pondělí 27. března 2023

C015

.


.

Technická data:

.

Rešerše: Definici vizte zde

.

.

.

Vzpomínky na blog.cz:

..

.

.

Modré pozadí:

.


Foto: Praha, u depa Kačerov; březen 2023; foceno mobilem koláž.

.

.

.

Sekce de Kly:

.


Foto: Praha, Masaryčka; březen 2023; foceno mobilem; koláž.

.

.

.

Poslové jara - vrby (teorie čeření vody):

.


..


Foto: Praha, Kunratice; březen 2023

.

.

.

Divize rébusů:

..

.

Ouloffky antikvární:

.


(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

Co se mi líbí na starých pohlednicích: Hledání informací o tom, co je na pohlednici zobrazeno; zde konkrétně - 1) Kdo je Oskar Aribott 2) Co je zač malíř(?) Theo Matejko? 3) Co je to Projektograph 4) Co se dá zjistit Norddisk film?

.

.

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Proč nebyl v rešerši zmíněn medvěd? Rozumujte.

2) Objasněte pojem helioabonent. Nejlepší definice bude zanesena do Kočkopedie.

3) Řešte rébus nebo bádejte nad ouloffkem antikvárním.

.

.

.

Bonusy a jiná lákadla:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeveno býti má A) Na kurtu tenisovém či B)  Nejmilejší Pepíčku. TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Nomínkovi, za hojné příspěvky do VBS.

.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Bacha, je to helioabonent!" varoval malíře Podpolického básník Maraskin.

.

.

.

Bonus:

.


(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic)

Revers: Dopisnice Švábových časových dopisnic 201. Patisk vyhrazen.

.

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Je podle vás Švábova dopisnice časová nebo nadčasová?

B) Bádejte dál nad ouloffkem antikvárním.

C) Čím si pucuje zuby Cyberštamgast? A vy?

.

čtvrtek 23. března 2023

TK027

.


.

Technická data:

.

Podklad: Milimetrový papír.

Lupara: Puška na vlky.

Vlkanic: Balkánský hlídač ovcí (Kočkopedie).

Poznámka: Tento test je současně i suplikou na znovuzavedení krasopisu do školních osnov.

Intertrigo: Vizte zde

.

.

.

Vzpomínka na blog.cz:

.


.

.

.

TlusŤjochůff mrakozpyt:

.


.

Foto: Praha, Kačer Off; foceno mobilem; koláž.

.

.

.

Nepravidelná zpráva o šnečí počtě  (snail mail):

.


Foto: Praha, Lhotka; foceno mobilem; koláž.

.

.

.

Okna Vilíka Branky - homologová kačeroffská verze:

.


Foto: Kačer off; březen 2023; foceno mobilem.

.

.

Přikázaný směr švidrání:

.


Foto: Nám Jiřího z Poděbrad; foceno mobilem; březen 2023.

.

.

.

Divize rébusů:

.


.

Alternativa: |AFRICKÝ STÁT| + |KRABICE| |VĚZENÍ| |REJSEK INDICKÝ|

.

a rébus časů dávno zašlých:

.


(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic)

Pú: Medvídek.

.

.

.

Oulovky antikvární - Vzorná česká kuchařka:

..

.

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Řešte rébusy. Zúčastněte se i VBS zde

2) Také si myslíte, že Manitou je pihatý? Odůvodněte.

3) Co by řekl Cyberštamgast na ten recept na teplé pivo? A Mike Nellid? A vy?

.

.

.

Bonusy a jiná lákadla:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobromysslnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A ) Hackenbrauerei či B) Gruss vom Hamburger Dom. Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Axině.

.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Na vlka platí jenom lupara," vykřikoval v hostinci U Váhy starý myslivec Jech.

.

.

.

Bonus:

.


(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Pro pokročilé luštitele - řešte rébusovou pohlednici.

B) Určete obsah pivní putýnky.

C) Definujte pracovní náplň pivní asistentky.

D) Gůglete si Hackerbrauerei Mnichov. Kdo to byl Josef Pschorr?

.

.

úterý 21. března 2023

VBS004

.

Velká bublinová soutěž č. 004:(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic)

Poznámka: S přihlédnutím k návrhu Axiny (viz její komentář v článku z d e ) došlo ku změně názvu TKB (= tlusťjochovo kratochvilné bublinování) na VBS. Vše tedy teď nechť probíhá jako kdysi na LJCafé blogu.

.

OO (Označení osob):

DvM = Dáma v modrém (dá se zkrátit na prosté D)

ČsD =  Česač s dýmkou (dá se zkrátit na prosté Č)

SvT = Sběrač v trávě (dá se zkrátit na prosté S)

Dohoda: Ovoce se těžko určuje, takže lze použít "švestka (bluma)" nebo "jablko".

Termín ukončení: 31.03.2023; může být prodlouženo.

.

..

neděle 19. března 2023

DD038

.

Co se nedostalo do úplných ptákovin (nedodělek):

.

KTERAK ŠKůDCI OSLAVUJÍ PŘÍCHOD VESNY


Žíznivé je hejno molů
snědlo zimník 
pije Colu

.

.

.

Ministerstvo financí s přihlédnutím k vysoké inflaci povolilo křepelkám zvýšit sazbu pět peněz na 5,85. Myslivecký svaz však trvá na svém požadavku na zastropování na pět padesát.

.

.

.

Vzpomínka na blog.cz:

.


.

Katto: Nakladatelství Vizte zde

.

.

.

O čtrnácti měsíčcích:

.


Foto: Praha, Karlín; bývalá kasárna; březen 2023; převod do ČB.

.

.

.

Jak jsem mlel (pantem):

.


Foto: Kafemlejnek po babičce; koláž; březen 2023.

.

.

.

Fotě v kalužích, nevšiml jsem si, že mi vítr hlavu pocuchal:

.


Foto: Praha, Opletalova; březen 2023; foceno mobilem; koláž neodbarveno/odbarveno.

.

.

.

Další posel jara:

.


Foto: Praha, Františkánská zahrada; březen 2023; foceno mobilem.

.

.

.

Oluloffky antikvární - Zvažte se a zvažte, zda si ku kávě sachr objednati:

.


.

.

.

Divize rébusů:

..

.

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) O tom třináctém se říkávalo, že to je měsíc Československo-sovětského přátelství, ale víte komu patří ta čtrnáctá židle? Dumejte, dišputujte, fabulujte, rozšiřte Kočkopedii.

2) Znáte onen infantilní vtip "Pojď si hrát na mlýn"?

3) Řešte rébus nebo vygůglete kavárnu  Reunion. Anebo dotvořte nedodělanou úplnou ptákovinu (doporučení - zamontujte do toho "naftalín" či štěpnost "škůdci vůdci").

.

.

.

Bonusy a jiná lákadla:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjen býti má A) Oskar Aribott či B) Další Cihelka. Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Janince.

.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Jsem utahanej jak šňůra od splachovadla," zamumlal emeritní učitel Bejla.

.

.

.

POZOR - OPĚT BYLA VYHLÁŠENA VBS Zúčastnit se můžete zde

.

.

.

Bonus:

.


(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Znáte veršovačku "Žalovníček žaluje pod nosem si maluje"? Rozumíte, proč je tam to malování pod nosem?

B) Nezdá se vám ten loudil nějaký malý? Debatujte.

C) Zúčastněte se VBS zde či tu aneb here podle národnosti

.

středa 15. března 2023

TK026

.


.

Technická data:

.

Identita: Jednoznačné určení jedinečného objektu (subjektu). Matematická - jednoznačné zobrazení; Psychologická - vizte zde

Huron: Blíže vizte zde

Apač: Blíže vizte zde

Severoamerické Indiánky:


(Dr. Jaroslav Vlach: Žena ve zvycích a mravech národův;  nakladatel I.L.Kober; V Praze 1913)

Tlinkité: Vizte Tlingitové zde

Ilustrační foto ku kříkadlu - Jak Indáni vytrhali koleje, aby se zmocnili jídla bílého muže:

.


Foto: Praha, Újezd; březen 2023.

.

.

.

Vzpomínka na pana Al_Mana a potažmo na blog.cz:

..

.

.

V Každé poklesslosti má být holub (nejen na střeše):

.


Foto: Praha, V Kolkovně; březen 2023.

.

.

.

Modré pozadí:

.


.

Foto: Praha, Karlín; březen 2023.

.

.

.

Kontroverzní socha (Lilith) v Karlíně:

.


.

Foto: Praha, Karlín; březen 2023; zmínka o soše vizte např. zde

.

.

.

Poslové jara (chvojím chránění):

.


Foto: Praha, u Muzea; březen 2023; foceno mobilem.

.

.

.

Divize rébusů:

..

.

.

Osobnosti na starých pohlednicích:

.


(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

Siegmund Breibart:  Breitbart totiž věřil, že je vtělením moderního Samsona. V roce 1925 založil v Berlíně židovskou sportovní organizaci Makabi, v níž chtěl učit Židy trénovat sílu a vojenské umění, aby mohli osvobodit Palestinu (tehdy v držení Britů). Plánoval dokonce cestu do Palestiny s tím, že zde zopakuje slavné Samsonovy výkonya pomůže vrátit Židům jejich domovinu. Židovská obec jej znala pod názvem Shimson-hagibr čili Mocný Samson, on sám se cítil být následníkem starého židovského bohatýra Simona bar-Kochby (Syna hvězdy), vůdce protiřímského povstání z let 132-135 n.l. Na jevišti nosil na prsou Davidovu hvězdu a údajně řekl: „Když narazím antisemitu, slušně jej varuji. Pokud trvá na svém, přelomím jej na dvě půlky (staženo odtud).

.

.

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Kdy pan Al_Man propukne v huronský smích? A vy? A Mike Nellid?

2) Kdo byla Černá luna?

3) Gůglete si Siegmunda Breitbarta. Co vás na jeho životopise zaujalo nejvíce?

4) Řešte rébus.

.

.

.

Bonusy a jiná lákadla:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeven A) Starý a nový či B) S tebou bojují i bozi marně. Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest D.n.

.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Hlava divokého prasete..." rozchechtal se starý myslivec Jech.

.

.

.

Bonus:

.(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

.

Dodatečné otázky úkoly:

.

A) Odhadněte podle vizáže mužovo povolání.

B) Jaký je váš názoru na onu kontroverzní sochu podpírající dům v Karlíně?
.

sobota 11. března 2023

P083

.


.

Technická data:

.

Vlaštovčí hnízda: Blíže vizte zde

Flora: Bohyně květin.

Vajíčka: Křepelčí.

Bar Dú: Pověstná vietnamská špeluňka (Kočopedie).

.

.

.

Vzpomínka na blog.cz (před deseti lety):

.


.

.

.

Kalužoffka - koláž:

.


Foto: Praha, Příkopy; březen 2023; foceno mobilem.

Kalužoff: Vladimír Vjačeslavovič; Ukrajinský hydrolog (Kočkopedie).

.

.

.

Z Tluťjochova kalendária:

.


Foto: Praha, Václavské náměstí; březen 2023; foceno mobilem; koláž.

.

.

.

Tlusťjochůff Mrakozpyt:

.


Foto: Praha, Muzeum; foceno mobilem; převod do ČB.

.

.

.

Měsíc-věž-pták-a-síť:

.


Foto: Praha, Václavské nám.; březen 2023; foceno mobilem.

.

.

.

Pražské domy:

.


.

Foto: Praha, roh Bělehradské a Jugoslávské; foceno mobilem; únor 2023.

.

.

.

Občerstvení pro P.T. ctihodnou obec blogerskou:

..

.

.

Divize rébusů:

..

.

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Kdo byla vlastní sestra másla? Mělo máslo i bratra?

2) Řešte rébus (o pracovní pouze).

3) Vygůglete si obraz Svaroga od Šiškina. Co o tomto bohovi víte?

4) Vzpomenete si ještě, kdy byl vyhlášen rok cibule?

.

.

.

Bonusy a jiné lákačky:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjevena býti má A) Bomba či B) Hackerbrauerei. Tlusťjochůch dekret trojhlasný udělen jest Nomínkové za super super bublinové texty v minulém článku.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Víte, že starý myslivec Jech dělal jeden čas v Koreji sběrače vlaštovčích hnízd?" šeptal nahluchlému Pastuchovi malíř Ilja Podpolickij.

.

.

.

Bonus:

.


(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic)..

.

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

.

A) Dojde k deformaci mužovy hlavy? Debatujte.

B) Myslíte si, že dáma při skoku použila styl "kufr"?  Znáte i jiné styly?

C) Gůglete Carolu.