středa 31. března 2021

P032

.


.

Technická data:

.

Foto: Praha, Lhotka; led na chodníku; výřez; březen 2021.

Bruce Lee: Tanečník a populizátor bojových sportů (blíže viz).

Ča-ča: Latinskoamerický tanec.

Makulatura: Z latinského starý; pokažený papír; bezcenné knihy k balení; knihy ležící na skladě, neprodejné (Lidový slovník naučný).

.

.

Nazdíci XIII - Puklinožrout:

.


Foto: Praha, Nusle; březen 2021.

Poznámka: Lze domalovávat.

.

.

.

Modré pozadí - Komínový minimalismus:

.


.

Foto: Praha, Václavák; březen 2021.

.

.

TlusŤjochůff mrakozpyt - Čichání člověčiny:

.


.

Foto: Praha, Lhotka; březene 2021.

.

.

Veselé svátky velikonoční:

.


.

.

Divize rébusů:

.


.

.

Ouloffky antikvární aneb Pivo pro JV KR (NnŽV):

.

.
.

(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).

Poznámka: Bruce tančí v sedmém stupni, králové ve dvacátém.


.

SpQ - Kronika 1904:

..

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Na obrázku poklesslosti vidíte tančícího Bruce nebo pavlačovou princeznu?

2) Cenzurou vyňato.

3) Je povoleno čichat člověčinu v době korona krize?

4) Řešte rébus nebo domalovávejte či proveďte rozbor a kritiku poklesslosti anebo charakterizujte pavlačovou princeznu.

5) Proč byl ve velikonočence použit cvíkr? Dedukujte.

.

.

Bonusy & lákačky:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjevena býti má A) Beránkova tržnice či B) BMB. TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Axině.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Bacha. dostal se do sedmého stupně," zařval  student Nepivoda.

.

.

P O Z O R - Další Velká bublinová soutěž spuštěna zde


.

.

Velikonoční domalovávanka od Quickové:

..

.

Bonus:

.


.

(Z Tlusťjochovy sbírky starých reklam).

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Zúčastněte se VBS.

B) V jakém příbuzenském vztahu jsou muži na reklamě?

C) Kdo byla Josefa de la Oliva a jak souvisí s reklamním obrázkem? Nápověda: Shepherd´s check.

.

neděle 28. března 2021

Š006

.


.

Technická data:

.

Ilustrace k poklesslosti:


.

Foto: Praha; OC Westfield  Chodoff; foceno mobilem; březen 2021.

Dodatek Mika Nellida k nošení kůže na trh: Včetně černého trhu s bílým masem.

Jezevčík: Ač pro křivé běhy své jsou v pravdě jen loveckými psy ku práci v doupatech škodné jako stvořeni, nebo jsou-li s ohaři kříženi, výtečné malé a střední brakýře dávají, zamilovalo si lidstvo rozumné ty psíky tou měrou, že z nich činí i své salonní miláčky a mazánky (Všeobecný slovník rad pro každého).

Uroboros: Viz požírač ocasu

Natrh: Nesprávný tvar slovesa natrhnout.

Alternativní foto (v každé poklesslosti má být holub nebo kravata):

.


.

Foto: Praha, Lhotka; únor 2021.

.

.

Zápisky majora Plota - Nácvik kladení talířových min (Tellemine):

..

Foto: Praha, Lhotka; únor 2021.

.

.

Z TlusŤjochova kalendária:

..

Foto: Praha, Stýblova pasáž; leden 2021.

Písnička s kolečky: Viz

Modifikace (vyslechnuto u Pišty Takáče): "Kolečka sa otáčajó, dobré čůčo vyrábajó".

.

.

Divize rébusů:

.


.

Nápověda: Místo "PŘÍTOK LABE" může být se stejným výsledkem i "UMĚLÉ KORYTO". A bylo-li by v druhé variantě použito místo "TVÁŘIČKA" slovo "HLTY", tak by ochranáři protestovali. K další variantě vede též substituce "VÝKLENEK VE ZDI".

.

.

SpQ - Kronika 1904:

..

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Co je to brakýř?

2) Jak oslavíte den Bezkoleček? Rozveďte.

3) Jak se zove nový umělecký směr, který proklestil Vladimír Stasov? Kdo byli Petrašovci?

4) Řešte všechny možné varianty rébusu.

.

.

Bonusy a jiná lákadla:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí zda vyjeven býti má A) Bar Pigal´s z minula či B) Cesta kolem světa. TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Janince.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Míval jsem výborného jamníka," zasnil se starý myslivec Jech v hostinci U Váhy.

"Mníka, jako tu rybu?" divil se nahluchlý Pastucha.

.

.

Bonus:

.


.

(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Jaké občerstvení se v baru podávalo po půlnoci?

B) Kdo dodával do baru ty růže?

C) Umí muž stepovat?

D) Vygůglete si historii onoho baru.

středa 24. března 2021

E017

.


.

Technická data:

.

Foto: Praha, Jindřišská ulice; únor 2021; výřez; zatóněno do modrozelena.

Hnutí Černé na Bílém: Black on white (BOW) movement.

Bow: Smeknout (na pozdrav, jen o mužích); smyčec; smyčka; luk; motýlek (vázanka); oblouk; ohýbat se; poklonit se; stuha.

Bow and scrape: Čistit kliky (obé anglicko-český online slovník).

Míla Modřanský: Pověstný ochutnavač melasy v Modřanském cukrovaru (Kočkopedie).

Davorija: Slove Chorvátům jistý druh písní, sborové popěvky; píseň rázu bojovného (Lidový slovník naučný).

.

.

.

Modré pozadí:

.


.

Foto: Praha, Janáčkovo nábřeží; březen 2021.

.

.

Nazdíci - Dialog augustů:

.


.

Foto: Praha, Karlín; březen 2021.

August: Cirkusový klaun.

August hloupý: Typická figura šaška v cirkusech, utvořená dle "hloupého Honzy" našeho slavným clownem Dvořákem-Deurreau v Paříži (blíže viz )

.

.

.

Hádanka technická:

.


.

Foceno mobilem.

.

.

Dodatek v roku Brambory - Líčení k líčení:

.


.

Foceno mobilem.

Cyklus: Z mého krechtu.

.

.

.

Divize rébusů - velmi lehký:

..

.

SpQ - Kronika 1904:

.


.

.

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Definujte falešné klíčky. Vycinkejte si to.

2) Vygůglete si Ondřeje (Andrease) Hofera. Debatujte o jeho životě.

3) Řešte rébus nebo technickou hádanku. Lze též zpívati davorije.

4) Bez otázek, vsjo jásno.

.

.

Bonusy a jiné lákačky:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Bar Pigal´s či B) Budoucí Čína.

 TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest JV KR (NnŽV).

.

.

Pro Ferdyho:

.

"Ochutnavač melasy?" podivoval se jednonohý Jimesch v hostinci U Váhy.

.

.

Bonus:

.


(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic.

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Charakterizujte kolonizátora.

B) Určete druhové i rodové jméno ryby viz levý dolní roh.

C) Co má kolonizátor v kabele?

.

.

neděle 21. března 2021

E016

.


.

Technická data:

.

Foto: Praha. Spořiloff; figurína v obchodu s textilem; leden 2021; výřez, zkontrastněno.

Pandur: Osobní strážce chorvatských šlechticů v 17. a 18. století v historickém regionu Slavonie a příslušník rakouské vojenské jednotky ve slezských válkách (Wikipedie).

Pamflet: Brožura; leták; hanopis; spisek satirický prudkého útočného rázu (Lidový slovník naučný).

Bílá opice: Čínský zelený čaj blíže viz White monkey.

Bumážky: Papírové peníze (Rankův slovník všeobecných vědomostí).

Bumážka: V ruském prostředí listina úřední.

Aspirin: Medikament. Blíže viz

Jack Aspirin: Postava z "Dobrodružství šesti trampů" - blíže viz

.

.

TlusŤjochůff ledosmajlík - zaříznutý do šestiúhelníku v bílém čtverci:

.


.

Foto: Praha, Lhotka; březen 2021.

.

.

Praha - město vajglú:

.


.

Foto: Praha, Lhotka; březen 2021.

Pro milovníky čingliš: Ajssmoukr.

.

.

Bouřlivý rozmach Karolinenthal:

.


.

Foto: Praha, Karlín; březen 2021.

Kostel: S. Cyrila a Metoděj, blíže viz sken níže:

.


(Stehlíkův historický a orientační průvodce ulicemi hl. města Prahy)

.

.

.

Zápisky majora Plota - stromové pozorovatelny: 

.


.

Foto: Praha, Karlín; převod do ČB; březen 2021.

.

.

Divize rébusů - lehké:

.


.

.

.

Osobnosti na starých pohlednicích:

.


(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).

Peter Rosengger - Perlička: Ještě za jeho života, v roce 1910, mu byl na kopci Hanselberg (dnes Bezručův vrch) u Krnova postaven památník (mohyla) s pamětní deskou, která byla v roce 1948 nahrazena deskou k uctění tehdy ještě žijícího básníka Petra Bezruče.

.

.

SpQ - Kronika 1904:

.


.

.

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Objasněte původ slova pamflet.

2) Přeložte slovo "Waldbauerbub" nebo řešte rébus (oboje je lehké).

3) V čem podnikal poslanec Krejčík? Proč dělnictvo demonstrovalo před jeho závodem?

4) Jaký čaj preferuje pan Al_man? A aviatik Makovička? A vy? Naléváte mléko do čaje nebo čaj do mléka, či obé považujete za zvěrstvo?

.

.

Bonusy a jiné lákačky:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobrodušnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeveny býti mají A) Slatinné lázně z minula či B) Červený kříž. TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Bevíčkové.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Tak Nepivoda prý propadl u maturity," zahlaholil fotograf Tamchyně v hostinci U Váhy.

.

.

Bonus:

.


(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).

Pozn.: Na druhé straně jest tato rýmovačka:

Nuž, sklenky vínem výš!
Ať perlí se a pění!
Mně k blahu lásky tvé
a tobě uzdravení.

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Kdy perlí Cyberštamgast? A kdy pění? A co vy?

B) Povšimněte si krabičky u vázy s růžemi. Co podle vás obsahuje?

C) Je podle vás muž simulant nebo ne? Diskutujte.

.

.

POZOR - Výsledky VBS vyjeveny zde

.

čtvrtek 18. března 2021

UP011

.


.

Technická data:
.

Foto: Praha, Smích Off; tabule reklamní; TlusŤjochůff archiff ÚÚ (=úložiště útržků).

Klekí Petra: blíže viz

Moucha: Zlatá.

Kaše: Bramborová, jak jinak, když je rok brambory, ne?

Bramborová kaše: A.Malínská "Bramborová jídla":

..

.

TlusŤjochůff mrakozpyt - Hafan & pták:

.


.

Foto: Praha, Lhotka; březen 2021; výřez.

.

.

Zátiší "lilek brambor a lilek rajče":

.


.

Foto: Mobil, únor 2021.

.

.

Techniky malířské - nanášení plavajzu:

.


.

Foto: Praha, Smích off; odrazoffka vltaffská; výřez; březen 2021.

Plavajz: Z něm. Bleiweiss; olovnatá běloba - uhličitan olovnatý s hydroxidem olovnatým (2 PbCO3 · Pb(OH)2), jedovatá (Wikipedia).

.

.

Divize rébusů:

.


.

.

.

Jediná uchazečka na pozici trubačky JV KR (NnŽV):

.


.

(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

SpQ - kronika 1904:

.

.
.
Jean Leon Garome: Maloval především historické a mythologické obrazy, které byly ve své době velice oblíbené, ale pouze u buržoazie a příznivců klasicismu. Moderně zaměření kritici, jako Paul de Saint-Victor nebo Maxime du Camp, odsuzovali jeho chladné a vyspekulované kompozice a jeho povrchní rutinu (Wikipedie).


.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Kdo to byl Jan Nehera? Gůglete.

2) Objasněte pojem "šmolc" z Bramborových jídel.

3) Co je to litopon?

4) Řešte libovolnou variantu rébusu.

.

.

P.T. Ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodbouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Gruss aus dem Moorbad VII či B) Byrrh VI. Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Růže z Moravy.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Je na kaši," zamumlal nahluchlý Pastucha.

.

.

Bonus:

.


.

(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Od čeho má muž červená líčka?

B) Který vlásenkář upravoval muži účes? Pamatujete si ještě na Routa?

C) O čem mínil kněz Delsor přednášeti? Debatujte.

.

.


.

pondělí 15. března 2021

P031

.
.

Technická data:

.

Foto: Odrazoffka vltaffská; Praha, Smích off; TlusŤjochůff archiff ÚÚ (=úložiště útržků).

Mínění Nika Nellida: Poslední dva řádky nechť zní takto "očkují trikolorou namazanou stranu".

Borová voda: Zředěný vodný roztok kyseliny borité.

Kyselina boritá: Soli kyseliny borité s alkalickými kovy nacházejí uplatnění při impregnaci dřeva proti plísním, houbám a hnilobám. Ošetření dřeva kyselinou boritou zároveň snižuje jeho hořlavost a tím možnost vzniku požáru v budovách. Kyselina boritá i její soli odpuzují nepříjemný hmyz jako mravence, šváby apod. a slouží proto jako součást insekticidů ( wikipedie; blíže viz ).

.

.

Čistota půl zdraví:

.

.
Foto: Praha, Lhotka; únor 2021

.

.


Modré pozadí - aneb dráty vždycky vlezou do záběru:

.


.

Foto: Praha, Lhotka; únor 2021.

.

.

Zápisky majora Plota - cvičení se světlicí:

.


foto: Praha, Lhotka, prosinec 2020.

.

.

Sekce zebry přechodové:

.


.

Foto: Praha, Jindřišská,;TlusŤjochůff archiff ÚÚ; výřez.

.

.

Divize rébusů:

..

.

Ouloffky antikvární aneb co už dnes neplatí:

.


.

.

SpQ - Kronika 1904:

.


.

Pozn.: Koukám, že američtí mariňáci se činili odjakživa.

.

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1)  Preferujete úpravu Mika Nellida, nebo tu původní? 

2) Jak byste pojmenovali přechodovou zebru vy?

3) Hospodařte moudře. Jaký názor by na "desatero" měly feministky?

4) Řešte rébus.

.

.

Bonusy a jiné lákačky:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) A.Petrák či B) F.Jirásek. Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek jest udělen všem, kteří obodují VBS viz VBS )

.

.

Pro Fredyho:

.

"Borová voda?" Divil se student Nepivoda.

.

.

Bonus:

.


.

(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Kdo to byl Raicevič II?

B) Jaké bylo původní povolání Antonína Petráka?

C) Vygůglete si Kikindu, kde byl zavražděn poslanec Emerič.

D) Obodujte VBS ( viz VBS ).

.