pondělí 28. listopadu 2022

E035

.


.

.

Technická data:

.

Radeckého marš: poslouchejte zde

Kočiči hlavy: Blíže vizte zde

Kampaň: Bojové úsilí.

Kampaň: Řepná.

Kampaň: Campagne, fr.; venkov; pak válečné tažení čili polní výprava; též doba nepřetržitého zpracování v huti, v cukrovaru, neb v podobném závodě (Lidový slovník naučný).

Malostranské náměstí: Dříve Radeckého.

.

.

.

Radeckého nám.: Dům. č. 5 - 30 "U kamenného stolu", též "U raka", v domě bývala kavárna "U Radeckého", před ní, uprostřed dolní části náměstí stál do dnů našeho osvobození pomník rakouského vojevůdce Jana Jos. Václ., hraběte Radeckého z Radče, ze starého českého rodu. Pomník Radeckého, vítěze u Custozzy rt.1848, u Mortany a Novary r. 1849 byl ulit z ukořistěných sardinských děl a vážil 100 centů. Náklad naň činil 97.971  zl., 69 kr. Socha Radeckého, vysoká 2.84 m, byla modelována Em. Maxou, jakož i figury 8 různých vojínů (druhů zbraně), kteří Radeckého nesli na štítě. V roce 1884 český nápis s pomníku zmizel (Stehlíkův Historický a orientační průvodce ulicemi hl. města Prahy).

.

(Obé z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

.

Vzpomínka na blog.cz:

..

.

Pohled ža luzný:

.


.

Foto: Praha, kanceláře Quadrio; foceno mobilem; listopad 2022.

.

.

.

Nepravidelná zpráva o šnečí počtě (snail mail):

.


.

Foto: Praha; listopad 2022; foceno mobilem.

.

.

.

Pražské domy:

.


.

Foto: Praha, Na Hrobci; listopad 2022.

U Pěti Králů:

.


Na Hrobci - též vizte tu nebo zde

.

.

.

TlusŤjochovo potvorárium - paplch motýlkový:

.


.

Paplch motýlkový: Tento exemplář byl odchycen na Žižkově v listopadu 2022, když vyjedl ve spižírně domovnice Blažkové veškerou zásobu oříšků, které měla ona dáma připravenou k pečení vánočního cukroví.

.

.

.

Divize rébusů:

.


.

.

.

Vzpružovadlo do shonu vánočního:

.


.

(Z TlusŤjochovy sbírky starých etiket).

.

.

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Jak byste nazvali paplcha vy? Vidíte toho motýlka pod jeho bradou?

2) Připojíte se k protestní akci sladkokyselých dešťů? Pakliže ano, proč?

3) Řešte rébus.

4) Zúčastněte se kratochvilného bublinování z d e

.

.

.

Bonusy a jiná ovlivňovátka:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť je své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeveni býti mají A) Tenisté či B) Gebirsecho. TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Janince.

.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Není ta persona u výčepu sám předseda Spolku pro povznesení návštěvy cizinců v Praze?" šťouchal do emeritního učitele Bejly student Nepivoda.

.

.

.

Bonus:

.


(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Kterou z dam byste zvolili jako Miss "Horská ozvěna"? Odůvodněte.

B) Bez úkolů.

.

.

sobota 26. listopadu 2022

VBS003

.

Kratochvilné bublinování č. 002:

.


.

(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic)

.

.

Technická data:

.

Označení bublinových postav:

.

MsR: Muž s rukavicemi, který přidržuje ženu.

MvP: Muž v pozadí.

ŽsK: Žena s kukátke.

.

středa 23. listopadu 2022

P073

.


.

.

Technická data:

.

Brojler: Vizte zde

Řepka letní: Nejlepší krmivo kanárů, kanárků harckých (Všeobecný slovník rad pro každého).

Kanáři:

.

(Všeobecný slovník rad pro každého)


.

.

.

Vzpomínky na blog.cz:

.


.

.

.

Happening "Přisedni si":

.


.

Foto: Praha, Mariánské nám.; listopad 2022.

.

.

.

Listy z Prahy MMXXII:

.


.

Foto: Praha, Školská ulice; listopad 2022.

.

.

.

Sekce de Kly:

.


.

Foto: Praha; listopad 2022.

.

.

.

Žižkoff:

.


.

Foto: Praha, Žižkov; listopad 2022.

.

.

.

Kostky:

.


.

Foto: Praha, Výtoň; foceno mobilem; říjen 2022.

.

.

.

Divize rébusů:

..

a ještě výňatek ze starého hádankářského časopisu:

..

.

.

SpQ - Kronika 1904:

..

.

Pošťák pro Quick:

.


(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

.

Plénootázky a plénúkoly:

.

1) Řešte rébus Tlusťjochůff jakož i rébus na balvanu.

2) Co víte o dynastii Rattanakosin? Neostýchejte se gůglovat.

3) Gůglete si hraběte Montecuculiho zde - neboť v kronice je překlep

4) Má být vyjeven další bublinový obrázek?

.

.

.

Bonusy a jiná lákadla:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti zda vyjeveni býti mají A) trpajzlíci z minula či B) Cyklisté. Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen je Quickové.

.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Slyšíš? Jako by tu zpíval Seifertův kanár!" vzkřikl nahluchlý Pastucha.

.

.

.

Bonus:

.


.

(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

Neckarsulm: Sídlila zde např. firma NSU, která byla v polovině 50. let největším výrobcem motocyklů na světě a zároveň se těšila velkému úspěchu v motorsportu (https://cs.wikipedia.org/wiki/Neckarsulm)

Takže to vypadá spíš na motocykl, ačkoliv fahrrad je bicykl.

.

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Jaký je vztah mezi mužem a ženou?

B) Je to elektrokolo není to elektrokolo?

C) Zúčastněte se kratochvilného bublinování nového obrázku zde


.

neděle 20. listopadu 2022

DD023

.

Z TlusŤjochova kalendária:

.


.

Foto: Praha, Hlavní nádraží; foceno mobilem; koláž (funkce flip).

.

.

.

Vzpomínky na blog.cz a na vzpomínky pana Al_Mana:

.


.

Foto: Břečťanová stínoffka.

Móresy: Hanlivě - nepěkné zvyky, způsoby. Slovo pochází z německého hovorového „Mores“ – mravy; to pak z latinského mos, moris, mn. č. mores způsoby.

Deodatus: Blíže vizte

Osman: Turek.

.

.

.

Volíš Losnu nebo Mažňáka?:

.


.

Foto: Praha, Žižkoff; Praha, Karlín; listopad 2022; foceno mobilem; převod do ČB; koláž.

TlusŤjochovy cintáty: Opravdový vlastenec bombarduje zkorumpované politiky výhradně vejci z českého chovu.

.

.

.

Pražské domy:

.


.

Foty: Praha, Konviktská; foceno mobilem; říjen 2022.

Ježek: Ostny, jež jsou vlastně silnou, hrubou srstí, nemají stejného směru, nýbrž zježí se křížem krážem, pročež útočníkem nemohou býti stlačeny. Pes i liška odcházejí z boje s krvavou hubou. Jediný výr ví si s ním rady (Dr. Otto Schmeil: Zoologie).

.

.

.

Vojanovy sady:

.


.

Foto: Říjen 2022.

.

.

.

Koloběžka pod lampou:

.


.

Foto: Praha; říjen 2022; převod do ČB.

.

.

.

Zpráva pro P.T. členy KLTP:

.


.

Foto: Tunel Žižkoff - Karlín; listopad 2022.

KLTP: Klub luštitelů Tlusťjochových pixliček.

Pixlička: Křížovka (výraz Mika Nellida).

Ave: Použit online slovník Vizte zde

.

.

Divize rébusů:

.


.

.

.

Pro sportovstvo:

.


.

(Z TlusŤjochovy sbírky starých účtenek).

.

.

.

Pro Ian Duryho - k článku z d e

.


(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

Chuchle: Blíže vizte zde

Chuchle: Potyčka německých študentů (buršů) s českými hostmi dne 28. černa 1881 zavdala příčinu ke mnohým jalovým rozpravám v novinách i ve sněmích, zejména ve Vídni (Rankův slovník všeobecných vědomostí). 

.

.

.

Plénotázky a plénoúkoly:

.

1) Volíte Losna nebo Mažňáka? Odkud tato otázka pochází?

2) Ověřte správnost křížovkářského slovníku - je "AVE" skutečně starořímská bohyně vášně? Není to chyba? Nemá být "ATÉ"? Kdo jsou Litai?

3) Řešte rébus?

.

.

Bonusy a jiná lákadla:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeveno býti  má A) Wien und Dien či B) Souboj trpajzlíků. TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest eN.

.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Praujec starého Rapoticze prý kupoval od bufetáře Čermáka koninu," šeptal vytřeštěně myslivci Jechovi student Nepivoda.

.

.

.

Bonus:

.


(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Označte největšího seladona. Znáte všechny významy slova seladon?

B) Která z osob má nejlepší nákop? Debatujte. 

.

.

středa 16. listopadu 2022

P073

.


.

Technická data:

Daktyl: Blíže vizte

Hrušky: Obec v okrese Břeclav (blíže vizte zde)

Hruška: Williamsova čáslavka (máslovka) - původem z Anglie, nejkvalitnější k výrobě destilátu.

Hruška:

.


(J. Košťál: Rostlinstvo v podání prostonárodním; Šaškova Moravská bibliotéka).

.

.

.

Kocůrova obrazárna - Mořská panna krmí dugonga indického (pohled z cely vězeňské):

..

.

Složitá dopravní situace:

.Foto: Praha, Opletalova ulice; foceno mobilem; listopad 2022.

.

.

.

.

Listy z Prahy aneb nepravidelná zpráva o šnečí počtě:

.


.

Foto: Praha, Podolí; listopad 2022

.

.

.

Happening "Přisedni si":

.


.

Foto: Praha, Mariánské nám.; listopad 2022.

.

.

.

TlusŤjochovy domalovávanky:

..

.

.

Divize rébusů:

..

.

Víno pro JV KR (NnŽV):

.


.

.

.

SpQ - Kronika 1904:

..

.

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Řešte rébus nebo domalovávejte.

2) Co je to pracharanda?

3) Co se stane, když mládenec nebodne tři hrušky?

4) Co víte o Cassagnacovi?

.

.

.

Oprava otázky č. 3 - správné znění:

Co se stane, když mládenec zbodne tři hrušky?

.

.

.

Bonusy a jiné lákačky:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjevena býti má A) Oblbovaná číšnice či B) Schützengruss. TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest D.n.

.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Ejhle ho, filutu, nosí po kapsách pláničky," ukazoval prstem na studenta Nepivodu holubář Prunelka.

.

.

.

Bonus:

.


.

(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Nedojde dýmka úhoně?

B) Který z mužů dostane půllitry po hlavě? Dedukujte?

C) Má smysl udělat hodnocení Kratochvilné soutěže bublinové zde? Jaký je váš názor na tuto soutěž?

.

neděle 13. listopadu 2022

DD022

.

Osobnosti na starých pohlednicích:

.


.

(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

.

Kocůrova obrazárna - Žena s hrdelním mikrofonem v koutě sprchovém:

..

Kocůrova obrazárna - Žena s hrdelním mikrofonem v koutě sprchovém (falzum):

.


.

Foto: Praha, Florenc; foceno mobilem, listopad 2022.

.

.

.

Mechorosty u Erper centra:

.


.


.


.

Foto: Praha, Smích off; foceno mobilem; listopad 2022.

.

.

.

Modré pozadí - Vážení luny (2. pokus o minimalismus):

.


.

Foto: Praha; listopad 2022; foceno mobilem.

.

.

.

Pražská graffiti:

.


.

Foto: Praha, Smích off; listopad 2022.

Poznámka: Dáma s hodinkami je reklamní plakát. Otázkou je, zda "drony" jsou graffiti či ne; v létě na té fasádě byly načrtnuta kompozice v obrysech černou barvou. Mám pocit, že město si už sprayery samo vybírá a dává jim prostor. Ale už to není ono - srovnej s graffiti libereckými v článku od Janinky

.

.

.

Listy z Prahy aneb nepravidelná zpráva o šnečí počtě (snail mail):

.


.

Foto: Praha; listopad 2022; foceno mobilem; koláž.

.

.

.

Vzpomínky na literární soutěže na blog.cz:


O TÉ VELKÉ VALNÉ HROMADĚ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ.

 

„Vážím si každého z vás,“ pravil Lord Kocour, „ale kvalita Lesního klubu začala být hroznou.“

„Hrozná, ty rusismy si nech od cesty,“ popíchla ho kverulantka ježura.

„Je nutno oddělit zrno od plev,“ hřímalo dál Jeho Lordstvo.

„Co třeba myš,“ ozval se hlas anonyma, „je šedivá a dyzajn má nevýrazný.“

Ostříž, instalovaný na mýtině jako bezpečností kamera, zaregistroval tento návrh pod heslem slon. No jistě, sloni se odjakživa myší báli.

Chameleon změnil barvy do jasných tónů.

„Bacha na to,“ pošeptala mu výsměšně do ucha kverulantka ježura, „růžoffky se budou vylučovat taky…“

Puma, sponzor pořadu se protáhla a zívla.

Žába, skokan roku 2006, 2008, 2009 a 2011, seděla sebejistě na prameni a nafukovala se pro fotografy. Hlasy si u své kliky obojživelníků zajistila dávno pomocí receptu na žabí stehýnka.

Medvěd si brousil drápy na funkci vyhazovače.

„Je třeba udělat tlustou čáru za minulostí a začít znovu,“ pokračoval Lord Kocour.

„Ano, chce to čerstvou krev,“ řekl na plnou tlamu lev a pohodil hřívou. V té chvíli vypadal jako reklama na nejmenovanou banku na vaší straně.

„Páva vylučte taky, je příliš elitářský!“ vypískla myš.

„Koho dále ještě budeme tepat?“ bujaře vykřikl žralok-kladivoun.

Čekatel členství kapustňák souhlasně přikyvoval svou ohromnou hlavou.

„Ty se do toho nemontuj, ty stará ochechule, nemáš mandát!“ houkla potměšile do davu  kverulantka ježura v narážce na alias jméno řádu sirén, kam je kapustňák čili mořská kráva řazen.

Koroun bezzubý, o němž šly fámy, že byl vyhuben, žádal, aby mu bylo hlásnuto, protože ještě nikdy v žádné bajce nevystupoval.

„Tak, tebe, sokolíku, škrtám hned,“ energicky zareagoval hadilov-písař.

Medvěd se chystal provést medvědí službu.

„Medvědi maj plochý nohy, nemůžou bejt ve výboru,“ přisolila si kmotra liška a mrkla svůdně po Jeho Lordstvu.

„Ty <cenzurou vyňato> zrzavá!“

„Nebuďte jako lidi, jsme přece zvířata!“ vrkala marně mírumilovná holubice.

Noční můra, vyloučená předpředchozím vedením klubu, rehabilitovaná předchozím vedením klubu, už věděla své a spokojeně se usmívala.

„Vylučte zlatohlávky a hovnivály, vylučte zlatohlávky a hovnivály,“ skandovala radostně, neboť na každém pořádném mítinku skandovati se má.

Byl to vzteklý, prskající křeček, jak stojí v kronice, který dal první ránu, prý kvůli kvótě na zrno. Medvěd se konečně dostal k lizu /kam obyčejně v zimě chodí vysoká/.

Potrhané členské legitimace odnášeli si hrobaříci domů na památku.

Šupiny, peří a srsti létaly mýtinou…

„Dost! Dost, nechte toho, u svatého Ezopa, povídám dost!“ zaburácel náhle hlas Lorda Kocoura.

Domestikovaný dobytek poslechl jako první a situace se pomalu uklidnila, jenom té kmotře lišce oči zeleně svítily, přece jenom ta holubice…

„Všichni jsme byli obelstěni,“ pokračovalo Jeho Lordstvo, „straka využila vřavy a prchla s klubovou pokladnou.“

Puma, sponzor pořadu ještě jednou zívla a elegantně odkráčela středem.

„Ach, tyhle ty kluby…“ pomyslela si, „kdyby tu měli alespoň pořádné pití.“ 

 .

.

.

POZOR - stále se lze zúčastniti KSB (kratochvilná soutěž bublinová)  Z D E či T U (dle národnosti)

.

 

Divize rébusů:

.


.

.

.

SpQ - Kroknika 1904:

.


.

.

.

Pezzey: Např. vizte zde

.

.

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Gůglete informace o siláku Soukupovi nebo řešte obě varianty rébusu.

2) Vymyslete alternativní název pro dílo z Kocůrovy obrazárny. Lze i domalovávati.

3) Myslíte si, že je bajka stále aktuální?

.

.

.

Bonusy a jiná lákadla:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeveny mají býti A) Dámy s jablky či B) Schützengruss. TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Růže z Moravy.

.

.


Pro Fredyho:

.

" Malíř Podpolickij prý falšoval Dámu s hrdelním mikrofonem," šeptal fotograf Tamchyně tajnému radovi Vandlíčkovi v ostinci "U Váhy".

.

.

.

Bonus:

.


.

(Z TlusŤjovchovy sbírky starých pohlednic)

.

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Po kom dámy jablíčka hází? Která z nich má lepší trefu? 

B) Kde je sadař?

C) Co je to lord Lambourne červený? Jak vznikl?

D) Stále lze domalovávati.