeno o 180°.

.

.

.

Divize rébusů:

.


.

.

.

Pohoštění pro P.T. ctihodnou obec čtenářskou:

.


.
(Z Tlusťjochovy sbírky starých etiket)

.

.

.

Pošťák turecký pro Quickovou:

..

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Co je na obrázku poklesslosti?

2) Co je to řehtáč soudkovitý?

3) Popište pracovní náplň pernaře nebo řešte alespoň jednu variantu rébusu.

4) Reprodukujte dialog mezi pošťákem a dětmi (Mohla by to být taková dočasná náhrada VBS, když na LJC jsou, jak se zdá, technické problémy).

.

.

.

Bonusy a jiné lákačky:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeveni býti mají A) Cyklotenisté či B) Schützengruss aus Hannover. TlusŤjochůff dekret trojhlasný udělen jest Quickové.

.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Do písku strkám mrkve, aby vydržely přes zimu," vykládal v hostinci U Váhy zelinář Rapoticz.

.

.

Bonus:

.


.

(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).

Herbst: Karel (* 6. listopadu 1943, Praha) je emeritní pomocný biskup pražský a salesián. V osmdesátých letech hlavní organizátor salesiánských chaloupek, prázdninových akcí pro děti v rámci podzemního fungování církve. Mezi jejich účastníky byl známý pod jménem Kája (blíže viz)

.

.

Objasnění řehtáče (Oby má pravdu):

..

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Gůglete si Eduarda Herbsta. Co vás na jeho životopise zaujalo nejvíce?

B) Mohli tenisté/tenistky v té době nastoupit na kurtě s hlavou pokrytou slamákem?

C) Co víte o firmě Hammonia?

.

.

pátek 17. prosince 2021

TK014

.


.

Technická data:

.

Žába: Expr. mladá holka.

Žába: Pipa.

Pipa: Neplést s pípou nebo s Pippou Middleton.

Pipa: Pipa americana, kteráž nosí po delší dobu vejce i mláďata na zádech (Schoedlerova Kniha přírody). Je to jediný rod žab bezjazyčných (Všeobecný slovník rad pro každého).

Pipa americana: Při námluvách samci místo kvákání silně cvakají velkou tlamou (blíže viz Wikipedia)

Krokodýl: Je přezdívka elektrických lokomotiv s charakteristickou siluetou a barvou připomínajícími stejnojmenné zvíře. Původně dostaly tuto přezdívku švýcarské lokomotivy SBB řad Ce 6/8II a Ce 6/8III, později se rozšířila i na jiné řady, zejména rakouské lokomotivy velmi podobné konstrukce řady 1100 a 1100.1, pozdější 1089 a 1189 (blíže viz Wikipedia).

Krokodil: 


(Schodlerova Kniha přírody).

.

.

.

Kocůrova obrazárna:

.Foto: Praha, Jungmannovo nám; poblíž restaurace U Pinkasů; prosinec 2021.

.

.

.

Nepravidelná zpráva o šnečí počtě (snail mail) aneb Listy z Prahy:

.


Foto: Praha, poblíž Lindtovy pasáže; prosinec 2021.

Poznámka: Chyba v číslování, došlo k duplicitě - viz nepravidelná zpráva v článku minulém

.

.

.

...a vrhl na mne skelný pohled:

.


Foto: Praha, Vinohrady; listopad 2021.

.

.

.

Pražské výlohy:

.


Foto: Praha; Smích off; listopad 2021.

.

.

Vzpomínka na Blog.cz:

..

.

Divize rébusů:

..

.

Kouzelný mlýn pro Ian Duryho - páč se o něm zmiňuje z d e  :

.
.

Žárovky na vánoční stromeček pro P.T. obec čtenářskou:

..

(Obé z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

.

SpQ - Kronika 1904:

.


Allanton:(Scottish Gaelic: Baile Alain) is a small village in the Scottish Borders region of Scotland. Historically part of Berwickshire.

.

.

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Jak byste nazvali dílo z Kocůrovy obrazárny vy?

2) Co značí ve slangu slovo "hejl"?

3) Popište rozdíly mez "žabó" a "fiží".

4) Řešte rébus.

.

.

Bonusy a jiná lákadla:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Inzerát či B) Čtverolist věcí. TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest D.n.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Byv u bažiny rozložen, když tu k úžasnému podivení popatřil jsem kaimana, an z bahna co z hrobu vyloupl se," vykládal hrůzostrašnou historku myslivec Jech studentu Nepivodovi.


.

Bonus:

.(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

1) Jaké ryby k pivu má nejraději Cyberštamgast? A vy?

2) Jako ředkev k pivu preferujete? Černou (viz) nebo bílou (viz) *)?

3) Speciální úkol pro Fredyho (a nejen pro něj) - pokračujte v příběhu: "Nahluchlý Pastucha žádal v hostinci U Váhy zelináře Rapoticze o dvě kila černé ředkve..."

.

.

*) Ředkev:(Josef Košťál: Rostlinstvo v podání prostonárodním).

úterý 14. prosince 2021

TK013

..

Technická data:

.

Mínění Mika Nellida: Místo "slepá patrona" mohlo být použito "lepá matróna".

Brok: Časté jméno psů.

Rachejtle: Při aktivaci vytvářejí barevné exploze.

Rachejtle: Ošklivá stará žena.

Ohňostroje: Původně byly určeny k zahánění zlých duchů.

.

.

.

Vzpomínka na blog.cz:

..

.

Nepravidelná zpráva o šnečí počtě (snail mail) aneb co vám může přijít do schránky:

.


.

Foto: Praha, Novodvorská; vypuštěná fontána; prosinec 2021; foceno mobilem.

.

.

Fotoglosa k podivným trhům pražským:

..

Jde o detail lavičky na Václavském náměstí (pod koněm), na která jsou vypáleny citáty slavných - na prvním prkně v ČJ, na třetím v AJ. Mezi těmito lavičkami jsou umístěny stánky pro Vánoční trhy. Leč ty byly zakázány, leč radní zákaz obešli přejmenování na trhy Kulturní. Na nich se off šem nesmí nik konzumovat, tak došlo na ony samolepky..

Poznámka: Poslední písmenko počáteční textu jsem vyretušoval. Přišlo mi, že to tak bude působivější.

Poznámka2: Blíže o těchto lavičkách zde 

.

.

.

Okénko katechismu:

.


.

Foto: Praha, Kačer off; prosinec 2021

.

.

.

Divize rébusů:

..

.

Tanečnice pro JV KR (NnŽV):

.


(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

.

SpQ - Kronika 1904:

..

.

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Jaký je váš vztah k rachejtlím? Dišputujte.

2) Zkuste vygůglit tanečnici Fainovou nebo řešte rébus.

3) Bude založen obstrukční komitét i v parlamentu ČR? Predikujte.

.

.

.

Bonusy a jiné lákačky:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Prinz Carneval či B) Tamburiza-Kapelle Cechie Zürich. TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest JV KR (NnŽV).

.

.

Pro  Fredyho:

.

"Intelektuál Třebenský chce s Jechem zahánět zlé duchy a fotograf Tamchyně jim shání rachejtli."

.

.

Bonus:

.


(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).

.

a tentokrát je zajímavý i revers pohlednice:

..

Je totiž adresovaný na firmu Karnet a Kyselý, která vyráběla odznaky medaile Blíže viz zde

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Proč je basista zádumčivý?

B) Jaké znaky by překvapily pana Al_Mana? A Vás?

C) Znáte oba apoštoly divadelnictví? (Nápověda: gůglete si Karla Šimanovského v Kronice zmíněného).

.