pátek 30. prosince 2022

E037

.


.

Technická data:

.

Oprava: -atak- má být -a tak-.; memežer má být manager.

Atak: Útok.

Memežer: Podle "meme" -  A meme (/miːm/ MEEM) is an idea, behavior, or style that spreads by means of imitation from person to person within a culture and often carries symbolic meaning representing a particular phenomenon or theme Blíže vizte.

Překlad: Meme je myšlenka, chování nebo styl, který se šíří prostřednictvím napodobování z člověka na člověka v rámci kultury a často nese symbolický význam představující určitý fenomén nebo téma.

Menežer štěstí: Blíže vizte zde

Electra: Dcera mykénského krále Agamemnóna Blíže vizte zde.

EletroCola: Energetický nápoj, údajně s výtažkem z lysohlávek pěstovaných v pražských Lysolajích (Kočkopedie).

ALFA: Legendární pražské kino Blíže vizte zde

Čtyřlístek: Populární český komiksový časopis.

Eden: Zábavní a sportovní park Blíže vize zde. Mám i nějaké staré pohlednice z tohoto místa; časem zveřejním.

.

.

.

Vzpomínka na blog.cz - téma stále aktuální:

.


Zlatý rýnský: Vizte zde

.

.

.

Vzpomínky na kurzy uwologické:

..

.

.

Kocůrova obrazárna - Bábuška trestá nedbale hlídajícího bílého psa:

.


.

Foto: Praha; detail deklu; prosinec 2022; foceno mobilem.

Dodatek k názvu: I ocas mu přišlápla a železným loktem doň bušila.

.

.

.
Tlusťjochovo potvorárium - Ludek sněžný (detail obličeje):

.


.

Foto: Praha, Lhotka; prosinec 2022.

Ludek: Lužický trpajzlík.

Trpaslíci: Slovo trpaslík pochází z církevněslovanského трьпѧстъкъ (trьpęstъkъ). V základu slova je složenina z *trь- a pęstь, tedy vlastně „(tvor) tři pěsti vysoký“ (přibližně 30 cm). Václav Machek ovšem namítá, že „pěst“ se jako jednotka délky nevyskytuje, nýbrž pouze „dlaň“ nebo „píď“. Pokud vycházíme z dělení na trь-pęstъ-l- ikъ, lze ve skupině st vidět proměněné d a pęstъ číst jako pędъ, tj. české píď. Tomu nasvědčuje i příbuzné „pidimužík“. Trpaslík by pak byla bytost vysoká tři pídě, nějakých 60 cm (Staženo z wikipedie zde).

.

Off šem - pootočíme-li fotografií o 90° uvidí v tom mnozí (např. moje milostivá) ženu barokních tvarů:

.


.

.

Jak jsem fotil zavináče (IT - studie):

.


.

Foto: Praha; prosinec 2022; otočeno o 180°.

.

.

.

Koutek lomografie:

.


(Vytaženo z hlubokého archivu po rekonstrukci disků; sloučeno do koláže).

.

.

.

Nepravidelná zpráva o snail mail (=šnečí počta):

.


.

Foto: Praha, Lhotka; foceno mobilem; koláž; prosinec 2022; zařazeno i do cyklu "Mjr. Plot".

"Mjr. Plot!": Drzá odpověď vojína Kisse (když byl chycen při opuštění kasáren "načerno") na dotaz "Kdo vám podepsal tu vycházku?"

Kiss: Angl. polibek; hubička.

.

.

.

Divize rébusů:

.


Poznámka : Jiná varianta - místo posledních dvou "ZÁSTUP LIDÍ"  "MEDIKAMENT".

.

.

.

Občerstvení od Hubínka nejen pro dámy:

.


(Z Tlusťjochovy sbírky starých etiket).

.

.

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Ludek nebo žena? Odůvodněte.

2) Jaký sen prožívá pan Al_Man? A vy?

3) Rozviňte příběh memežera štěstí nebo řešte rébus.

4) Jak byste nazvali dílo z Kocůrovy obrazárny vy?

.

.

.

Bonusy a jiná lákadla:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Variete theater či B) Volkfest. TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Miriam.

.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Prý jest memologem," šeptal student Nepivoda malíři Podpolickému.

.

.

.

Bonus:

.


.

(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Co znamená "Hinter den Coulissen"?

B) Proč má dáma s vějířem na holeních ty křížky?

C) Sepište životopis osoby v leopardí kůži (ta s tím kopím)..

pondělí 26. prosince 2022

DD024

.

Dodatek ku genderovým vyrovnáním:

.

uniFIKACE

(aneb synonymum pro 71 pohlaví)

Svět se točí
v jednom kole
holka holce
říká vole
vole-vole
to je cool:

Jedna vůle
jeden vůl


.

Fikace: Od slovesa fikat.

Fikat: Sekat, řezat. 

Vyfiknutý: Pěkně voháknutý.

Fikaný: Vyčůraný; prohnaný; (všemi mastmi) mazaný.

Vůle: Mládě vola (Kočkopedie).

.

.

.

Dodatek k roku Švestky:

.

Původní článek: Vizte zde

Trnka: Proč ctili trnku Keltové, kteří ji zařadili i do kruhu stromů, které podle dávné víry ovlivňují život člověka? Z dřeva trnek vyráběli zbraně, především obranné kyje. Trnková hůl byla nadána zvláštní mocí, ale protože energie trnky se směruje velmi obtížně, může prý uškodit i svému držiteli. Zdroj čili staženo odtud

Víte, že v roce 2008 byly z trnkového dřeva vyrobeny štafetové olympijské kolíky?

Trnka:


(Josef Košťál: Rostlinstvo v podání prostonárodním)

.

.

.

Dodatek novoročenkový - nezapomínejte na:

..

.

.

Ouloffky antikvární aneb co mi přinesl Ježíšek:

.


.

(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

Na pohlednici je zobrazen staročeský novoroční obyčej "Holení svině".

Holení svině: Do zemí českých přišlo patrně z Německa, kde domácím idolu koboldovi byly na Nový rok obětovány štětiny prasat. Ve slovanských zemích pak hospodáři tuto obětinu začali předkládat plivníkům. Zmokové se onedlouho naučili sviňské štětiny používat k ošetření svého chrupu. Zmokolog prof. Jasper Kosper však tvrdí, že "historku" o použití štětin rozšířili výrobci zubních kartáčků v rámci reklamní kampaně "Svazek štětin ze sviní bílé zuby učiní" a ve svém traktátu "Oholená bachyně" předkládá svoji teorii, že plivníci ze štětin destilovali buď silnou pálenku nebo elixír na růst vousů (Kočkopedie).  

.

.

.

Něco o předchůdci postcrossingu: 

.


(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic)
Pohlednice byla vydána při příležitosti Výstavy architektury a inženýrství v Praze 1898.

Postcrossing: Postcrossing.com je projekt,  jenž propojuje celý svět pomocí skutečné pošty tím, že vám umožní vyměňovat pohlednice s náhodnými uživateli z celého světa.  Jak to funguje?  Je to velmi jednoduché – vždy platí, že za každou odeslanou pohlednici vám naopak jedna do schránky přistane. Po registraci na stránce Postcrossing.com si vylosujete náhodnou adresu, pošlete pohlednici a můžete se těšit na krásný pohled ve vaší schránce. Blíže vizte zde

.

.

.

Vzpomínka na blog.cz - stále aktuální:

.


.

Jakx a verovský = Jak xaverovský:

Xaverov: V roce 1900 byl Xaverov vískou náležející do okresu karlínského, s farou a školou v Dolních Počernicích a se 6 domy a se 70 obyvateli českými a 7 německými. Blíže vizte zde

.

.

.

Divize rébusů:

..

.

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Co je to luumupuu?

2) Objasněte pojmy "imp", "špírek", "džmil" a "lucek".

3) Doplňte kočkopedii o další teorii nebo řešte rébus.

4) Znáte FomaPan? 

5) Zkoušeli jste postcrossing?

.

.

.

Bonusy a jiná lákadla:

.

P.T, ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodoroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Gross vom Hamburger Dom. či B) Gross von der Vogelwiese. TlusŤjochůff dekrettrojhlasný pro tento článek udělen jest eN.

.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Holení svině? Vy neznáte tento novoroční obyčej?" podivoval se starý Piatníček v hostinci U Váhy.

.

.

.

Bonus:

.


(T Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Kdo jsou muži v pepito sakách?

B) Kdo je ten úchyl vedle Almy?

C) Objevte na obrázku výjevy v dnešní době nekorektní a nepřípustné. Kolik jste jich napočítali?čtvrtek 22. prosince 2022

D004

.

VESELÉ VÁNOCE A BÁJEČNÝ VSTUP DO ROKU MMXXIII:

.


.

Proč ryb: Protože jsou (z) dravé.

.

.

ROK MMXXIII byl právě vyhlášen ROKEM ŠVESTKY:

.


.

(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic)

Filosof roku: Schwestka Modřanský; pravidelný návštěvník restaurace U VÁHY; milovník poesie Fredyho, noční můry z Blog street.

Obecně: Jde o slivoňovité.

Motto roku: ... a sbal si svých pět švestek.

Píseň roku: Vizte zde

Kniha roku: Vaněk: Lidová pomologie III- - 100 švestek a slív; 1948.

Kuchařka roku: 

.


.

Brožura roku:

.


.

a něco receptů z ní:

.


.


.

.

.

Další novoročenky na starých pohlednicích:

.


.


.


(něco možná už kdysi bylo na blog.cz).

.

.

.

Novoroční pixlička (=křížovka), která již byla členům KLTP rozeslána via snažil mail(=šnečí počta):

.


.

KLPT: Klub luštitelů TlusŤjochových pixliček.

.

.

.

Likér pro veškerou P.T. ctihodnou obec čtenářskou:

.


.

(Z TlusŤjochovy sbírky starých etiket)

.

.

.

Divize rébusů:

.


.

.

.

Editace 23.12. - dodatek k rébusové divizi:

.

V noci honil jde mi v hlavě námět na rébus s vánoční tématikou:

ŇADRO  PTÁK = PRS KAVKA - ale jak to rozvinout, aby to nebylo trhlé, aby se na to dalo navázat.

Zkusil jsem prskavku použít v jiném pádu:

??PR (s) KAVKOU 

a nakonec z toho vylezl rébus, který není trhlý, ale potrhlý:

"LES"   "STAVEBNÍ PRVEK"  "NÁDOBA NA MÍSENÍ TĚSTA" "STŘEDOZEMNÍ OSTROV" "PTÁK"

Zkuste rébus vyluštit, nebo předělat.

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Víte, co je to myrobalán?

2) Přeložte a přebásněte  anglický text na první pohlednici nebo řešte rébus nebo prubněte nějaký švestkový recept.

3) Která stará novoročenka vás nejvíc zaujala? 

4) Nenechte se nachytat na švestkách.

.

.

pondělí 19. prosince 2022

P075

.


.

Technická data:

.

Foto: Praha, Lhotka; zasněžená pojízdná prodejna uzenin; detail boku; prosinec 2022.

Chrysallis: Kukla motýla.

Gothaj: Vizte zde

Jinotaj: Alegorie Blíže vizte zde

Brýle: Lennonky.

Houska: Maková.

.

.

.

Vzpomínky na blog.cz:

.


.

.

.

Cyklistický koutek:

.


Foto: Praha, Smíchoff; listopad 2022; koláž.

.

.

.


Foto: Praha; prosinec 2022; výřez.

.

.

.

Bíle přilby:

.


.

Foto: Praha, Lhotka; prosinec 2022; foceno mobilem.

.

.

.

Odrazoffky pražské:

.


Foto: Praha; prosinec 2022; převod do ČB; zatóněno.

.

.

.

Rok Švestky se blíží:

..

.

.

Divize rébusů:

.


.

.

.

Slavní hádankáři na starých pohlednicích:

.


.

(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Vidíte v obrázku ve vzpomínkách na blog.cz proskakující Múzu nebo někoho jiného? 

2) Dá se jít s dobou ledovou? Debatujte.

3) Kdo to byl Johann Daniel Kestner?

4) Řešte rébus nebo gůglete Antonína Petrnouška.

.

.

.

Bonusy a jiná lákadla:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjevena býti má A) Riesen Dame či B) Incident na pouti. TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Miriam.

.

.

.

Pro Fredyho:

.

1) "Okrouhlou - Jírů dnes v poledne navštívil na zapřenou řezník z Gothy," šeptal tajnému radovi Vandlíčkovi filosof Schwestka-Modřanský.

.

.

.

BONUS:

.


.

(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Objasněte počínání mužů v pravém dolním rohu.

B) Odkud podle vás Reisen Dame pochází?

C) A co ten divoch?

.


čtvrtek 15. prosince 2022

P074

.


.

Technická data:

.

Dalamánek: Jeho název pochází z let 1741–1743, kdy jej francouzská vojenská posádka usazená v Praze nazývala Pain d'Allemagne („německý chléb“) /staženo z Wiki /

Sob: Jest Seveřanovi vším, neb  jej vozí zapřažen v saních po nekonečných oblastech sněhových, koží poskytuje mu kryt na stan, oděv i obuv; maso, mléko a krev jsou mu nejdůležitějším pokrmem, ze šlach splétá si niti k šití, ze střev provazy, z kostí a parohů robí oštěpy, udice a jiné potřeby; jazyk a za tepla požívaná mícha považuje se za nejlepší mls; ano i obsah žaludku požívá se jako zelenina (Dr. Otto Schmeil: Zoologie).

.

.

Vzpomínka na blog.cz:

.


.

.

.

Kocůrova obrazárna - Modrý klín pěstní:

.


Foto: Praha, Žižkoff; foceno mobilem; oprýskaná zeď budovy ÚRO; listopad 2022.

.

.

.

Listy z Prahy aneb co vám může přijít do schránky via snail mail (=šnečí počta):

.


Foto: Praha, Smích Off; prosinec 2022; výřez.

.

.

.

Happening "Přisedni si":

.


.

Foto: Praha, Karlín; říjen 2022; foceno mobilem.

.

.

.

Divize rébusů:

.


.

.

.

Léčivý prostředek pro celou P.T. ctihodnou obec čtenářskou:

..
(Z Tlusťjochovy sbírky starých účtenek)


.

.

Ouloffky antikvární:

.


.

Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic.

Repr. obrazu L. Nováka.

Pro jistotu opisuji text:

Poutníče jenž půjdeš jednou kolem
svědectví hle uvěř malíře
viz co v Praze v našich časech
za deset a za dva haléře.
LP 1906

.

.

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Čím byste uctili vánočního soba vy a čím pan Al_Man?

2) Világos znamená světlý, ale "világoš" je něco úplně jiného. Víte co?

3) Porovnejte ceny a velikost buřtů a housek v roce 1906. K čemu jste dospěli?

4) Řešte rébus (k čemuž vám dopomáhej MARTY). Nebo vymyslete alternativní název pro dílo z Kocůrovy obrazárny.

.

.

.

Bonusy a jiná lákadla:

.

P.T. Ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobrodušnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Obrázek z pouti či B) Jarda Kulík. TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Cihelně.

.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Sobí jazyk? Rozhodně pochoutka!"  vykřikoval starý myslivec Jich.

.

.

Bonus:

.


.

(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Je nějaká souvislost Jarky Kulíka s Kulíkovou kávou?  Gůglete si Kulíkovu kávu zde .

B) Kdo je muž s holí?

.