úterý 30. listopadu 2021

C009

..

Technická data:

.

Břidlice: To naši dávní předkové trénovali psaní liter úplně jinak. Mezi základní školní potřeby prvňáčků patřila kdysi malá břidlicová tabulka. Jednalo se o tenkou desku vyrobenou z černé břidlice vsazenou do širokého dřevěného rámu. Tabulky mívaly na jedné straně vyryté červené linky, druhá strana byla pouze černá a mohla tak sloužit nejen k psaní, ale též ke kreslení obrázků. Ke školní tabulce neodmyslitelně patřil „kamének“ na psaní a malá mazací houbička přivázaná k rámu obyčejným provázkem. Pokud ji žáček ztratil, dala se nahradit kouskem hadříku. Dřevěný rám chránil tabulku před odštipováním a občas se na něm objevilo i vyryté jméno majitele. Zdroj

Břidlice: Druhy - drobová, hornina slohu břidlicového, v níž křemen převládá; tabulková či pokrývačská, černošedá, potřebuje se k pokrývání střech a dělání psacích tabulek; brusířská; kreslířská, obsahující tolik uhlí, že je měkká, barvivá a co přirozená křída černá upotřebena býti může; kamencová, obsahuje mnoho uhlí, kyzu železného a kysličníku hlinitého, užívá se jí k výrobě kamence (Schoedlerova Kniha přírody).

Cyrilice: je písmo původně vytvořené pro zápis staroslověnštiny a posléze používané pro zápis církevní slovanštiny, která na staroslověnštinu navázala (Wikipedie).

.

.

.

Vzpomínka na blog.cz:

.


.

.

.

Siluetoffky pražské - černobílé:

.


.


Foto: Obé Praha; říjen 2021.

.

.

.

TlusŤjochovy domalovávanky - Domalujte tureckého kavárníka:

.Foto: Praha, Vysočany; říjen 2021.

.

.

.

Zápisky majora Plota - chyba maskování:

.


Foto: Praha, Lhotka; říjen 2021; otočeno o 90°.

.

.

Divize rébusů:

.


.

.

.

SpQ - Kronika 1904:

..

.

Vánoční punč pro P.T. ctihodnou obec čtenářskou:

.


(Z Tlusťjochovy sbírky starých etiket).

.

.

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Co je to bopomofo?

2) Jaký je váš názor na využití břidlicového plynu?

3) Řešte rébus nebo domalovávejte (netřeba se držet zadání).

4) Jak si představujete konvencionální vlak?

.

.

.

Bonusy a jiná lákadla:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobruššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Výlet na Jubilejní výstavu v Praze či B) Tamburiza-Kapelle Čechie Zürich. Tlusťjochůff dekret trojhlasný udělen jest eN.

.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Počítá se k můnmanům," zašeptal sinalý fotograf Tamchyně ruskému malíři Podpolickému.


.

Bonus:

..

(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Proč není na levém kotli tlakoměr?

B) Pro nemá dáma ochranné brýle?

C) Jaké můnmany znáte? Jmenujte.

.

sobota 27. listopadu 2021

C008

.


.

.

Technická data:

.

Šavle: Turecká.

Šavle: Z ital. sciabla, zahnutá zbraň sekací (Rankův slovník všeobecných vědomostí).

Šavlový tanec: Je hudební věta závěrečného aktu baletu Gajané (Wikipedie).

.

.

.

Biblické věty v počítačové době:

.

Matouš 5:37 B21
Ať je tedy vaše slovo ‚Ano‘ ano a ‚Ne‘ ne. Co je nad to, je od zlého.
Strojový překlad:
Ať je tedy vaše slovo „1“ 1 a „0“, 0. Co je nad to,  je error.

.

.

Vzpomínka na Blog.CZ jako příprava na Rok Pavouka:

..

.

Kocůrova obrazárna:

.


.

Foto: Praha, Vinohrady; zebra přechodová; listopad 2021.

.

.

.

Kostky & peří:

..

Foto: Praha, U Půjčovny; listopad 2021.

.

.

.

Listy z Prahy:

.


.

Foto: Praha; listopad 2021.

.

.

Praha v černobílém:

.


.

Foto: Praha, Staré město; listopad 2021.

.

.

Divize rébusů:

..

.

Česko-Moravská kronika (kniha čtvrtá):

.


(Česko-Moravská Kronika; založil Karel Vladislav Zap; Kniha čtvrtá; sepsal Josef Jan Kořán; ozdobená 98 vyobrazeními dle původních výkresův Josefa Scheiwla a J.V. a 2 ocelorytinami; nákladem knihkupectví I.L.Kober; v Praze 1881)

Jiný výňatek: Viz

.

.

Osobnosti na starých  pohlednicích:

..

(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Co by v playlistu uvítal pan Al_Man? A vy?

2) Co víte o čekanci Bedřichu Jindřichovi?

3) Gůglete si salónního komika Rudolfa Sůvu. Co vás na jeho životopise nejvíce zaujalo?

4) Řešte rébus.

.

.

Bonusy a jiná lákadla:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Střelecký festival či B) Ježíš. TlusŤjochůff dekret trojhlasný udělen jest Janince.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Bacha na něj, je křivej jak turecká šavle," šeptal fotograf Tamchyně nahluchlému Pastuchovi.

.

.

Bonus:

.


(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Přeložte nápisy na pohlednici.

B) Kam míří děvin pohled?

.

.

úterý 23. listopadu 2021

E027

..

Technická data:

.

Banán: viz technická data v E023

Banánožrouti: Devátá čeleď lehozobců (Všeobecný slovník rad pro každého).

Pisang: viz plénootázka č.1 v E023

Mulář: Nižší egyptský úředník (Kočkopedie).

Pokřik: Oproti tomu pokřik (nebo válečný pokřik) je psán na pásce umísťované na vrchol erbu. Byl obvyklý hlavně ve Skotsku nebo v Polsku. Byla to krátká věta, kterou se např. skotské kmeny svolávaly do boje nebo na obranu vlasti blíže viz

Axa: Pražský hotel s bazénem blíže viz zde a tu

AXA: Pojišťovna.

Původně plánovaný obrázek ilustrační:

..

.

.

Kocůrova obrazárna:

.Foto: Praha, Smích off; odrazoffka vltaffská; listopad 2021.

.

.

.

Tajná zpráva pro automobilisty:

.


Foto: Praha, Smích off; listopad 2021; převod do ČB.

.

.

.

Modré pozadí:

.Foto: Mnichovice; listopad 2021.

.

.

TlusŤjochovy koláže - Ukryto v zákrytu:

..

Foto: Praha; Smích off; náplaffka; listopad 2021.

.

.

.

Ouloffky antikvární - reklamní pytlík na bonbóny (snad to nebude vycenzurováno):

.


.

(Z TlusŤjochovy sbírky reklamních sáčků).

.

.

.

Perský pošťák pro SPQ:

.


(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

.

Divize rébusů:

..

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Kdo byla Běla Friedländerová?

2) Jaký pokřik má na pásce pan Al_man? A vy?

3) Řešte rébus nebo vyškrtejte v poklesslosti všechny hoaxy.

.

.

.

Bonusy a jiná lákadla:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjevenn býti má A) Pozdrav z Vídně či B) Střelci VIII. Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest D.n.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Banánožrouti? Ano, znám ty potvory lehozobé," kasal se myslivec Jech.

.

.

Bonus:

.(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Muži na obrázku jsou studenti nebo vyučující? Z čeho tak usuzujete?

B) Dešifrujte a přeložte vzkaz odesilatele.

.

.

pátek 19. listopadu 2021

D009

..

Technická data:

.

Růže:


(Josef Košťál: Rostlinstvo v podání prostonárodním).


Mšice: Jsou známí sužovatelé našich stromů a křů. Kožičky jejich svlečené tvoří často bělavou vrstvu na listech, jež se zove mouční rosa. Roplemeňují sew velmi rychle a hojně , a sice v paměti hodném způsobu, že samička rodí dobou letní jen samé samičky, které bezprostředně v krátké době jen mšice svého pohlaví na svět přivádějí, až konečně na podzim též se objeví mšice pohlaví druhého (Schoedlereova Kniha přírody).

Dodatek ke Schoedlerovi: Teprve potomci poslední generace jsou okřídlení samečkové a samičky. Rozšiřují a zachovávají druh snášejíce vajíčka, jímž zima uškodit nemůže (Dr.  Otto Schmeil: Zoologie).

Mšice: Na hřbetě blízko konce zadečku mšice mají dvě malé trubice, které nesprávně bývají označovány jako rourky medové. Ale měly by se nazývati trubicemi voskovými, poněvadž vylučují vosk, který je zvířeti důležitým prostředkem ochranným. Jak totiž četnými pozorováními bylo zjištěno, mšice hledí jím zalepiti čelisti larev svých nejzapřisáhlejších nepřátel, totiž slunéček a denivek (Dr.  Otto Schmeil: Zoologie).

.

.

.

Z Kočkopedie:

Další varianta metrosexuála: Fotosexuál = Mladý, atraktivní muž, který si permanentně dělá selfíčka, aby se ujistil, že je jeho zjeff stále neodolatelný. 

.

.

.

Listy z Prahy (aneb nepravidelná zpráva o snail mail /šnečí počta/):

.Foto: Praha, Lhotka; parkoviště před nákupním centrem, mobilem, listopad 2021.

.

.

.
Divize modré pozadí - Dráty vždycky vlezou do záběru:

.Foto: Mnichovice; listopad 2021-

.

.

Kousek Karlova mostu:

.Foto: Praha; převod do ČB; zkontrastněno; zasaturováno; listopad 2021.

.

.

.

Pražská zákoutí:

.Foto: Praha, Malá Strana; listopad 2021.

.

.

.


Divize rébusů:

.


.

.

Posilujte svůj organismus  kloktáním:

.


(Z Tlusťjochovy sbírky starých účtenek).

Poznámka: Moje babička mi kapávala Alpu na kostku cukru, když mne bolelo v krku.

.

.

SpQ - Kronika 1904:

..

.

Po čem se teď pídím - aneb pomozte mi učit vydavatele pohlednic podle loga:

..

.

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Znáte růži z Jericha či růži pižmovou a mošusovou? 

2) Objasněte pojem spornosexuál nebo řešte rébus či sepište životopis agenta Doublefaceho.

3) Byl políček uštědřen vskutku z pohnutek politických? Debatujte.

4) Kterou variantu poklesslosti preferujete a proč?

.

.

Bonusy & lákadla:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobrodušnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjevena býti má A) Tamburica "Čechie" či B) Krasojezdkyně. Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Miriam.

.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Rourky medové?" uchechtával se starý myslivec Jech.

.

.

Bonus:

.(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic)

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Kůň na pohlednici je plnokrevník nebo teplokrevník? A co krasojezdkyně? Debatujte.

B) Proč je impresário tak flegmatický?

.

úterý 16. listopadu 2021

D008

.

Co se nedostalo ani do úplných ptákovin:

.


.

Původně to mělo začínat takto:

Potkala v metru kurtizána
potkala metru pártyzána
Šmejdila metrem křížem krážem
nevěstka tajně s odbojářem

.

Možnost dalšího rozvoje poklesslosti s využitím toho, že:

Petra je zčásti zaniklá značka českých cigaret vyráběných od roku 1985. V současné době je majitelem a výrobcem této značky cigaret firma Philip Morris. Cigarety Petra patřily mezi cigarety středního segmentu a vyráběly se v řadě různých variant (Wikipedia).

.

.

Tlusťjochovy fotopoznámky:

Vždycky když fotím výlohy a výklady, tak bych chtěl být upírem, abych se v nich nezrcadlil.

.

.

.

Kocůrova obrazárna - Frizérův sen o dokonalém zkadeření:

.


Foto: Praha, Smích off; odrazoffka vltaffská; listopad 2021.

.

.

Listy z Prahy aneb nepravidelná zpráva o snail mail (šnečí počta):

.


Foto: Praha, Vinohrady; listopad 2021.

.

.

.

Podkroví, kde se neskrývá žádný poklad:

.Foto: Praha, Krč; opuštěný krámek; srpen 2021.

.

.

.

Holubům nelze uniknouti:

.


Foto: Praha, Výtoň; socha na přídi lodi, kde se pořádají každou sobotu bleší trhy; listopad 2021.

.

.

.

Divize rébusů - trochu podivný dotaz:

..

.

.

Ouloffky antikvární:

..


(Obé z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

.
SpQ - Kronika 1904 (začátek viz SPQ v článku )

..

.

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Rozviňte pokleslost dalším štěpným veršem nebo řešte rébus.

2) Je Prinz von Wales zdatný cyklista? Kdo jsou ty dvě dámy ve žlutém?

3) Kde dozrává Cyberštamgast?

4) Které z obstrukcí měla silnější váhu - česká nebo německá? Debatujte, argumentujte.

.

.

.

Bonusy a jiné lákadla:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť sama navrhnouti ráčí co by jako bonus vyjeveno býti mělo.

.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Dozrával prý na nějaké výstavě," šeptal nahluchlému Pastuchovi do ucha intelektuál Třebenský.

.

.

Bonus:

.(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic)-

Poznámka: Jediný požadavek přišel od Quickové, ale ptačí hejna jsou rozebrána, takže vezměte za vděk alespoň křídly.

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

1) Co za letáky děva rozhazuje?

2) Kam se lev chystá odletět?

3) Bez úkolů.

.