pátek 30. června 2023

TK029

.
.

Technická data:

.

Podklad: Deska školního sešitu PK 545; ČJK 027 122 201 002.

Holub: Doupňák.

Kamikaze: Božský vítr.

Kamikaze: Původně název tajfunu, který pomohl ve 13. stol. Japoncům odrazit vpád Mongolů.

Anar: Časté jméno psa v indickém státě Madhjaprádeš (Kočkopedie).

.

.

.

Vzpomínka na blog.cz a potažmo na vlásenkáře:

.


.

.

.

Kocůrova obrazárna - Klokan a dva obři kterým upadl kyj:

.


Foto: Zebry přechodové, nedatováno; výřez.

Alternativní název Mika Nellida: Dva obři kamenují nebeského hada Ssoua.

.

Jako první poslal domalovávanku JR (vřelý dík) - Urostlý hranostaj atakuje brankáře:

.


.

.

.

Muzeum v ČB:

.


Foto: Praha; foceno mobilem; převod do ČB.

.

.

.

Lípy již odkvetly:

.


Foto: Praha, Václavák; foceno mobilem; červe 2023.

.

.

.

Opravdová lomografie:

.


Foto: Sken filmu; Tlusťjochůff archiff.

.

.

.

Ouloffky antikvární:

.


(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic)

.


.

Foto: TlusŤjochůff archiff ÚÚ (=úložiště ústřižků).

Po rekonstrukci zde byla hamburgerová restaurace Rebel Wings, ale ta už taky zkrachovala.

(Vygůgleno: Restaurace Rebel Wings se nachází v historických prostorách "Hostince U Mariánského obrazu" v Hybernské ulici, která je zmiňována i v Haškově knize o dobrém vojáku Švejkovi.

Info o původní restauraci vizte zde

Zajímavé je, že stejnojmenná restaurace je nyní na Žižkově - Blíže vizte zde

.

.

.

Divize rébusů:

.


.

.

.

SpQ - Kronika 1904:

.


a pohlednice k likvidaci Svatováclavské záložny:¨


(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic)-

.

.

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Vygůglete další informace o restauraci U Mariánského obrazu v Hybernské ulici. Víte podle čeho dostala ulice název Hybersnská?

2) Domalovávejte obraz z Tlusťjochovy obrazárny nebo řešte rébus.

3) Proč byla koruna zatahována do debaty?

.

.

.

Bonusy a jiná lákadla:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své Vassokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Gruss aus Woerishofen či B) Gummiverke Excelsior. Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest D.n.

.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Ten fracek si nechal na hlavě udělat dredy," čertil se emeritní učitel Bejla, když do hostince U Váhy přišel student Nepivoda.

.

.

.

Bonus:

.


(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Podaří se chalupnici útok kostelem? Spekulujte. /oprava má být koštětem (ach, ta zpropadená AI); děkuji Quickové za upozornění/

B) Proč nemá pes košík?

C) Objasněte pojem redutní budova.

.

neděle 25. června 2023

DD041

Co mne zaujalo na internetu:

.

Identitární krize na britských školách. Děti už se cítí i jako kočky, koně nebo dinosauři.

Blíže vizte zde


Tomu rozumím, neboť jsem třinácté převtělení kocůra seslané na zem, aby lidem působilo radost.
Jako předškolák jsem chtěl být koníčkem. Ale rodiče mi to mazaně vymluvili, že bych musel jíst seno.

.

.

.

Kocůrova obrazárna: Bílá karkulka odhání sluku lesní pohorkou č. 45 a půl (cyklus temné hvozdy):

.


Foto: Praha, Nusle; oprýskaná omítka; převod do ČB; červen 2023.

.

.

.

Vzpomínka na blog.cz:

.


.

.

.

Modré pozadí (minimalismus šej drem):

.


Foto: Praha. Podskalí; červen 2023; ten komín je ze Smíchovského pivovaru na druhém břehu Vltavy.

.

.

.

Nápisy na domech pražských:

.


.

Foto: Praha, Botičská; červen 2023; výřez.

.

.

.

Graffiti solnohradské:

.


Foto: Solnohrad; červen 2023.

.

.

.

TlusŤjochovy koláže:

.


Foto: Praha, Smích off; odraz dláždění na metalíze automobilu zn. Ford; červen 2023; koláž.

.

.

.

Osobnosti na starých pohlednicích:

.


(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).

Josef  Moravec: Blíže vizte zde

Zajímavý je i vydavatel těchto pohlednic  Edvard Beaufort - vizte zde

.

.

.

Další ouloffky antikvární:

.


(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).

Když jsem hodin na gymnázium Ohradní, tak ve školním řádu mimo jiné stálo:
"Je zakázáno navštěvovat restauraci U Jaurisů a Na Spartě."

Po roce 2000 se z klasické české hospody stala restaurace čínská Fu Long. A v současnosti je tu jídelna (zdá se dle recenzí úrovně nevalné)

.

Pankrác Jauris (1847 - 1934) - starosta obce michelské, majitel vyobrazené restaurace; provozoval i restauraci Na Jezerce. Je po něm v Nuslích pojmenována i ulice:


.
Jezerka: Blíže vizte zde

.

.

.

Ještě jednou Vyšehradské nádraží, tentokráte od kolejí:

.


Petice za záchranu: Vizte (popř. podepište) zde

.

.

.

Poledne pod lampou:

.


Foto: Praha, Vyšehrad; červen 2023.

.

.

.

Divize rébusů:

.


.

.

.

Plénoúkoly a plénootázky:

.

1) Víte co je sluka svraskalá?

2) Máte ve svém okolí nějaké jakobyny/jakobynky/jakobynstvo?

3) Vidíte na obrázku také Bílou Karkulku? Jestliže ne, popište, koho vám postava evokuje.

4) Řešte rébus.

.

.

.

Bonusy a jiná lákadla:

.

P.T. cthihpdná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven A) Geuss aus Woerishofen či B) Tužme se. Tlusťjochůff dekret trojhůsný pro tento článek udělen jest eN, za pomoc při dohledávaní informací o pražských zákoutích.

.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Prý se dnes cítí jako sluka posvraskalá," hlásil tajnému radovi Vandlíčkovi student Nepivoda, nenápadně ukazuje na emeritního učitele Bejlu.

.

.

.

Bonus:

.


(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).

.

Sokolský stejnokroj (bonus bonusu):

.


(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Poznáte město na pohlednici za sokolíkem?

B) Znáte i jiná sokolská hesla? 

C) Tužte se! Čím se ztuží Cyberštamgast? A pan Al_Man?

D) Poznáte ulici (a kostel) na pohlednici pod Kučerou?


středa 21. června 2023

Š027

.


.

Technická data:

.

Foto: Rozmlácený motherboard; Tlusťjochůff archiff ÚÚ (=úložiště útržků).

Makarenko: Blíže vize zde anebo tady

Pardus: Staročesky výprask, většinou u pranýře.

.

.

.

Vzpomínky na Aviatika Makovičku a potažmo na blog.cz:

.


.

.

.

Atak kocůriózy (viz zmínka v minulém článku) jsem léčil (na doporučení odborníků) v Solnohradu:

.


.

konzumací nockerlu:

.


.

Nockerl: Blíže vizte zde

.

a večerní procházkou s milostivou podél Salzbachu:

..


.

a taky jsme si zajeli zarelaxovat do kaváren v Bad Ischlu :

.


.


.

a v každém článku mám být holub:

..


.

.

Tlusťjochovo legendárium - Huambiský šaman Quahuamquimtl, který se stal stromem:

.


.

Foto: Průhonický park; červen 2023; foceno mobilem.

.

.

.

Divize rébusů:

..

.

.

SpQ - Kronika 1905:

.


.

.

.

Anglický pošťák pro Quickovou:

.


(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Víte co je moravská badgeta?

2) Znáte báji o šamanovi Quahuamquimtlovi? Jestliže ano, tak ji stručně převyprávějte.

3) Řešte rébus.

4) Jak si představujete přátele pravého míru? Vyličte barvitě. Existuje i levý mír?

.

.

.

Bonusy a jiná lákadla:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Gummiwerke Excelsior či B) 10 Gebote für Ehemänner. Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Axině za zpracování VBS8.

.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Moravská badgeta?" ušklíbl se holubář Prunelka.

.

.

.

Bonus:

.


(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic)

.

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Který z mužů je podle vás největší sympaťák?

B) Pro němčináře, vyberte dvě přikázání a přeložte je doslovně.

úterý 13. června 2023

E042

..

Technická data:

.

Oetice: Mořský hlavonožec příbuzný krakaticím a olihním (Kočkopedie).

Rýmovník: Blíže vizte zde

Rýmovník: Pomocník veršotepců (Kočkopedie).

Jelen: Sika.

Hirsh: Německy jelen. Moje babička říkávala jsem z toho hirš.

.

.

.

Kocůrova obrazárna - Cirkusový lev an neproskočil obručí:

.


Foto: Praha, Nusle; parapet v kavárně Hispaniola; červen 2023.

.

.

.

Vzpomínka na pana Al_Mana a na stařičkého mocnáře:

..

.

Happening "Přisedni si":

.


Foto: Stavební zázemí Umělecké zahrady v Nuslích (zmíněno v článku minulém; více vizte zde )

.

A jak jsem z toho udělal koláž:

..

.

.

Najděte čtvrté potěšení:

.


Foto: Praha, Vinohrady; červen 2023.

.

.

.

Pražské domy:

.


Foto: Praha, Lumírova; foceno mobilem; červen 2023.

.

.

.

Vedro v Dolních Břežanech:

.


Foto: Praha, Dolní Břežany; červen 2023; výřez do čtverce.

.

.

.

Divize rébusů:

.


.

.

.

Okurky pro P.T. ctihodnou obec čtenářskou:

.


(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

Pro Pražáky - Poznáte lokalitu?

.

.

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Co je Hispaniola?

2) Co je to čamrhoun?

3) Jaké význačné anděly znáte?  Jmenujte. Co víte o křižovatce Anděl na Smíchově?

4) Řešte rébus.

.

.

.

Bonusy a jiná lákadla:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Gruss vom Derkemer Worschtmartk či B) Vortrags Abend der Ortsgruppe Prag. TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Miriam.

.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Maraskin si čuchl k rýmovníku," hlásil posměšně fotograf Tamchyně.

.

.

.

Tak a já si dám na pár dní voraz z důvodu nenadálé ataky kocůriózy.

Kocůrióza: Duševně metafyzická zákeřná (mnohdy zástromná) nemoc, která se projevuje záchvaty nutkavé lenosti, které přechází až do úplného gaučingu. Léčit se to nedá (Kočkopedie). 

.

Nu dobrá, ještě jedna editace:

.

OBODUJTE prosím V B S z d e.

.

.

.

.

Bonus:

.


(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Co zamýšlí dáma v čepci s tím kartáčem?

B) Co se bude hrát v "Mechanickém divadle"? 

C) Posuďte, zda je zásah pořadatele přiměřený. Může sloužit paraple jako donucovací prostředek?

.

.

POZOR - Výsledky VBC č.8 si můžete prohlédnouti Z D E