úterý 28. června 2022

P063

..

Technická data:

.

Foto: Olomouc; stínohrátky v noci ve světlech reflektorů parkujícího auta; otočeno; červen 2022.

Mínění Mika Nellida: Feministický závěr - místo posledního řádku nechť si P.T. ctihodná obec čtenářská ráčí dosaditi "Šemíka shodí dnes ze skály".

Fin: Čud (blíže vizte).

Helios: 
(F.Ruth: Bájesloví Řeků a Římanů).
Pindaros: Vizte zde


Jednocení řepy: Vizte text od Vodňského - Zkoumala ve článku zde

Řepa:


(F. Košťál: Rostlinstvo v podání prostonárodním).


Figu: Borovu.

.

.

.

Nepravidelná zpráva o šnečí počtě (snail mail):

.


.

Foto: Praha, Kačer off; foceno mobilem; koláž; červen 2022.

.

.

.

Windows XXII:

..


.

Foto: Obé Tábor; květen 2022.

.

.

.

Fata morgana - Kafkova hlava nad železničním mostem:

.


.

Foto: Praha; červen 2022; převod do ČB.

.

.

.

Divize rébusů:

.


.

.

.

Ouloffky antikvární aneb diva pro JV KR (NnŽV):

.


.

(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Kdo to byl Karel Ludwig von Reichenbach?

2) Jezte studené dumlíky. Jak vám chutnaly? Čím by dumlíky zapíjel Cyberštamgast? A vy?

3) Koukli jste se na Čudy? Co vás nejvíce zaujalo?

4) Řešte rébus nebo proveďte rozbor poklesslosti (koho si bere na paškál? Vyhovuje vám lépe verze Mika Nellida?).

.

.

.
Bonusy a jiné lákačky:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Zadumaný lesník či B) Moderne Brautschau z minula. Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest eN.

.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Zalévá brouky do parafínu," žaloval student Nepivoda.

.

.

.

Dodatek k minulému článku, který mi poslal Čerf, za což vřele děkuji:

.


.

Foto jím bylo pořízeno, když bloumal po Olšanech.

.

.

.

Bonus:

.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Cylindr nebo buřinka?  S kravatou nebo bez?

B) Proč nemají muži kytice?

C) Pro němčináře - vyluštěte a přeložte text na pohlednici.

.

pátek 24. června 2022

C012

.


.

Technická data:

.

Bez dat: Vsjo jásno.

Písí: Piš PC.

.

Nedodělek:

Cizí v kapse cítím pracku
mámí ze mne zdá se dvacku
abych koupil super placku
na podporu našich racků/fracků/klacků

Dodatek Mika Nellida: /tácků (pivních)

.

.

.

Vzpomínka na blog.cz:

..

.

Cedulky výstražné I:

.


.

Foto: Praha; metro "Muzeum"; foceno mobilem; koláž; červen 2022.

.

.

.

Cedulky výstražné II:

.


.

Foto: Písek; červen 2022.

.

.

.

Happening "Přisedni si":

.


.

Foto: Písek; červen 2022.

.

.

.

V každé poklesslosti má být holub:

..

.

.

Divize rébusů:

.


.

.

.

SpQ - Kronika 1904:

.


.

a reklama z tohoto časopisu:

.


.

Redaktor  a nakladatel měsíčníku KRONIKA byl Karel Stanislav Sokol:

.


.

Pamětní deska v Opletalově ulici v Praze; foceno mobilem.

.

.

.

Šláftruňk pro JV KR (NnŽV):

.


.

(Z Tlusťjochovy sbírky starých etiket).

.

.

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Jaké další významy zkratky PC znáte?

2) Co víte o Dra Stratzovi a o jeho senzačním díle?

3) Řešte rébus nebo si vygůglete K.S.Sokola. Nebo obé.

4) Co by vyplnil do poklesslost Cyberštamgast? A vy? A aviatik Makovitczka?

.

.

.

Bonusy & lákadla:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Tajemný samohyb pana Vozába či B) Moderne Brautschau. Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Quickové, páč si pamatovala sl. Žofii.

.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Písí," zamumlal fotograf Tamchině.

.

.

.

Editace 25.5.2022 - dodatek ku komentáři Zahradacihelna:

.


.

(Z Tlusťjochovy sbírky starých reklam).

Skeny těchto občas posílám některým P.T. abonentům jako pozvánku na aktuální výmět.
Tu pokladničku na obrázku měla moje babičky, akorát ta díra na papírové peníze byla kulatá.

.

.

.

Bonus:

.


.


.

(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Roztočte kola Vozábova samohybu nebo kola pětiletky.

B) Kdo to byl František Lhotský a Erich Kirstein?

C) Fungují hašlerky i proti kovidu?

.

pondělí 20. června 2022

UP029

..

Technická data:

.

Polská vodka: Vizte zde

Reinkarnace: Převtělení, znovuzrození.

Poznámka 1: Verzi, která vám nejlépe vyhovuje, vyberte smazáním ostatních.

Poznámka 2: Víte že, "ozlomkrk" se dá zrýmovat s "jako smrk"?

Smrk (aneb oslí můstek v praxi):

.


(J. Košťál: Rostlinstvo v podání prostonárodním).

.

.

.

Vzpomínky na blog.cz - Vlaštovky z Čadu aviatika Makovičky:

..

.

.

Dvě fáze čekání na hlas jeho pána:

.


.

Foto: Praha; OC Quadrio; červen 2022; foceno mobilem.

Hlas jeho pána: His Master´s Voice

.

.

.

Masaryčka 12:47:35 (teorie jednoty):

.


.

Foto: Praha; červen 2022; výřez do čtverce; otočeno.

.

.

.

Modré pozadí:

.


.

Foto: Tábor; květen 2022.

.

.

.

Divize rébusů:

..

.

.

Sp - Kronika 1904:

..

.

.

Likér pro JV KR (NnŽV):

.


.

(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Proč nebyl smrk v poklesslosti použit?

2) Malí lidé, co se mají houpati na jedlové větvi - jde o lidí, kteří jsou malí vzrůstem nebo duchem? Chodí politici do jedlových hájů? Debatujte.

3) Řešte rébus nebo si gůglete Państwowy Monopol Spirytusowy.

4) V co/v koho by se chtěl převtělit Cyberštamgast? A vy?

.

.

.

Bonusy a jiná lákadla:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeveno býti má A) Další kakavo či B) Moderne Brautschau. Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Janince.

.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Kam se řítíš?" volal silák Rychetník, vida fotografa Tamchyněho, jak se ozlomkrk valí přes výčep do kuchyně.

.

.

.

Bonus:

.


.

(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic)

.

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Jakou událost ženy propírají? Zkuste reprodukovat formou dialogu.

B) Jakou masku si nasadí pan Al_Man? A vy?

C) Vzpomínáte si ještě na aviatika Makovitzku? Víte jak se jmenuje jeho milá?

.


úterý 14. června 2022

DD014

.

.

Co se nedostalo do poklesslostí:

.


.

Technická data:

.

List: Ze sešitu linkovaného.

Kroniky: Světové.

Píka: Zbraň pikenýrů.

Maršál: Marshall.

Marshall: Reproduktor.

.

.

.

Vzpomínka na blog.cz:

..

.

Kocůrova obrazárna:

.


.

Foto: Praha; izolační pás; výřez; červen 2022.

Samotok:je mošt, který odtekl ze rmutu samovolným procesem a k jeho získání nebylo použito lisování. Vyznačuje se větším podílem kyseliny vinné a menším podílem tříslovin (http://www.znalecvin.cz/samotok/)

.

.

.

Odrazoffky výlohové - koláže:

..


.

Foto: Praha, Národní ulice; uzavřený obchodní dům; červen 2022; výřez; odbarveno i neodbarveno.

.

.

.

Pražská zákoutí:

.


.

Foto: Praha; červen 2022.

.

.

.

Odrazoffka otaffská:

.


.

Foto: Písek; červen 2022.

.

.

.

Dodatek k Velikonocům - speciál pro JV KR (NnŽV):

.


.

(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic)-

.

.

.

Osobnosti na starých pohlednicích:

.


.

(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

.

Ouloffky antikvární:

.

.
Revers:

.


.

(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

Jan Korbuly: vizte zde

.

.

.

Divize rébusů:

.
.

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Jakou skladbu pararockové skupiny Oranžový samotok znáte?

2) Co víte o Linkově taneční škole?

3) Řešte rébus nebo vygůglete životopis Jana Korbulyho.

4) V čem, co jest na papíru načtrnuto, by mělo být pokračováno? Navrhněte.

.

.

.

Bonusy a jiná lákadla:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeveno býti má A) Cestou z tahu (neodporučuje se pro citlivé povahy) či B) Tyroláci. TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Quickové.

.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Kreslí prý pikenýry," hlásil student Nepivoda nahluchlému Pastuchovi.

.

.

.

Bonus:

.


.

(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic)

.

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Jaký tanec se na obrázku tancuje?

B) Co by si postavil ze ze stavebnice "Matador" pan Al_Man? A vy? Debatujte.

C) Který architekt navrhl dům s taneční školou Karla Linka?

.

pátek 10. června 2022

E032

.


.

Technická data:

.

Olůvko: Molybdenit (Hjelm, 1782), chemický vzorec MoS2 (sulfid molybdenu), je šesterečný minerál. Název pochází z řeckého μόλυβδος (mólybdos) = obsahující olovo, neboť byl používán pro svoji měkkost jako olůvko na psaní (Staženo odtud).

Kos: Kdyby kos několikráte za rok nehnízdil, brzy by ho ťuhýci, veverky a jiní lupiči vyhubili (Dr. Otto Schmeil: Zoologie).

Kosovo:

.


(Evropa dle Fr. Hellwalda vzdělal J.V. Prášek s 98 vyobrazeními v textě a 27 obrazkovými přílohami; v Praze; Nakladatel Fr. A. Urbánek, knihkupec pro literaturu paed. i hudební a pomůcky učebné).

Kosovo: Vizte Wikipedii zde

.

.

.

PZM:

.


Foto: Praha; poblíž nádraží Vyšehrad; červen 2022.

PZM      - Partnerstvo Za Mir
PZM      - Polski Zwiazek Motorowy
PZM      - Prasat zygota médium
PZM      - Punkt zu Mehrpunkt
PZM      - Pusat zakát Melaka
PZM      - Tlakové pásmo mikrofon

.

.

.

Tři odstíny zeleně:

.


.

Foto: Praha, pasáž Archa; foceno mobilem; červen 2022.

.

.

.

Pražské domy:

.


.

Foto: Praha, Charvátova ulice; foceno mobilem; červen 2022.

Pozn.: Budu rád, když o tom někdo vygůglí něco zajímavého.

.

.

.

Divize rébusů:

.


.

.

.

Ouloffky antikvární  I - MFF Karlovy Vary mínus 50:

.


.

Detail známky:


.

MFF Karlovy Vary: Historii vizte zde

.

.

.

Ouloffky antikvární II - Švábovy Nové české písně:

.


.

Josef Paukner: Vizte zde

a revers:

.


.

.

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Jaké dnešní efendije znáte? Debatujte. Jmenujte.

2) Které kuplety by podle názvů byly aktuální i v dnešní době? Debatujte.

3) Přeložte "pusat zakát Melaka" nebo řešte rébus.

.

.

.

Bonusy a jiná lákadla:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobrodějnossti rozhodnouti ráčí, zda vyjeveno býti má A) Cacao Bensdorp či B) Bartakoff trio. Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest D.n.

.

.

.

Pro Fredyho:

.

¨Někdo počmáral olůvkem jídelní lístky!" řval pingl Páwek v hostinci U Váhy.

.

.

.

Bonus:

.

(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Reprodukujte dialog mužů. Bude jako argument použit i nůž, co má muž v řeveném kabátci v zelených kalhotech?

B) Jak by se dnes módní policie vyjádřila k ošacení obou mužů?

.