čtvrtek 29. října 2020

E009

.


Technická data:

.

Foto: Praha, Smích off; odrazoffka vltaffská; výřez; září 2020.

Plochá Země: V moderní době se objevily okrajově teorie o ploché Zemi, řazené mezi pseudovědu. Jejich průkopníkem byl Američan Samuel Rowbotham, který roku 1849 publikoval spis Zetetická astronomie, v němž popsal Zemi jako disk se středem na severním pólu, na okrajích obklopený obrovskou ledovou hradbou známou jako Antarktida. Slunce je žhavá koule o průměru okolo padesáti kilometrů, putující po nebi a osvětlující příslušnou část Země. K Rowbothamovu odkazu se hlásí Flat Earth Society, kterou založil roku 1956 v Doveru písmomalíř Samuel Shenton. Podle ní jsou všechny snímky zeměkoule z vesmíru podvrhy, kterými se vědecká lobby snaží získat financování pro svůj výzkum: jde tedy o případ konspirační teorie. (blíže viz Plochá země)

TlusŤjochovy dodatky ke konspiračním teoriím: Kovid se šíří, protože je země placatá.

Placky: Dotaz Mika Nellida - "Nechybí náhodou nad c háček?"

Dr. St. Rach: Známá pražská figurka. Přezdívá se mu i pro jeho malou, vychrtlou postavu Drachtáček. (Kočkopedie).

.

.

TlusŤjochovy koláže:

..

Foto: Praha, Lhotka; říjen 2020.

.

.

Modré pozadí:

.


Foto: Praha - Modřany; říjen 2020; otočeno o 90°.

.

.

Zebry přechodové:

.


Foto: Praha - Vinohrady; říjen 2020.

.

.

Divize rébusů:

..

.

SpQ - Kronika 1903:

..

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Jak si představujete nedostižitelné náboje? Popište zevrubně.

2) Mohou mít adamité výjimku na nošení roušky (vzhledem k náboženskému vyznání této sekty)? Debatujte.

3) Vytahují se králíci lépe z klobouku, fezu či z baretu? A co králíček Azurit? Kdy se vytahuje Cyberštamgast?

4) Řešte rébus.

.

.

Bonusy a jiné lákačky:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeveni býti mají A) Školujuči mohamedanski svečenici či B) Tamburitza.

TlusŤjochůff dečkret trojhlasný pro tento článek udělen jest D.n. za ten rébus do minulého článku.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Toť doktor Rach," zbledl starý Piatníček.

.

.

Bonus:

.


(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Proč má jeden z mužů čapku bílou?

B) Kdo tomu velí?

C) Zvolte miss Tamburitza.

.

pondělí 26. října 2020

UP006

.


.

Technická data:

.

Inspirace: Internet.

Dodatek Mika Nellida: 

Dejte čtyři pence
já dám utopence

.

Helios: 


(Fr. Ruth: Bájesloví řecké i římské; edice Česká knihovna zábavy a poučení, vydává ústřední spolek českých professorů).

Pindaros: Básník řecký, blíže viz Pindaros

.

.

Sekce modré pozadí:

.


Foto: Praha, Vinohrady, říjen 2020.

.

.

Zebry přechodové:

.


Foto: Praha, Vinohrady, říjen 2020.

.

.

Graffitiová nestoudnice pro JV KR (NnŽV):

..

.

Divize rébusů:

.


.

přídavek - rébus od D.n.

..

.

SpQ - Kronika 1903:

..

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Myslíte si, že výraz "pindat" je odvozen od jména básníka Pindara? Debatujte.

2) Pojmenujte všechny pronásledovatele jezdce na jaku.

3) Co si myslíte o podloudném slučování návrhů (jak učinil poslanec Skene)?

4) Řešte oba rébusy nebo přeložte "no snitch" (viz graffiti).

.

.

Bonusy a jiná ovlivňovátka:

.

P.T. Ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Blas Orchester či B) Orchester Union.

TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest D.n. za ten rébus.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Hélium," zvolal fotograf Tamchyně.

.

.

Bonus:

..

(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Jaké další Okeánovny (viz výňatek z Bájesloví výše) znáte? Pakliže ano, jmenujte je.

B) Jaký je příbuzenský vztah kapelmajstra a jinocha? 

C) Na jakou muziku se  Union specializoval?

.


pátek 23. října 2020

P015

.


.

Technická data:

.

Foto: Mariánské lázně; TlusŤjochůff archiff ÚÚ.

Kuka vůz: Popelářské auto.

Vlečka: Komínová.

Komínová vlečka: Oblak spalin táhnoucí se ovzduším do větší dálky od komína.

Dada: Je ve francouzštině dětské slovo pro „houpacího koně“.

Žínka: Mycí.

Žínka: Mici.

Dadado: datek:


.

Titulky: Z internetu.

Dodatek: Dnes se vyloupl opět skvost

I rostlinnému burgeru se smí říkat burger, odhlasovali europoslanci

.

.

Nepravidelná zpráva o šnečí počtě aneb co vám může přistát do schránky:

..

Foto: Praha; září 2020; náplaffka Smích off; září 2020; koláž.

.

.

Sekce MP (=modré pozadí):

.


.

Foto: Praha - Modřany; říjen 2020; otočeno.

.

.

TlusŤjochova doma lovávanka - domalujte revolucionářku:

.


.

Foto: Polepy lavičkové; říjen 2020; výřez.

.

.

Divize rébusů:

.
.

.

SpQ - Kronika 1903:

..

.

Pivo pro JV KR (NnŽV) za pohádku viz :

.


(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Popište, jak si představujete logiku houpacího koně? Preferujete houpacího koně nebo houpacího kohouta.

2) Proč se poslanci mladočeští vyhýbali usnesení o postupu obstrukčním? 

3) Kdy se Cyberštamgast cítí jako tříděný odpad? A vy?

4) Řešte rébus nebo domalovávanku.

.

.

Bonusy čili lákadla:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeveny býti mají A) D´Wiener Waschermadln či B) Blas Orchester.

TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest JV KR (NnŽV) za pokračování pohádky viz

.

.

Pro Fredyho:

.

"Kdopak řídí ten kuka vůz," dumal student Nepivoda, koukaje z okna hostince U Váhy.

.

.

Domalovávanka od Jednorožce:

.


.

Domalovávanka od D.n.:

..

.

Domalovávanka od Quickové:

.


.

Poznámka autorky: Zaplanula jako nadšená revolucionářku, něco se zvrtlo a skončila jako nadšená členka Ligy na ochranu zvířat.

.

.

Domalovávanka od JV KR (NnŽV):

.


Poznámka autora: Hromadné kráľovské orgie.

.

.

.

Bonus:

..

(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Přeložte "D´Wiener Waschermadln".

B) Která z dam byl dr. Mirzlovi nejmilejší? Z čeho tak usuzujete?

.

úterý 20. října 2020

P014

.


.

Technická data:

.

Foto: Praha - Nusle, reklamní plocha; říjen 2020.

Hitchcock: Alfred, mistr hororu.

Veverka:


(prof. O.Schmeil - Přírodopis živočišstva).

.

.

Zápisky majora Plota - Zdvojení stráží:

.


.

Foto: Praha - Nusle; říjen 2020.

.

.

Vzpomínky na Blog:

.


.

I když to možná ani tenkrát nebylo vymeteno...

.

.

Inspirace k napsání  pohádky "O opici, která zdřevnatěla":

.


.

Foto: Praha - Modřany; říjen 2020.

.

EDITACE:

Pohádku poslalo JV KR (NnŽV) - viz  Pohádka

Pokračování: viz Pohádka díl II

.

.

SpQ - Kronika 1903:

..

.

Divize rébusů:

.


.

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Jakou barvu má kvádro hradního sklepmistra?

2) Jak se postavila maďarská veřejnost k výzvě poslance Lengyela?

3) Co víte o Ernestu Renanovi?

4) Řešte rébus nebo napište osnovu pohádky "O opici, která zdřevnatěla".

.

.

Bonusy a jiná lákadla:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Hippodrom či B) Kiefersfelden

TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Jagovi.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Zvíře již vyhlodalo díru," mručel myslivec Jech v hostinci U Váhy.

.

.

Bonus:

.


(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic)
Zadní strana: Nakladatel a vydavatel ALOIS WIESNER, knihtiskárna České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění v Praze.
.

.

Dodatečné otázky a úkoly:


A) Přečtěte pozorně pohádku JV KR (NnŽV) a diskutujte o ní.

B) Nesklouzne při cvalu dívce boa z krku?

C) Co víte o galerii Ruch?

.
.


sobota 17. října 2020

Š003

 

..

Technická data:

.

Foto: Sken písanky.

Tajmšít: Timesheet - časový výkaz (obvykle práce).

Sešit: Viz

Kobka: Malá temná místnost, např. cela vězeňská.

Slovo, které teď hýbe státem: Lockdown.

Lockdown: Lock = angl. závlačka;  kadeř; zámek. Down = povel psovi (Je to povel používaný u loveckých psů a od běžného „lehni“ se liší tím, že pes nejen leží, ale hlavu má položenou mezi předními běhy /blíže viz Myslivecká poradna/ ); angl. pifka; zkormoucený.

Cyberštamgastovo zaúpění:

Chtěl jsem si dát piva lok
krčmu ale někdo lock

Změna termínu latinského: IPSO FACTO na IPCHO FACTO.

.

.

Z Tlusťjochova kalendária:

.


.

Foto: Praha; Ostrovní ulice; foceno mobilem, převod do ČB; říjen 2020

Táčky:A. E.) Z původního významu »na převinutí dítěte« (zajíti někam s dítětem na táčku) vyvinul se význam posunutý »na besedu«, protože převinutí dítěte trvalo chvíli a bylo spojeno s hovorem, besedou. V tomto posunutém významu vyvinulo se patrně také pomnožné číslo táčky (blíže viz Naše řeč)

.

.

Zápisky majora Plota - hlídka protivzdušné obrany:

.


Foto: TlusŤjochůff archiff ÚÚ (=úložiště útržků).

.

.

Vytrhávání z kořenů (modré pozadí):

.


Foto: Praha - Modřany; říjen 2020

.

.

Strom který rostl do nebe:

.


Foto: Praha - Lhotka, TlusŤjochůff archiff; otočeno.

.

.

Divize rébusů:

..

Káva pro Cihelnu (Cihelna):

.


páč má ráda staré reklamy.

.

.

SpQ - Kronika 1903:

..

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Objasněte zkratku IPCHO.

2) Kam chodí na táčky pan Al_Man? A vy? 

3) Co víte o Sandžaku?

4) Řešte rébus.

.

.

Bonusy a jiná ovlivňovátka:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zdy vyjeven býti má A) Havíř či B) U Fleků.

Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest JV KR (NnŽV).

.

.

Pro Fredyho:

.

"Natáčky? Zaslechl jsem dobře?" brumlal si pro sebe nahluchlý Pastucha v hostinci U Váhy.

.

.

Bonus:

..

(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

Text: Kdybys nám pivečko umřelo, co by tu sirotků pro tebe plakalo.

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Proč šenkýřka sedává v koutě?

B) Určete, který z hostů je nejvznešenější.

.

.

středa 14. října 2020

E008

.


Technická data:

.

Foto: Praha, pasáž Světozor; foceno mobilem, výřez; říjen 2020.

Mínění Mika Nellida (MMN): Místo posledního řádku nechť si P.T. ctihodná obec čtenářská dosaditi ráčí: "slyšel jsem stát řvát".

Pasáž Světozor: Pasáž Světozor v samém centru Prahy od roku 1947 propojuje Vodičkovu ulici a Františkánskou zahradu. Nachází se v původním paláci České banky dnes Ligna.

Mr. Aff: Bezvýznamný bottom manager (opak top managera).

Punkt: Bod. Místo. Oko kostky.

Bod: Úsečka nulové délky.

.

O virech jiných:

V diskovém mém prostoru
vidím běhat potvoru
už si na mém cloudu
postavila boudu.
Ať jsi vir či ať jsi spam
Avastem tě zaklínám

.

.

Podzim skůtromilců:

.


.

Foto: Praha - Modřany; protihluková zeď; říjen 2020.

Skůtr: Zkratkové slovo - Skurvenej trpajzík; voj. slang.; obvykle nickname neoblíbeného lampasáka  (většinou politruka).

.

.

Převážně polojasno:

.


.

Foto: Praha - Modřany; říjen 2020.

.

.

Modřanské graffiti - Jihoamerická revolucionářka pro JV KR (NnŽV):

..

Foto: Praha - Modřany; říjen 2020.

.

.

Divize rébusů:

.


.

.

SpQ - Kronika 1903:

..

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Kdo byl architektem paláce České banky?

2) Co drží v ruce dívka na graffiti?

3) Kdo to byl vévoda z Mezopotámie? (nápověda - souvisí se SpQ).

4) Řešte rébus nebo napište, jaké je vaše mínění o MMN.

.

.

Bonusy a jiná lákadla:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobrodušnossti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Dialog motoristů či B) Školujuči mohamedanski svečenici.

TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Sikarovi.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Jak souvisí slovo pikola s pikolíkem? Inu,..." rozhovořil se emeritní učitel Bejla v hostinci U Váhy.

.

.

Bonus:

.


a zadní strana:

.


(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Určete pohlaví obou řidičů (s přihlédnutím k britskému facebooku, který rozlišuje 71 pohlaví - blíže viz UK-pohlaví ).

B) Co je to kinesiskop?

.