neděle 31. října 2021

P049

..

Technická data:

.

Foto: Praha, Smích off; říjen 2021.

Cynické mínění Mika Nellida (VMMN): Místo "Krasoboká" použíti hodí se lépe "Tukoboká".

Mínění Krysspínovo: Místo "chybí další sloka" použíti hodí se lépe "chybí další stoka".

Hoax: Z angl. žert; šprým, falešná zpráva; mystifikace.

Hoaxové: Vymřelý jihoamerický indiánský kmen, který odvozoval svůj původ od bohyně Hoa (Kočkopedie).

Džaul: Joule je definován jako práce, kterou koná síla 1 N působící po dráze 1 m ve směru pohybu.

.

Sekce "...které musíte..." (viz např.):

Třicettři kabátů, které musíte za život převléci.

.

Kabát: Havelok blíže viz Jagův komentář v článku

.

.

Modré pozadí - Hmyzák jako bonus:

.


.

Foto: Praha, Lhotka; říjen 2021.

.

.

Modré pozadí II:

.


.

Foto: Praha, Lhotka; říjen 2021.

.

.

Listy z Prahy aneb nepravidelná zpráva o šnečí počtě:

.


.

Foto: Praha, Strahov; říjen 2021.

.

.

.

Kejklíři a akrobati:

..

Foto: Praha, Lhotka; odbarveno; říjen 2021.

.

.

Divize rébusů:

..

.

SpQ -Kronika 1905:

..

.

Evoluce opice:

.(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

.

Pro royalisty:

.(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Jak si představujete karamelizovanou velrybu? Rozveďte a nešetřete podobenstvím.

2) Stanovte zásady šetření českého rázu Velké Prahy nebo řešte rébus. Nebo objasněte pojem "hacafrak".

3) Popište kult bohyně Hoa.

.

.

Bonusy a jiné lákačky:

.

P.T. Ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Pozdrav z jubilejní výstavy v Praze či B) Výlet na jubilejní výstavu v Praze. TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Janince.

.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Co to máš na sobě za mantl?" houkl na intelektuála Třebenského jednonohý Jimesch.

.

.

Bonus:

.(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Svedou oba důstojníci souboj na šavle o onu dámu před nimi? Debatujte.

B) Vyberte si jednu postavu a charakterizujte ji.

.

úterý 26. října 2021

E026

..

Technická data:

.

Vilma: Postava z divadelní hry "Vražda v salónním kupé".

Bílá holubice: Paloma Na Kana (Bílá Holubice Šumících vod) je jednou z vedlejších postav Německého westernového filmu Old Shatterhand natočeného v roce 1964 na motivy románů Karla Maye (viz zde)

Saze: Kopt.

Kopt: Křesťanský potomek starověkých Egypťanů (pl. Koptové)

Dotaz Mika Nellida: Dojde i na Kofilu (viz obrázky)?

Infantilní dodatek Mika Nellida:

Leze bába do bezu
za ní dědek bez fezu
Nemá dědek nemá fez
proto za tou bábou lez
než se chytil dože lez

Poznámka: Tato poklesslost je aluze.

Aluze: Narážka;v rámci strukturalistické teorie odkaz na jiný text nebo společenskou realitu (ABZ.slovnik cizich slov).

Spouštěč poklesslosti: Julius Meinl, světoznámý rakouský výrobce lahůdek, pozměnil logo. Učinil tak u příležitosti otevření své zrenovované věhlasné prodejny ve Vídni Julius Meinl am Graben, jejímž logem už nebude profil chlapce s tmavou pletí a tradiční červenou pokrývkou hlavy (fezem).

„Tento motiv neodpovídá dnešní době,“ prohlásil jednatel firmy Herbert Vlasaty.Narážel na opakované kritické hlasy aktivistů, podle nichž logo „podporuje rasistické stereotypy“. Napříště tak zůstane jen kuželovitá pokrývka se střapcem. (celý článek zde).

.

Julius Mainl: Viz.

Kocůrova obrazárna:

.


Foto: Praha, Libeň; říjen 2021.

Renonc: Z franc. "renonce", kiks, jednání proti pravidlům (např. v mariáši nepřiznání barvy), opomenutí, chyby, omyl.

Kiks: Z angl. "kick" - kop; což odpovídá českému "udělat kopanec".

.

.

.

Listy z Prahy:

.


Foto: Praha, Ztracenka; říjen 2021.

.

.

Modré pozadí aneb "Je to eukalyptus - není to eukalyptus?":

.


Foto: Praha, Lhotka; říjen 2021.

Detail plodů (editace 30.10.2021 16:29:35):

.


Foto: Mobil; odlomená snítka.

.

.

.

.

Pojednání o křenech:

.


Foto: Praha, Redotín; srpen 2021; výřez  do čtverce.

Křen:

.


(Rostlinstvo v podání prostonárodním, napsal Josef Košťál).

.

.

.

Divize rébusů - tentokrát pro němčináře (styl strýček Rychtařík):

.

(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

.

Adeptka na pozici junior písařky hlásící se do konkurzu vypsaném kancléřem JV KR (NnŽV):

.


(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Řešte rébus nebo si vygůglete Julia Meinla. Či zodpovězte dotaz Mika Nellida.

2) Který z mariášníků se renoncu dopustil? Dedukujte dle výrazu tváře.

3) Je na modrém pozadí eukalyptus nebo ne? 

4) Na co používá křen Cyberštamgast? A vy?

.

.

Bonusy a jiné podpultoffky:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Pošťák francouzský či B) Střelecký festival z minula. Tlusťjochůff dekret trojhlasný jest udělen kavárníkům z LJC, třeba opět vyhlásí VBS.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Kuchařka je celá od koptu," hulákal student Nepivoda v hostinci U Váhy.

.

.

Bonus:

.


(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

Dodatek (viz moje odpověď k Čerffovu komentáři níže):

.


(Z Tlusťjochovy sbírky starých reklam).

.

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Jaké povely dává pošťák řidičovi? Jak řidič odpovídá? Rozveďte do dialogu.

B) Uveďte pracovní pozici ženy s košíkem.

C) Přeložte text na staré reklamě.

.

.

pátek 22. října 2021

UP019

..

Technická data:

.

Blahočet: Viz poznejte strom v článku

Blahočet: Neb araukarie jsou krásné stromy na Andech chilských, až 150 stop vysoké; u nás chovají se ve sklenících (Schoedlerova kniha přírody obsahující v sobě veškeré nauky přírodné; v Praze 1870).

Blahovičník: Eukalyptus.

Blahovičník: V bažinaté půdě rostou podivné tyto stromy nadmíru rychle. Proto se jeden druh - blahovičník modrý (eucalyptus globulus) - často sází v bařinatých, zimnicí stižených krajích jižní Evropy (Přírodopis rostlinstva pro vyšší ústavy, učitelstvo a přátele přírody z hledisk biologických zpracoval professor Dr. Otto Schmeil).

Eukaplyptus: Eukalypty jsou významným zdrojem celulózy, využívané především v papírenském průmyslu. Slouží zejména k výrobě kartónů, tapet, záchodového i kancelářského papíru a dokonce i oblečení včetně součástí vojenských uniforem. Vedlejším produktem této výroby je lignin, hemicelulóza a palivo. Klasický kancelářský papír vyráběný ve Velké Británii obsahuje asi 55 % celulózy z listnatých dřevin s převahou eukalyptové celulózy, dále 20 % celulózy z jehličnanů a 15 % plniv (viz wikipedia).

Blahočet: Well-being chat (překlad do činglištiny).

Bláha: Josef, populární český herec blíže viz

.

.

Vzpomínka na BLOG.CZ - TlusŤjochovy kurzy uwologické:

.


.

.

.

Přechodové zebry:

.


.

Foto: Praha; Tlusťjochůff archiff ÚÚ (= Úložiště Útržků)

.

.

Modré pozadí:

.


.

Foto: Praha, Vysočany; září 2021; otočeno.

.

.

Drž to pevně v ruce:

..

.

.

Zápisky mjr Plota - Světlometčík:

.Foto: Klukovice; říjen 2021; výřez.

.

.

Divize rébusů:

.


.

.

.

Gejša pro Čerffa z blogu:

.


(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

.

SpQ - Kronika 1904:

..

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Co je to rainbow tree?

2) Jak to, že se vše z delegačního cerklu dostalo do novin? Kdo pustil novináře na cerkl? Vyšel překlad z maďarštiny i v českém tisku?

3) Určete nástroj, na který hraje gejša, nebo řešte rébus. Či vymyslete alternativní název pro přechodovou zebru.

.

.

Bonusy a jiná lákadla:

.

P.T ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjevena býti má A) Hot proposition či B) Střelec z minula. Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest JV KR (NnŽV).

.

.

Pro Fredyho:

.

"Má uniformu z blahovičníku," šeptal emeritní učitel Bejla fotografu Tamchyněmu, ukazuje nenápadně na pošťáka Mykulličku.

.

.

Mix od JR:

..

.

.

Bonus:

.(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Kdo jim zatopí?

B) Na co se vaří voda v konvici?

C) Bez úkolů. Opakujte si.

.

.

úterý 19. října 2021

P048

..

Technická data:

.

Foto: Praha; polep lavičkový; výřez; otočeno.

Zeleň: Svinibrodská.

Veve smír: Mírová smlouva podepsaná v městysu Vevé v Brazílii, čímž byla ukončena tzv. Kávová válka (Kočkopedie).

Bezový: Doplníme-li dvě diakritická znaménka dostaneme se k béžové.

Béžová:  Barva pouštního písku, velbloudí srsti, kávy s mlékem nebo tmelu (Wikipedia).

Lampyrini: Světlušky.

.

.

.

Kocůrova obrazárna:

..

Foto: Praha, Libeň/Vysočany; Rokytka; odrazoffka vodní.

.

.

.

Ještě jedna odrazovka - Novotného lávka:

..

Foto: Praha; červenec 2021; otočeno.

Novotného lávka: Viz zde

.

.

.

TlusŤjochovy hrátky:

..

.

Stínohrátky:

..

Foto: Praha; zeď Olšanských hřbitovů; otočeno o 90°; říjen 2021.

.

.

.

Divize rébusů:

..

.

Indický pošťák pro Quickovou:

.


.

(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

SpQ - Kronika 1904:

..

.

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Objasněte pojem "beige".

2) Vlečkou mínil Pražský magistrát vlečku železniční nebo vlečku dam? Debatujte.

3) Víte, čím se živí larvy světlušek?

4) Řešte rébus nebo vymyslete trefný název pro stínohrátku.

.

.

Bonusy a jiná lákadla:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeven  býti má A) Lad. Jeřábek či B) Střelecký festival. TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Jagovi.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Toť larva světlušky," vzkřikl znechuceně emeritní učitel Bejla, volaje ku svému talíři kuchařku Okrouhlou-Jírů.

.

.

.

Bonus:

.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Reprodukujte dialog mezi dámou s lorňonem a příručím. Nebo monolog pošťáka indického.

B) Čeho se dožaduje ta Červená Karkulka?

C) Je nadporučík Volkmann vynálezcem walkmana?

.

pátek 15. října 2021

UP018

..

Technická data:

.

Porézní: Pórovitý; obsahující póry.

Pór: Pór zahradní (Allium porrum).

Pór zahradní:Pór byl vypěstován z divokého druhu Allium ampeloprasum, který má domovinu v jižní Evropě a jihozápadní Asii, ale také v jižní Anglii a v Persii. Byl pěstován již Egypťany, Řeky a Římany ve starověku. Na více místech se o něm zmiňuje také Starý zákon. Římané si ho tak oblíbili, že měli dokonce zvláštní název pro zahrádky, na kterých ho pěstovali – říkali jim „porrinae“. Dnes je pórek považován v Anglii a v Americe obvykle jen za zeleninu, ale na evropském kontinentě a zvláště ve Francii patří také mezi koření (viz Wikipedia)

Pór zahradní - recept:

.


(Milada Benešová: Salátová kuchyně)

.

.

Kocůrova obrazárna:

.Foto: Praha; polepy lavičkové; září 2021.

.

.

.

Z TlusŤjochova kalendária:

..

Foto: Praha, Železniční most (výtoňská strana); říjen 2021; výřez; pohled zpod sukně mostní konstrukce)

.

.

.

V každé básni má být holub (aneb skotačení purclíka):

.


.

Foto: Praha, Výtoň; říjen 20201.

.

.

Divize rébusů:

..

.

SpQ - Kronika 1904:

..

.

Osobnosti na starých pohlednicích - Antonín Fr. Rybička Skutečský:

.(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

.

Moravské víno pro sklepmistra JV KR (NnŽV):

.(Z TlusŤjochovy sbírky starých etiket).

.

.

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Co vidíte na obrázku z Kocůrovy obrazárny, otočíte-li krysu o 90° doprava?

2) Objasněte pojem šroubel.

3) Pamatujete si ještě zvláštnosti ze života purclíků, které byly zveřejněny na blog.cz? Pakliže ne,      zkuste si osvěžit paměť gůglením.

4) Řešte rébus nebo si gůglete Rybičku Skutečského či objevte Cyberštamgasta na etiketě Grebeňova vína.

.

.

.

Bonusy a jiná lákadla:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Pozdrav z Jubilejní výstavy v Praze či B) Setkání u Rudolfina. TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Axině.

.

.

Pro Fredyho.

.

"Hle, jak porézní jest jeho pleť," ukazoval prstem starý myslivec Jech na studenta Nepivodu.

.

.

.

Bonus:

.


(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Co drží dáma ve své levici?

B) Rozluštěte šifru na pohlednici. 

.