středa 29. května 2024

DD052

.

FOTODODATKY MOTÝLE + OULOFFKY ANTIKVÁRNÍ

.

Co se nevešlo do poklesslostí:

.


.

Motýle  na Máji: Blíže vizte video v článku zde

Od Jelínků: Proslulá pivnice poblíž Kafkovy hlavy (blíže vizte zde).

Františkánská zahrada: Přes ní se dá průchodem projít ke Kafkově hlavě (blíže vizte zde)

Dabldekr: Černého double-decker vizte zde

Žižkovská věž: Blíže vizte zde

.

.

.

Kocůrova obrazárna - Šmírák a tanečnice:

.


Foto: Praha; květen 2024.

.

.

.

Pražské domy (a sochy na nich):

.


Foto: Praha; Masarykovo nábřeží; květen 2024.
Svatobor: Blíže vizte zde

.

.

.


Foto: Praha, Trojanova; květen 2024; foceno mobilem.

.

.

.

ODS - dry obchod (Kang):

.


Foto: Praha, Smích off; květen 2024.

.

.

.

Modré pozadí:

.


Foto: Praha; Karlovo nám.; květen 2024; otočeno o 270 stupňů.

.

.

.

Ouloffky antikvární - pohoštění pro P.T. milé čtenářky:

.


(Z Tlusťjochovy sbírky starých etiket).

.

a pro P.T. čtenáře:

..

.

Dodatek k ouloffkům antikvárním v článku zde:

..

.

.

Praha na starých pohlednicích (speciál pro eN):

.


.

.

.

Vzpomínka na ZM (WBP):

..

.

Divize rébusů:

..

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Co víte o Svatoborovi, synovi českého knížete Spytihněva II?

2) Co víte o knihtiskárně Edvarda Leschingra?

3) Kdo byl vítězem XX. ročníku ZM? Vyjmenujte vítěze ZM z ČSSR.

4) Řešte rébus nebo rozluštěte přívlastek obchodu (Kang) zakrytý ODS či rozviňte poklesslost do překlesslosti.

5) Které dílo Davida Černého se vám líbí nejvíce? Diskutujte.

.

.

.

Bonusy a jiná lákadla:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjevena být má A) Cykloromantika III či B) Houpačka. TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Janince.

.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Housenky, na toaletách se to hemží housenkami," zděsil se student Nepivoda.

.

.

.

Bonus:

.


(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Pojměte komentáře k bonusu jak bublinovou soutěž.

B) Stále lze vylepšovat/rozvinovat/kritizovat poklesslost.

C) Bez otázek (vsjo jasno).

pátek 24. května 2024

UP040

.


.

Technická data:

.

A.S.Popov: Blíže vizte zde

Popocatépetl: Blíže vizte zde

Pop eye the sailor: Pepek námořník.

Pop eyes: Blíže vizte zde

Drát: Hutní výrobek.

Drát: Škubat (např. slepici).

Pazdrát: Nevychovanec; neurvalec; neslušný člověk obecně.

Drátěná studna na jímání slunce:

.


Foto: Praha, Vršovice; květen 2034; převod do ČB.

.

Editace 25.5. - dodatek k pletení:

.


Foto: Praha, nám 14. října; foceno mobilem; květen 2024.

.

.

.

Kocůrova obrazárna - de Formace antického čela:

.


Foto: Praha; květen 2024; foceno mobilem.
Poznámka: Lze domalovávati.
.
.
Domalovávanka od JR - Zoka Doka:
.


.

Domalovávanka od Janinky- Rohlíková hostina:

..

.

.

Revitalizace obchodního domu Máj:

.

Pro někoho dílo - pro někoho kýč
zamává to křídly - uletí to pryč:

.


.


Foto: Praha; máj 2024; foceno mobilem.

.

.

.

EDITACE 27.0.2025 - křídla již mávají:

..

.

.

Dodatek k roku Holuba aneb vytaženo z archivu:

.


.

.

.

Divize rébusů aneb jak jsem částečně vykradl rébus minulý (viz zde):

.


.

.

.

Osobnosti na starých pohlednicích:

.


Václav Choc: Blíže vizte zde

.

.

.

Osvěžení pro JV KR (NnŽV):

.


.

Stuhy speciálně pro eN :

.


(Vše z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

.

SpQ- Kronika 1904:

.


.

.

.

Z mého sívíčka (1. třída obecné školy):

.


.

Poznámka: Ředitel gymnázia, kam jsem po základce nastoupil, se jmenoval Hřebík (sic!).

O jaké alotrium šlo: V prosincových dnech se byla před školou velká zamrzlá louže, na které se báječně klouzalo. Ovšem žáci vyšších ročníků nás, prvňáky na klouzačku moc nechtěli pustit. Tak jsem si počkal na zvonění, vypustil jsem první hodinu, do sytosti jsem si zaklouzal, a na vyučování jsem přišel až po první přestávce. A popravdě jsem soudružce učitelce objasnil důvod pozdního příchodu.

.

.

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Založte diskuzní panel nebo si pusťte rozhlas po drátu.

2) Řešte alespoň jednu variantu rébusu. Anebo domalovávejte.

3) Jaký je váš názor na spitfire s motýlími křídly? 

4) Proč byl uživatel ZtrocNova vycenzurován? Debatujte.

.

.

.

Bonusy & lákačky:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjevena býti má A) Dáma na houpačce či B) Černí pasažéři. TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest D.n.

.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Ten muž s drátem je investigativní novinář Skůr," zašeptal překvapeně fotograf Tamchyně, "kdysi psal i pro Times."

.

.

.

Bonus:

.


(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic)

.

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Bude pes vypuštěn? Dojde k dopravní nehodě? Debatujte.

B) Reprodukujte posměšné poznámky obou tuláků.

C) Kdo byl Kunzit, po kterém je pojmenován drahokam? 

D) Jaká je frekvence mávání křídla spifire motýla (viz dodatek pod obchodním domem Máj výše)?


.

sobota 18. května 2024

Š34

.


.

Technická data:

.

Výstřižek horní: Velký lidový slovník naučný; všeobecný pramen osvěty, vzdělání a poučení pro všecky vrstvy Českoslovanského národa, se zvláštním zřetelem ku potřebám našeho lidu psaný jasným, populárním, každému srozumitelným slohem beze všech zkratků; za součinnosti četných spolupracovníků zredigoval Karel L. Kukla; nakladatel B. Kočí v Praze; 1910.

Výstřižek dolní: Stručný všeobecný slovník věčný (Malý slovník naučný); redaktor Jakub Malý, mimoř. člen král. české společnosti nauk; v Praze, nákladem kněhkupectví I.L.Kober; 1880.

PRD: Angl zkr. "Payroll deduction"; tzn. srážky ze mzdy jsou prd.

PRD: Dokument s požadavky na produkt (blíže vizte zde)

Prd: Pšouk.

Klišé: Štoček.

Klišé: Zautomatizovaný či otřelý výraz či slovní spojení.

.

.

.

Kocůrova obrazárna - Kyselý déšť omývá hlavy sroceného lidu:

.


Foto: Praha, Lhotka; květen 2024; foceno mobilem do čtverce.

.

Domalovávanku poslal JR - Servírka:

.


.

Domalovávanku poslala Janinka:

.


.

Třetí dopalovávanou poslal Quicková:

..

.

.

Z Tlusťjochova kalendária:

.


Foto: Praha; odmáčený omastek na pánvi; květen 2024; foceno mobilem; zrcadlová koláž.

Kruhy pod očima: Blíže vizte zde

.

.

.

Konec nafoukanců Na Příkopě na přechodu:

.


Foto: Praha; duben 2024.

.

.

.

Čekání na déšť:

.


Foto: Praha; duben 2024; převod do ČB.

.

.

.

Divize rébusů:

..

.

.

Ouloffky antikvární - speciál pro eN:

.


(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).

Třída Svornosti: Před r. 1903 Královská; od r. 1908 Korunní; od r. 1922 Svornosti; od r. 1940 Hollarova; od r. 1945 Svornosti.

.


Takto ta budova vypadá dnes. Děkuji vřele eN za zaslání.

.

.

.

Pohoštění pro ctihodnou obec čtenářskou:

.


(Z Tlusťjochovy sbírky starých etiket).

.

.

.

Plénoootázky a plénoúkoly:

.

1) Myslíte si, že umělá inteligence zatočí s klišé? Debatujte.

2) Vymyslete alternativní název pro dílko v Kocůrově obrazárně. Lze i dokreslovat.

3) Jak si představujete katolickou pomocnici? Popište zevrubně.

4) Řešte rébus. Slyšeli jste už slovo lučec?

.

.

.

Bonusy a jiné lákačky:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Prášek pro dobytek či B) Propagandistická pohlednice "My trebujem mira". Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Cihelně (z d e).

.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Neměl jiných  zavazadel nežli vaky pod očima," předčítal student Nepivoda z jakéhosi westernového braku.

.

.

.

Bonus:

.


(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Zkusí kočí prášek nejprve na sobě než ho dá koňům? Debatujte. Argumentujte.

B) Co provede konzumace prášku s kůzlaty?

C) Objasněte pojem odaliska (která byla předměte rébusu).

neděle 12. května 2024

DD051

.

Nedodělky:

.

V Michli včera habaďůra

vyřvávala hladově

do kelímku vhoď mi bůra

nebo bude po tobě.

.

Habaďůra:  Blíže vizte zde

Bůra: Pět korun.

Dostat bůra: Obdržet pět gólů ve sportu. Anebo pět let v base.

Jak polopoklesslost vznikla: Všechno je hra, klam, šalba a iluze. Tu a tam přispívám do bambusové nádobky jednomu invalidovi na vozíku a občas si popovídáme. Jednou, když jsem se mu chystal vhodit dvacku do kelímku, mne zadržel slovy "dneska nepracuji, dneska čekám na kamaráda, bere mne na výlet". Odvětil jsem tedy, že dobrá, že tedy podaruji nedaleko postávající slepce. Invalida se uchechtl a pravil:

"Tomu nic nedávejte, on vidí."

.

.

.

Vzpomínky na blog.cz:

.


.

.

.

Protisvětlo aneb Návrat mourovatého kocoura po střechách nuselských:

.


Foto: Praha, Nusle; květen 2024, protislunce přes mraky; převod do mourovaté.

Poklesslost z blog.cz k fotografii:

.


.

.

.

Z TlusŤjochova kalendária I:

.


Foto: Praha, Náplavní ulice; Japonská kavárna; květen 2924; foceno mobilem; zrcadlové koláž.

.

.

.

Z TlusŤjochova kalendária II:

.


Foto: Pasáž Lucerna; květen 2024; foceno mobilem; zrcadlová koláž.

.

.

.

TlusŤjochovy koláže:

.


Foto: Praha, Šeberov; duben 2024; foceno mobilem; zrcadlová koláž.

.

.

.

Divize rébusů:

.

.

Varianta za použitím literární hrdinka (poměrně jednoduchá)

LES KLIČKOVA_DIVOŠKA DVORANA

.

.

.

Ouloffky antikvární (speciál pro eN) I:

.


.

.

.

Ouloffky antikvární (speciál pro JV KR(NnŽV)) II:

.


(Obé z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Znáte díla Benjamina Křičky? Oprava - má být Kličky, aby to korespondovalo se rébusem.

2) Objasněte pořekadlo "Platit jako mourovatý".

3) Gůglete si Bertholda Kemipnskiho.

4) Řešte rébus, nebo navrhněte alternativní název pro "Návrat mourovatého kocoura".

.

.

.

Bonusy a jiná lákadla:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjevena býti má A) Cykloromantika II či B) Kantonalschützenfest Lenzburg. TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek jest udělen JV KR (NnŽV).

.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Co to na mne hraješ za habaďůru?!" rozvzteklil se fotograf Tamchyně na intelektuála Třebenského.

.

.

.

Bonus:

.


(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Znáte jméno potoka, který protéká Lenzburgem?

B) Na kterého ze střelců si dívka s hráběmi myslí?

C) Řešte rébus s Kličkovou divoškou.

D) Co víte o událostech na Žižkově 28.11.1905?

.