čtvrtek 28. března 2024

Š33

.


.

Technická data:

.

Gourmet: Labužník, znalec gastronomie.

Konjunkce: Blíže vizte zde

Receptor: Čidlo.

Tutlami: Šestá, zatím neobjevená chuť. Neplést s umami, to chuť pátá, glutamánová.

Umami: Blíže vizte zde

Zelená žába: Žába na obalech z mužů ženy neudělá. Tajný plán je snůška nesmyslů  (Blíže vizte zde).

Žáby:

.


(Velká ilustrovaná kuchařka sestavená dle vzorů českých i cizích)

.

.

.

Báseň o Windows X složená umělou inteligencí:

Error 444: The rhyme or recipient not found.

.

.

.

.

Kocůrova obrazárna:

.


Foto: Stíny na zdi v zasedací místnosti; Praha; březen 2024; zrcadlová koláž.

.

.

.

Pražská okna:

.

.Foto: Praha, Hybernská; okna zrušené počty vedle Masaryčky; březen 2024; foceno mobilem.

.

.

.

Pražské domy:

.


.

Foto: Praha, Boršov; březen 2024; foceno mobilem.

.

.

.

Kauza Barrandovských teras aneb sbohem, barrandovský Trilobite:

.


(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).

zdá se, že už z popela nepovstaneš

Je mi z toho opravdu smutno.

.

.

.

Divize rébusů:

..

.

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Jak byste definovali šestou chuť tutlami? Netutlejte to.

2) Kupujete si potraviny se zelenou žábou? Bojíte se? Nebojíte se? Koupili byste si i potraviny s černou žábou (pipa America)? A co na to skokan hnědý? Existují i potraviny označené pulcem? Znáte recept "žába v díře" (jestli ne, tak koukněte sem)?

3) Přeložte německé slovo na domě v Boršově. Nebo řešte libovolnou variantu rébusu.

4) Znáte omáčku ala Villeroi?

.

.

.

Bonusy a jiná lákadla:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své Vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Policejní anton či B) Continental-Pneumatic.Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Cihelně.

.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Má tam potraviny označené červenou žábou," zděsil se student Nepivoda, když procházel kolem kuchyně.

"Parosnička rajská, řečená též rajčatová žába," poučoval emeritní učitel Bejla osazenstvo hostince "U Váhy", hnedle jak studenta zaslechl.

.

.

.

Bonus:

.


.

(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Co provedla žena, která byla v antonu přivezena?

B) Objasněte, proč se policejnímu vozu říkalo "zelený anton".

C) Pokračujte v objevování chuti tutlami.

.


čtvrtek 21. března 2024

TK035

.


.

Technická data:

.

Paní Dobromila: Blíže vizte zde

Babica: Blíže vizte zde

Babica: Mistr ingredienční substituce.

Jmelí: Plody jmelí jsou kulaté bobule zvíci bohatého hrachu, jež snadno rozeznati od zelených lístků pro jejich bílou barvu. Požírá jich zejména brávník, ale i jiní drozdovití jedí je velmi rádi. Ježto bobule obsahuje semeno  v silně lepkavém rosolu, přilepují se semena ptákům snadno na zobák. Požijí-li ptáci bobulí jmelových, mění se jejich trus v lepkavou kaši, které se v dlouhá vlákna a vytahuje (Přírodopis rostlinstva pro vyšší ústavy, učitelstvo a přátele přírody; s hledisek biologických zpracoval profesor dr. Otto Schmeil; v Praze 1908). /dodatek: z "brávníka" mi robot udělal "právníka"/.

.

.

.

Vzpomínka na blog.cz:

.


.

Olize: Poddruh olíhně (Kočkopedie).

.

.

.

Pražské domy:

.


Foto: Praha, Valentýnská; foceno mobilem; březen 2034.

Valentýnská:


(Stehlíkův Historický a orientační průvodce ulicemi hl. města Prahy).

.

.

.

Uzávěry:

.


Foto: Praha, Vršovice; březen 2024.

.

.

.

Mykologické okénko:

.


Foto: Praha, Lannova ulice; foceno mobilem; březen 2024; zkontratněno.

.

.

.

Listy z Prahy aneb nepravidelná zpráva o šnečí počtě (snail mail):

.


Foto: Praha, Pankrác; březen 2024; foceno mobilem.

Poznámka: Ano,  je tam chyba v letopočtu, i když možná to listí je z roku minulého.

.

.

.

Veselé Velikonoce:

.


.


.

.


(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednice).

Podle mne je autorem druhé a třetí pohlednice Josef Wenig.

.

.

.

Divize rébusů:

.


.

Poznámka: V řešení poslední varianty je použito zastaralé slovo.

Úplně jiná varianta: BORKA PODMOŘSKÉ_STŘELY JAPONSKÁ_DESKOVÁ_HRA KELT + PLES

.

.

ŘEŠENÍ: 

KŮRA TORNÁDA VANAD (i) VAKY = Kurátor nadává na diváky

KŮRA TORNÁDA VANAD (i) VAČKY = Kurátor nadává na divačky

KŮRA TORNÁDA VARUS UM = Kurátor nadává Rusům

KŮRA TORNÁDA VANAD (a) LES = Kurátor nadává na dales /dales - zast. finanční tíseň/

KŮRA TORPÉDA GO GAL (I) BÁL = Kurátor pedagoga líbal.

.

.

.

Plénootázky a plénoúkoly:

1) Znáte křestní jméno manžela paní Dobromily? Preferujete kuchařku od Rittigové nebo od Sandtnerové?

2) Gůglete si brávníka.

3) Řešte alespoň jednu variantu rébusu.

4) Mohou se andělé líhnout z vejce? /výrok jednoho mého spolužáka o jednom důstojníkovi z povolání: "On se nenarodil, on vyšel rozkazem."/

.

.

.

Bonusy a jiná lákadla:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) František Miroslav Čapek či B) Anton a chocholatý. Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Janince.

.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Inu, bílek je dobré tmelivo i za syrova," poučoval osazenstvo hospody U Váhy emeritní učitel Bejla.

.

.

.

Bonus:

.


(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).

Poznámka: V dnešní zkratkovité době by by (asi stačilo): F.M.Č vs. F.J.I. 

F.M.Č.: Blíže vizte zde

.

.

.

Dodatek k první plénootázce:

.

Bohemistka Kamila Mrázková uvádí že jméno Pravoslav, stejně jako významově podobná jména Sudiprav a Sudimír, byla vytvořena během národního obrození, aby oznamovala, že jejich nositelé jsou právníci.

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Co víte o sedlákovi Kubátovi (viz zmínka v článku o F.M.Č.)?

B) Víte, jaká je latinská obdoba jména Pravomil? Jmenujte alespoň jednoho nositele jména Pravomil či Pravoslav.

C) Zkuste najít nějaké informace, proč se dům ve Valentýnské ozve "U tří Turků" (já nic nevygůglil).

.


neděle 17. března 2024

DD049

.

Neučesaná, přeplácaná a nevytuněná pokleslost:

.


.

Technická data:

.

Dooka: Japonská ruční stěrka pavučin (Kočkopedie).

Svátá zem: Sfouknutá zemina, postrach zahrádkářů (Kočkopedie).

Křižák: Vrch v Českém středohoří u obce Libčeves.

Kŕižák obecný: Pavouk.

Dodatek Mika Nellida: Padla mi dooka ještě že netoká.

Kuří oko: Dermatologický problém (Blíže vizte zde).

.

.

.

Kocůrova obrazárna - Odfouknutý šlojíř:

.


Foto: Praha, Šeberov; březen 2024; foceno mobilem.

.

Vylepšení poslala Janinka:

.


.

A další vylepšení od JR - Zkouška nového nátrubku:

..

.

.

TlusŤjochovy zrcadlové koláže:

.


Foto: Praha, u Krčského nádraží; foceno mobilem; březen 2024.

.

.

.

Pražské domy:

.


Foto: Praha, Krymská ulice; foceno mobilem; březen 2024.

.

.

.

Veselé velikonoce:

.


Araukana: Slepice, co snáší barevná vajíčka blíže vizte zde

.

.

.

Z TlusŤjochova kalendária:

.


Foto: Praha, Pankrác; březen 2023.

.

.

.

Divize rébusů:

.


.

Editace - Přidání řádku:

CHLUP DRÁVID KANAÁNSKÁ_BOHYNĚ PLAZ SMYČKY TEXTILNÍ_SUROVINY


.

.

Velikonoční standard:

.


(Z Tlusťjochovy sbírky starých etiket).

.

.

.

SpQ - Kronika 1904:

..

.

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Učešte, proškrtejte, vytuňte, či jinak upravte pokleslost. jak se vám podává počin Mika Nellida?

2) Řešte rébus nebo udělejte něco s tím šlojířem (=domalovávanka, které může vést i ku změně názvu).

3) Dodržujte Standard. Mohou andělé konzumovat likéry, když jsou ve službě? Debatujte.

.

.

.

Bonusy a jiná lákadla:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobrodušnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjevena býti má A) Prodavačka na žebříku či B) Kadibudka. Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest eN.

.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Na kuří oko platí kyselina mléčná nebo pilník," radil studentu Nepivodovi nahluchlý Pastucha.

.

.

.

Bonus:

.


(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic)

.

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) O jaké zboží si gentleman v buřince požádal?

B) Je žebřík stabilní?

C) Byla délka hodu ministerským křeslem zaznamenána do Guinnessovy knihy rekordů? Debatujte.

.

úterý 12. března 2024

E049

.

 

.

Technická data:

.

Černoch: Karel, zpěvák a kytarista (Blíže vizte zde).

Káva: Černá, lógrák čili turek.

Radikál: Biradikál (radikál se dvěma volnými elektrony).

.

.

.

Brouzdání po letu - Genderově nevyvážené sochy v Dánsku:

Dánsko slíbilo, že ve svém hlavním městě postaví více soch žen. V Kodani je celkem 101 pojmenovaných soch, ovšem jen na pěti z nich jsou ženy, na 26 jsou zvířata a na 70 muži. Celkem je v Dánsku 31 soch žen celkových 321. (Blíže vizte zde )

Tak jsem se se schválně cestou do práce podíval, co za sochy jsou před Národním Muzeem:


Tedy nejdřív mi šlo o šipkou označeného trpajzlíka, protože jsem se zajímal i o to, co vlastně sleduje:


Ale zpět k těm sochám, gůgle o nich praví:

Impozantní budově muzea je představena přístupová rampa s bočními nájezdy a trojramenným schodištěm s fontánou, které zdobí alegorické sochy Čechie s Labem a Vltavou, Moravy a Slezska od sochaře Antonína Pavla Wagnera a Čeňka Vosmíka z let 1889-91. Po stranách stojí sochy Historie, Literatury a Přírodních věd od Josefa Maudra. Autorem myšlenky skvostné budovy i drobném fontány pod ní je architekt Josef Schulz. (Blíže vizte zde)

Takže na rozdíl od Kodaně kromě lidí a zvířat máme i sochy řek a zemí. A Labe je dokonce rodu středního (což je docela výjimka, protože většina jmen řek v ČR jsou rodu ženského).

V neděli, když jsem vyrazil s milostivou na fotopragulku Prahou, začal jsem si všímat genderové vyváženosti soch (i těch nepojmenovaných) - např. v ulici Zlatnické je vše zřejmě O.K.:


Muž /možná pojmenovaný je (Merkur?)/ je vyvážen ženou. Muž v lodi se nepočítá, podle mne to není socha, ale plastika.

.

Na budově Ministerstva průmyslu a obchodu, je to také v pořádku:


Tedy až na tu nahotu /ta přijde na paškál později/. Nevyvážená je jenom hlava kozla, ale to je busta.

.

.

.

Editace 14.03.2024  - dodatek k sochám (současně i sekce pražské domy):

.


.


Foto: Praha, ulice Vodičkova x Navrátilova; foceno mobilem cestou z práce; březen 2023.

Dům u Sedmi mečů: Blíže vizte zde


I tady je to hezky vyvážené. A květinový stolek jest správně posunut na Atlantštinu stranu.

Škoda, že nikdo neodpověděl na plénootázku č. 2; ono se to totiž úplně náhodně sešlo s Kronikou. Jde o Otilii Sklenářovou.

.

.

.

Modré pozadí:

.Foto: Praha; březen 2023; foceno mobilem.

.

.

.

Divize rébusů:

.


.

.

.

SpQ - Kronika 1904:

..

.

.

Likér pro povzbuzení apetitu P.T. ctihodné obce čtenářské:

..

.

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Jaké triky salónních kouzelníků znáte? Jmenujte.

2) Víte, která žena má sochu sochu vedle Muzea v Čelákovského sadech? Víte, co je to Dlouhá promenáda? Jak se stavíte ke genderovému vyrovnání soch?

3) Řešte alespoň jednu variantu rébusu. 

.

.

.

Bonusy a jiná lákadla:

.

P.T. Ctihodná obec čtenářská nechť ve své Vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Dámský český orkestr z Prahy či B) Continental-Pneumatic (není to ten z minula, tady jde o auto, ten před tím byl bicyklový). Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest všem domalovávačům z minulého článku).

.

.

.

Pro Fredyho:

.

"To jsou provařené triky salónního kouzelníka," naježil se emeritní učitel Bejla.

.

.

.

Bonus:

.


(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Proč je v názvu orkestru "Dámský", když na obrázku je šest hudebnic a sedm (s ředitelem Jiránkem dokonce osm) mužů? Dedukujte.

B) Jak si představujete okamžité porušení formy (viz výrok poslance-hraběte Zichy v Kronice)?

C) Vygůglete si životopis Alexandra Sauliho.

.


čtvrtek 7. března 2024

TK034

.

Kříkadlo I:

.


.

Technická data:

.

Choceň: Blíže vizte zde

Sob: Široká, hluboce rozštěpená a tím právě roztažitelná kopyta, jakož i velké prstce zadní, jež dorůstají až k zemi, umožňují mu, že dovede chodit jak v nehostinné tundře, tak i po sněhových pláních. (Dr. Otto Schmeil: Zoologie).

Sob: I laň sobí má parohy (Schoedlerova Kniha přírody).

Poznámka: Nechci nikterak znevažovat pomoc pěstounům, ale nemám rád "jména hloupých na všech sloupích". Proč se všichni hned chtějí zviditelnit? A ještě otřepanými frázemi.

.

.

.

Kříkadlo II:

.


.

Os nasale: Kost nosní. Párová kůstka u kořene nosu.

Sál: Taneční.

Sál: Síň.

Nosál: Červený. Od roku 2016 je na evropském seznamu invazních druhů s výrazným dopadem na Unii, z čehož mimo jiné vyplývá, že je v budoucnu nebude možné již v evropských zemích chovat (Wikipedia).

Nosál: Bělohubý.

.

.

.

Dodatek k roku Holuba I:

.

Foto: Praha, Smích off; březen 2024; převod do ČB.

.

.

.

Dodatek k roku Holuba II:

.


(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

.

Žižkov:

.


.

.

Foto: Praha, Žižkov, ústí karlínského tunelu; březen 2024.

.

.

.

TlusŤjochovy domalovávanky:

.


.

Foto: Praha, Žižkov; březen 2024; popraskaný reklamní poutač, detail.

Poznámka: Obrázkem lze libovolně rotovati.

.

Domalovávanku poslala Janinka:

.


.

.

Domalovávanka od JR:

.


.

.

.

Domalovávanka od Quickové:

..

.

.

Sekce de Kly - dekl od východoněmeckých soudruhů:

.


Foto: Praha, Karlín; březen 2024.

.

.

.

Divize rébusů:

.


.

.

.

Ouloffky antikvární - něco pro kavárenské povaleče:

.


.


(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

.

Plénoootázky a plénoúkoly:

.

1) Proveďte rozbor rýmovačky na holubí pohlednici.

2) Jaké poučení jste si vzali z poklesslosti nosálí a jaké ze sobí? Není ta sobí nevhodná? Neostýchejte se kritizovat.

3) Řešte alespoň jednu variantu rébusu (a vymýšlejte varianty další) nebo domalovávejte.

4) Gůglete si velkokavárníka Hlavu. Co na vás vypadlo?

.

.

.

Bonusy a jiné flákačky:

.

P.T. Ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobroduššnossti velkolepé rozhodnouti ráčí, zda vyjeveno býti má A) Divadlo v Šárce či B) Continental-Pneumatic. Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest JV KR (NnŽV).

.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Laň sobí parohy se zdobí," deklamoval opilý básník F. C. Maraskin v hospodě U Váhy.

.

.

.

Bonus Divadlo v Šárce:

.


(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).

Šárka: Blíže vizte zde

Divadlo v Šárce: Blíže vizte zde anebo zde

.

.

.

Dodatečné otázka a úkoly:

.

A) Proč muž uprostřed nesleduje představení?

B) Pro se muž vpravo drží za hýždě?

C) Víte, kdo to byl Antonín Fencln?

D) Domalovávejte, ještě je čas.