úterý 29. prosince 2020

G01

.

ROK MMXXI BYL VYHLÁŠEN ROKEM BRAMBORY:

.

.

Novoročenky, které již někteří čtenáři obdrželi via šnečí počta:

.


.


Odrůda roku:


(Atlas brambor; Československá akademie zemědělských věd; 1955).

.

.

Příspěvek od Jednorožce - Bagging potatoes:

..

.

Příspěvek od D.n.:

..

.

Kuchařka roku (ouloffky antikvární):

..

a recept z ní:

..

.

Recept od Quickové:

..

.

Brambory na starých pohlednicích:

..


(Obé z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

Zesměšňování brambor,  se kterým hluboce nesouhlasím:

..

(Z TlusŤjochovy sbírky starých reklam).

.

.

Hnojme:

.


(Z TlusŤjochovy sbírky starých reklam).

.

.

Recepty od Almy:

..

.

Editace 30.12. - Poslední oulovek antikvární v roce la Butě:

..

.

Bramborové květy poslala OBY:

..

.

Plénoúkoly a plénootázky:

.

1) Který sedlák je vám sympatičtější a proč?

2) Oponujte Kulíkovi (nejlépe ve verších).

3) Máte-li nějaký zajímavý recept na jídlo z brambor, pošlete jej k vyjevení.

4) Jaké krajové názvy pro bramboru znáte? Jmenujte.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Co ty jsi za člověka? Taková brambora!" zahartusil na intelektuála Třebenského fotograf Tamchyně.

.

pátek 25. prosince 2020

P022

.


.

Technická data:

.

Foto: Praha, léto 2020; převod do ČB; otočeno o 90°.

Černý pátek: Hláška, kterou v televizi neustále vyřvává ten zelený Al Zák.

Záplata: Zažehlovací.

Záplaty: Lze vyslovit  "za platy".

Záplata: Neplést s Emiliem Zapatou.

.

.

Polepy la Vičkové:

.


.

Foto: Praha - Vršovice; prosinec 2020; výřez.

.

.

TlusŤjochovy domalovánky - domalujte Batmana nebo Jurie kosmonauta:

.


.

Foto: Praha; rozmezí Nusle/Vršovice; podzim 2020; výřez.

.

.

Z Tlusťjochova kalendária - Kterak eufemismy používati:.

Foto: Praha, Modřany; podzim 2020; odbarveno.

.

.

.

Sekce Modré pozadí:

.


.

Foto: Praha, Na Poříčí; listopad 2020.

.

.

Divize rébusů:

..

.

SpQ - Kronika 1903:

..

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Jmenujte alespoň dva amerikanismy, které jste slyšeli v prosinci.

2) Je již jazyk český v Dolnorakousku pokládán za v zemi obvyklý? Rokujte.

3) Řešte rébus či domalovávejte nebo revolučně přejmenujte polep la Vičkový.

.

.

Bonusy a jiné lákačky:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) La Luge či B) Hannoversche Gummiverke.

TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Nominkovi.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Nech si své amerikanismy," vyjel emeritní učitel Bejla na studenta Nepivodu.

.

.

Amerikanismus (vzpomínka na blog.cz) - editace 26.12.:

.


.

.

.

Domalovávanka od Nominka:

..

.

Domalovávanka od JR:

..

.

Batman od Janinky:

..

.

Domalovánka od JV KR (NnŽV):

.


Trúchliaca vdova kozmonauta majora Plota, pri pristávaní narazil do pivota...  

.

.

Bonus:

..

(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Kdo bude nakonec nejrychlejší? Kdo má nejlepší výstroj? Debatujte.

B) Máte rádi Lindtovu čekuládu?

.

pondělí 21. prosince 2020

P021

.

 


.

Technická data:

.

Foto : Davle, Vltava zamlžená, podzim 2020, výřez

Hlaveň: Rychlý sled tónů následujících ve stupnici za sebou. 

Hlaveň: Lauf.

.

.

Z TlusŤjochova potvorária - Prostotroubník baňatý:

.


Foto: Velké Popovice; podzim 2020.

.

.

Loučení s rokem la Butě 1:

.


.

Foto: Praha, Smích off; prosinec 2020.

.

.

Loučení s rokem la Butě 2 - asijská varianta:

.


.

Foto: Výtoň, léto 2020.

Poznámka: Je to nepovedené, ale doba si to žádá.

.

.

Náhražka labutě:

.


.

Foto: Praha, Smích off, prosinec 2020.

.

.

Z TlusŤjochova kalendária - Seminář "O chování řeznického psa":

.


.

(Ouloffky antikvární)

.

.

SpQ - Kronika 1903:

..

.

Divize rébusů:

..

.

Editace vánoční - Veselé svátky všem:

.


.

(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Kdy je Cyberštamgast v laufu? A vy? A pan Al_man?

2) Popište chov prostotroubníka se zřetelem na krmení a na zimní spánek nebo řešte rébus.

3) Jak Sokol teplický vyřešil ty trable s hostincem? Debatujte.

.

.

Bonusy a jiná lákadla: 

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjevena býti má A) Gisela a Harry či B) Vortrags Abend.

Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Janince za pyžámkovou story (viz).

.

.

Pro Fredyho:

.

"Venku před hospodou jest řeznický pes s vozíkem," vydechl úžasem student Nepivoda.

.

.

Bonus:

..

(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Vyjmenujte všechny hudební nástroje, které poznáte.

B) Jak se vám líbí dárky na vánoční pohlednici?

.

pátek 18. prosince 2020

TK006

.


.

Technická data:

.

Bourec: Tisíciletým chovem bourec morušový stal se zvířetem velmi choulostivým. Nemůže již létati, nýbrž jen třepotavě snáší se k zemi; housenky nevyhledávají potravy samostatně, nýbrž listí se jin předkládá (Otto Schmeil: Přírodopis živočišstva).

Skopec: Člen ruské (z pravoslaví vzešlé) sekty, jejíž členové podstupovali odstraňování či mutilaci pohlavních orgánů a ňader (Wikipedie).

.

Z deníčku středoškoláka:

.

Někdy přišli do parku i bratři P-žejové. A tím šla celá zábava do kopru a valná většina lidí odcházela. Mezin nimi i bratři P-žejové.

.

Vzpomínka na BLOG.CZ:

..

.

Nepravidelná zpráva o šnečí počtě (Snail Mail):

.


.

Foto: Praha, podzim 2020.


.

.

TlusŤjochovy koláže:

.


Foto: Praha, léto 2020; zatóněno, dva zrcadlové řezy.

.

.

Divize rébusů:

..

.

SpQ - Kronika 1903:

..

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Gůglete bitvu u Mukdenu. Kdo to byl Ójama?

2) Preferujete Ježíška, Santa Klause či dědu Mráze? Odůvodněte.

3) Objasněte pojem serti technika.

4) Řešte rébus.

.

.

Bonusy a jiná lákadla:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeveny býti mají A) Čechy a Řím či B) Istrianische Typen.

TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Miriam.

.

Osvěžení aneb jak vypadá dekret trojhlasný:

.


.

.

Pro Fredyho:

.

"Jednoho skopce jsem ulovil do sklopce," kasal se starý myslivec Jech v hostinci U Váhy.

.

.

Bonus:

.


.

(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Co zamýšlí udělat žoldák s tou pochodní? Debatujte.

B) Buďte opravdoví, upřímní, snášenliví a ryzí. Čemuž vám dopomáhej "Čechy a Řím".

C) Věnujte pozornost hlídce zdravotní.

.

.

úterý 15. prosince 2020

P020

.


.

Ilustrační fotografie:

.


.


Foto: Praha, Smích off; léto 2020.

.

Technická data:

.

Kostka jako rébus: "Černý pták pracuje na stavu".

Kostka: lat. Cubus; řec. Hexaëdr, něm. Würfel, šestistěn; kostky hrací z kosti, jichž ke hře jest tré, a jež se vrhají čili metají z osudí.

Kostka:  z Postupic starodávný vladycký, pak panský rod v Čechách (Obé Rankův slovník všeobecných vědomostí).

Ruby: Interpretovaný skriptovací programovací jazyk. Díky své jednoduché syntaxi je poměrně snadný k naučení, přesto však dostatečně výkonný, aby dokázal konkurovat známějším jazykům jako je Python a Perl (Wikipedie).

Ruby: Protagonistka sexuální aféry Silvia Berlusconiho z roku 2010 (tzv. Rubygate) /Wikipedie/

Ruby: Píseň Pavla Bobka.

.

.

TlusŤjochůff kratochvilný snář "Ve snu na pizzu letěti - o hučku přijíti":

.


.

Foto: Praha, Vodičkova ulice, prosinec 2020.

.

.

Praha pod stavebními plachtami:

.


.

Foto: Praha, Vodičkova ulice, prosinec 2020; odbarveno.

.

.

Sekce modré pozadí "Přelétaví ptáci":

.


.

Foto: Praha - Vršovice; prosinec 2020.

.

.

Divize rébusů:

..

.

SpQ - Kronika 1903:

.


.

.

Víno pro JV KR (NnŽV):

.


(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic)

.

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Kdo je toJukihiro Macumoto?

2) Metejte kostky nebo kozelce.

3) Řešte rébus nebo charakterizujte osoby ve vinici.

4) Pozastavte se nad podivným jednáním mladočeského klubu. Co vám to připomíná?

.

.

Bonusy a jiná lákadla:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) John Bull z minula či B) Vortrags Abend.

Tlustťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek jest udělen všem bodujícím ve VBS (zde).

.

.

Pro Fredyho:

.

Starý myslivec Jech hrál kostky s ruským malířem Podpolickým a jedna z kostek se jim zakutálela až pod pípu.
.

.

Bonus:

..

(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Co víte o doktorovi Johnu Arbuthnotovi? Jak souvisí s pohlednicí?

B) Debatujte se nad slovní hříčkou - Bill (=Vilém nebo účet); Foot (=Nakopnout; zaplatit). Přijde vám to vtipné? Na co obrázek naráží?

.