čtvrtek 29. července 2021

UP016

..

.

Technická data:

.

Foto: Praha, výstup z metra "Václavské náměstí", foceno mobilem, výřez do lichoběžníku.

Vavá: Edvaldo Izídio Neto; brazilský fotbalista (více zde).

Vavat: Trhat (většinou tučné maso) vaváky (Kočkopedie).

Vaváky: Zřídkakdy se vyskytující zuby u malých psovitých šelem (Kočkopedie).

Lítá: Zuřivá, divoká.

Lítice: Erínye.

Erínye: V podsvětí (erebu) bytem jsou služky bohů podzemních Erínie (Furiae, Lítice) - družina hrozných sester. Jména jejich jsou Tisifoné (pomsta vraždy), Alekto (neusmiřitelný hněv) a Megaira (závist). Z podsvětí vyvolány byvše kletbou, vycházejí na zemi a viníka pronásledují jako štvanou zvěř; lovkyně tyto slídivé vše slyší a vidí (dle Hesioda zvláště pátý den v měsíci chodí po světě) slují "silně dorážející, krutomstivé, ohavné, odporné, v mlze chodící, světice hrůzozraké, děvice hrůzyplné, jež jmenujeme s chvěním". Proto lidí neradi jmenují je a chodí mimo svatyni jejich, odvracejíce se (Prof. Fr. Ruth: Bájesloví řecké i římské).

Valu: Valu z Valů, jeden z prvních křesťanských proroků v Bohemii (Kočkopedie).

Jelito: Polsky kaszanka; též nešikovný či nemotorný člověk.

Valuta: Italsky „to, co platí“ od valere, platit) je pojem pro peníze zahraničních měn v hotovosti (Wikipedia)

.

.

Kocůrova obrazárna:

.


.

Foto: Polep lavičkový, koláž z výřezu, červen 2021.

Obraz byl nalezen na půdě výtoňské celnice (blíže vizte zde), patrně pochází z výzdoby kostelíka sv. Kosmy a Damiána; druhou možností je, že byl zabaven podloudníkům bdělými celníky(Kočkopedie).

.

.

Sekce modré pozadí:

..

Foto: Praha, Smích off; Městská knihovna; červenec 2021.

.

.

Nazdík (který pošilhává po děvčatech):

..

Foto: Praha, Karmelitská; červenec 2021.

.

.

Ouloffky bleššotržní:

..

.

Divize rébusů:

..

.

Vídeňská pradlenka Vilma pro JV KR (NnŽV):

..

(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

.

SpQ - Kronika 1904:

..

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Umístěte svoji reklamu do poklesslosti nebo řešte rébus či domalujte nazdíka anebo abatyši.

2) Co dělal Švýcar Monier v Kongu?

3) Objasněte pojem manulux.

4) Máte rádi jelita? A co jelimánky?

.

.

Bonusy a ovlivňovátky:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) pošťák belgický či B) Černé démanty. TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Růže z Moravy.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Čivava je ochránce zemřelých indiánských náčelníků na cestě do světa duchů," vykládal starý myslivec Jech osazenstvu hostince U Váhy.

.

.

Bonus s omluvou - nejde o pošťáka belgického, ale holandského:

..

(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

Poznámka: Zmátli mne ti psi, táhnoucí mlékařský vozík. Neboť existují staré pohlednice s nápisem "hon na belgické prodavačky mléka " (např. viz zde ), kde je zobrazen obdobný vozík. Tady však asi půjde o sýry.

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Jmenujte rasu psů.

B) Co víte o honu na belgické prodavačky mléka? 

C) Co je to akcíz?

D) Reprodukujte dialog mezi pošťákem a dámou.

.


sobota 24. července 2021

D006

.

Co se nedostalo ani do úplných ptákovin:

.

.

Tancechtivá drůbežářka
dá do okna plameňáka
-hasiče chce vábiti-

Požárník však ku podivu
flamengo má u řiti 

.

.

Technická data:

.

Flamengo: Správněji flamenco; o původu slova flamenco se dodnes vedou vášnivé diskuse. Existuje devět možných vysvětlení. Mezi nejpravděpodobnější patří tvrzení, že pochází ze slova (plamen), které vyjadřuje nejen náklonnost k ohni, ale i plamenný romský temperament. Může pocházet i z arabských slov feláh (venkovan) a mengu (uprchlík), protože v 16. století měli mezi sebou Romové a Mauři velmi úzké vztahy. Blíže viz

Flamingo: Dlouhým krkem poutá naši pozornost na sebe ve sbírkách živočišných  flamingo (Phoenicopterus) čili plameňák, který se zdržuje kolem moře středozemního. (Schoedlerova kniha přírody).

Plameňák růžový: Vzácná postava ptačí, která pro dlouhé nohy řadí se k brodivým, brzy zase k vodním pro útvar zobáku a plovacích blan na nohou. Na mělčinách stává, vyrývá nohama bahno a a hledá v něm zobákem vprostřed zakřiveným vylovené korýše, měkkýše a červy právě tak jako kachna (Dr. O. Schmeil: "Přírodopis živočišstva")

.

.

.

Dodatek k roku brambory:

..

.

Dokumentování doby:

.


.

Foto: Praha, Vinohrady; květen 2021; otočeno.

.

.

Literární okénko (inovace):

.


.
Foto: Praha, Kampa; červenec 2021.
.

.

.

Listy z Prahy (mimo číselnou řadu):

..

Foto: Praha, Karlín; červenec 2021.

.

.

Květena na červenec:

..

.

Sekce de Kly:

..

Foto: Praha; květen 2021.

.

.

Divize rébusů:

..

.

Pošťák pro Quickovou:

.


.

(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

SpQ - Kronika 1904:

..

.

Plénoúkoly a plénoúkoly:

.

1) Kdy tančí flamengo Cybeštamgast? A Mike Nellid? A vy?

2) Proč jsou plameňáci zabarveni do červenorůžova?

3) Fandíte stoupencům čistého práva nebo Obzorášům? Odůvodněte.

4) Řešte rébus nebo si usmažte rybičky z brambor.

.

.

Bonusy a jiné lákačky:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobrodušnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjevena býti má A) Siesta cyklistů či B) Žofínský sál.  TlusŤjochůff dekret pro tento článek udělen jest JV KR (NnŽV).

.

.

Pro Fredyho:

.

"Staří Římané považovali jazyky plameňáků za delikatesu," chvástal se kulinářskými znalostmi intelektuál Třebenský v hostinci U Váhy.

.

.

Bonus:

..

(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Co vytáhne tancmajstr z klobouku? Debatujte.

B) Je tancmajstr přísný, nebo to dělá ten monokl?

C) Tančete, plesejte, komentujte.pondělí 19. července 2021

P041

.


.

Technická data:

.

Foto: Praha, Smích off; výřez; odbarveno; červenec 2021.

Brunch: Anglické označení pro přesnídávku, jídlo pozdního rána nebo časného dopoledne (od 10 do 13 hodin). Jídlo bývá vhodné jak k snídani, tak k obědu: začíná se kávou nebo čajem, podává se pečivo, vejce, šunka, sýr, ovoce atd. Lze je také označit jako pozdní snídani (Wikipedie).

Žír: Výkrm hospodářských zvířat.

Žerec: Nenasytný jedlík (Kočkopedie).

Poznámka Mika Nellida I : Místo "vír" použil bych "vir", aby to bylo poplatné době.

Poznámka Mika Nellid II : "Vír" se rýmuje i se slovem "sýr".

Rony: Jméno psa (vhodné i pro fenku).

.

.

Hodina katechismu:

..

Foto: Praha, Karlův most; červenec 2021; montáž dvou fotek cvaknutých těsně za sebou.

.

.

Další snímek z téhož dne (výřez do čtverce):

..

.

A Karlův most do třetice (na šikmé ploše):

.


.

.

.

Zátiší s kachnou a skůly:

.


.

Foto: Praha; Novotného lávka; červenec 2021; odbarveno; výřez do čtverce; otočeno.

.

.

Divize rébusů - pro začátečníky:

..

.

Americký pošťák pro Quickovou:

.


(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

SpQ - Kronika 1904:

..

.

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) O kolik je Cyberštamgast cennější než ptactvo nebeské? Zaokrouhlete na nejbližší celé číslo.

2) Čím začíná brunch Cyberštamgast? A vy? A pan Al_man?

3) Jak si představujete pohnutou schůzi? Debatujte.

4) Řešte rébus.

.

.

Bonusy a jiná lákadla:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Přílet komety či B) Sbírání černých démantů. TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Axině.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Kuchařko! Brunch přece začíná kávou," napomínal Okrouhlou-Jírů intelektuál Třebenský.

.

.

Bonus:

.


.

(T TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Přeložte nápis na pohlednici.

B) Kdo je vezen v tom dostavníku?

C) A co ti psi?


.


pátek 16. července 2021

C007

..

Technická data: 

.

Tanec svatého Víta: Sydenhamův syndrom (Sydenhamova chorea, chorea minor, posunčina) je neurologická porucha projevující se náhlými bezúčelnými škubavými pohyby. Vyskytuje se hlavně u dětí. Za její příčinu je pokládána nedoléčená infekce streptokokem (nejčastěji Streptococcus pyogenes) a následná imunitní reakce organismu /Wikipedia/.

Vít: Mužské jméno, původem z latiny - "vitus" značí veselý, živoucí, vitální.

Energetické nápoje: viz

.

.

Kocůrova obrazárna:

.


.

Foto: Silničářská maringotka; výřez; foceno omobilem, Praha, Karlák; červenec 2021.

.

.

Z TlusŤjochova kalendária:

..

Foto: Výtoňská náplaffka; červenec 2021.

.

.

Dodatek k roku brambory - Potatoe punks (bramboroví výtržníci):

.


.

Tlusťjochůff krecht; foceno mobilem; nedatováno.

.


.

Politické hovory se zapovídají:

..

Foto: Praha, Palackého nám.; červenec 2021.


.

.

Divize rébusů:

..

.

SpQ - Kronika 1904:

..

.

Pepička pro JV KR (NnŽV):

..

(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic; je to i hudební nosič).

.

.

Plénootázky a plénoúkoly:.

.

1) Opakování: Co je to krecht?

2) Hlasujte ve VBS Z d e

3) Jak byste nazvali obraz z Kocůrovy obrazárny vy?

4) Řešte rébus nebo tančete.

5) Jaké pražské taneční salony znáte?

.

.

Bonusy a jiná lákadla:

.

P.T. Ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokoboroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Zeppelin in Wien či B) Pošťák portugalský. TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest všem, kdož hlasovali ve VBS.

.

Pro Fredyho:

.

"Pepita, Pepita mia," šeptal si slastně opilý bylinkář Meruzelka v hostinci U Váhy.

"Pepito, Pepito, to je ta látka s kostičkovým vzorem?" dorážel na něj nahluchlý Pastucha.

.

.

Editace  v 12:34  - Pro eN za odpověď na otázku č.5 :

.


(z Tlusťjochovy sbírky kuriozitek).

.

.

Bonus:

.


.

(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).


.

Dodatečné otázky a úkoly:
.

A) Který z obou policistů má efektivnější styl? Odůvodněte.

B) Kdo je muž s parapletem a s doutníkem? 

C) Predikujte, jak zareaguje pes na přišlápnutí ocasu.

.

pondělí 12. července 2021

Š011

..

.

Technická data:

.

Oprava: Stašidlo = Strašidlo.

Fejsbůček: Oblíbený pokrm antiveganů (Kočkopedie).

SK Vrny: Jeden z nejstarších sportovních klubů z Vrnské vrchoviny (Kočkopedie).

Smůla: Francouzsko italský fim s Belmondem (blíže viz )

Smůla: Pryskyřice.

Motovidlo: Pan Motowidlo, Sienkiewiczova postava ( blíže viz )

Dlouhé Bidlo: Foglarova postava, člen Kočičí pracky.

.

.

Jednohubka:

..

Polokoláž: Foto: Michelská plynárna: Převod do ČB: vykoseno: červen 2021.

.

.

Kocůrova obrazárna - První ranní šluk z cigarety Ligeros:

.


.

Foto: Praha, Podskalí; skleněná dlaždice v chodníku; výřez; červenec 2021.

Ligeros: Značka kubánských cigaret.

.

.

TlusŤjocůff mrakozpyt:

..

Foto: Praha, Nusle; červen 2021; otočeno.

.

.

Sekce modré pozadí:

..

Foto: Praha, Výtoň; červenec 2021.

.

.

Divize rébusů:

..

.

SpQ - Kronika 1904:

..

Ovikokorero: blíže viz

.

.

.

Speciál pro Quickovou - Pošťák maďarský:

.


.

(z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Jaká libosajná data znáte? Neostýchejte se a jmenujte je.

2) Určete plemeno psů, který doráží na maďarského pošťáka. Dojde jeho kožich k úhoně? Debatujte.

3) Řešte rébus.

4) Pamatujete ligerosky?

.

.

Bonusy a lákadla:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjevena býti má A) Kuchyňská story či B) Zeppelin in Wien. TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest eN, za upozornění, že nabídka bonu nebyla oznámena.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Bazén jater?" To má být nějaký hororový film?" podivoval se emeritní učitel Bejla.

.

.

Bonus:

....

(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Komu patří ten kocour? Nedošlo k jeho týrání? 

B) Posuďte, kdo je větší mlsoun - kuchtík, nebo kominík. Odůvodněte.

C) Hlasujte ve VBS - zde


středa 7. července 2021

C006

.

 


.

Technická data:

.

Fúrik: Kolečko, trakař.

Fúrik: Alebo táčky je nástroj optimalizovaný na prepravu sypkých materiálov, pracujúci na princípe páky (Wikipedia).

Léčka: Vnadidlo.

.

.

Ztraceno v překladu (v hostinci U Váhy):

.

Teprve emeritní učitel Bejla vyvětlil studentu Nepivodovi, že bigender neznamená biggender.

.

.

Recept ku roku brambory s přihlédnutím k přednášce akademičky Mathildy:

.


(A. Malínská: Bramborová jídla).

.

Mathilde Cohenová, která přednáší právo na univerzitě v Connecticutu, na semináři pořádaném univerzitou Sciences Po prohlásila, že „francouzské stravovací návyky posílily převahu bílých lidí nad etnickými menšinami“.
„Kultura stravování ve Francii byla ústředním prostředkem formování rasové a etnické identity prostřednictvím otroctví, kolonialismu a imigrace,“ uvedla akademička.
„Bělost francouzského jídla je o to silnější, že je nepojmenovaná, což umožňuje rasové většině těžit z privilegií jídla, aniž by musela uznávat jejich rasový původ,“ dodala s tím, že stravovací návyky jsou formovány normami bílé vyšší střední třídy.
/ Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/francie-jidlo-rasismus-kolonialismus-bile-privilegium-pariz-kritika-mathilde-cohen.A210630_143559_zahranicni_dtt/
.
.
.

Zápisky majora Plota - Světlice:


.


.

Foto: Praha, Nusle; červen 2021; převod do ČB.

.

.

Tlusťjochovo kyvadlo:

.


.

Foto: Praha, Dejvice; červenec 2021; otočwno.

.

.

2x Divize modré pozadí:

.


.

Foto: Praha, Lhotka; květen 2021; otočeno o 180°.

..

Foto: Praha, hřiště Tempo; "líheň brankářského potěru"; květen 2021.

.

.

Divize rébusů:

..

.

SpQ - Kronika 1904:

..

.

Peprmintka pro všechny milovníky máty:

.


.

(Z TlusŤjochovy sbírky etiket).

.

.

Plénotázky a plénoúkoly:

.

1) Objasněte pojem "duchesse". Posilujte své stravovací návyky.

2) Popište, jak dokáže lstivý intelektuál Třebenský těžit z privilegia jídla v hostinci U Váhy.

3) Řešte alespoň jednu variantu rébusu.

4) Jak osvědčuje svou přítomnost Cyberštamgast? A vy? Lze pro to použít i fúrik/kolečko?

.

.

Bonusy a jiná lákadla:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrodušnossti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Odchyt zajíce či B) Žofín. TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest D.n.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Ach, ta bělost francouzské kuchyně," rozplýval se nad  kulinářským umem Okrouhlé-Jírů fotograf Tamchyně.

.

.

Bonus:

.


(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

A ještě dva recepty jako bonus k bonu:

.


.

(Velká ilustrovaná kuchařka sestavená dle nejosvědčenějších vzorů českých i cizích)

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Dojde k odchytu zajíce?

B) Co si myslí myslivec?

C) Vyjadřuje recept "Zajíc na černo" privilegia a nadřazenost evropské gastronomie? Debatujte. Jaké další recepty na zaječí maso znáte?  Zodpovězte též otázku Zahrady-Cihelny ve jejím komentáři.

.