středa 28. dubna 2021

UP012

.


.

.

Technická data:

.

Pávání: Hinduistická bohyně potůčků a studánek (Kočkopedie).

Durský pochod: Parademarsch v Důrách, pochodujícím může být pouze mladík, který v daném roce dosáhne dospělosti (Kočkopedie).

Galoše: Gumová ochranná obuv.

Ban: Z  anglického ban – klatba, vypovězení, vyhoštění, zákaz;  je internetový výraz označující zablokování přístupu, např. na internetové fórum nebo účet v MMORPG hrách. Přístup uživateli zablokuje správce serveru za porušování pravidel. Uživatel, který je banován, nemůže služby serveru využívat – někdy trvale, jindy po určitou dobu (Wikipedia).

.

.

Tlusťjochovy koláže - Sedící světec pozoruje své Já postavené na hlavu:

..

Foto: Praha, Modřany; hadr na cyklostezce; zkontrastněno, ztmavěno; převod do ČB; březen 2021.

.

.

Žižkovská zákoutí:

.


.

Foto: Žižkov; duben 2021.

.

.

Sekce Modré pozadí:

.


.

Foto: Praha; TlusŤjochůff archiff ÚÚ (=úložiště útržků).

.

.

Vzpomínky na Blog.cz potažmo na pana Al_Mana:

.


.

Hypnos a Thanatos:  Spánek a Smrt; v umění se objevují jakožto jinoši buď spící buď podpření o sehnutou pochodeň. Na bronzové sošce ve Vídni Hypnos má křídla na hlavě, v ruce mák (z něhož se připravuje opium) a roh, z něhož kape spánek (F. Rút - Bájesloví řecké i římské).

.

.

Ouloffky antikvární - 1.Máj:

..

.

Ouloffky antikvární - slovník:

..

.

.

Divize rébusů (ve stylu strýčka Rychtaříka):

..

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

A) Objasněte původ spojení "Spustit bandurskou".

B) Kdo jsou to Oneiroi?

C) Zúčastněte se zahradní zábavy na Slamníku nebo řešte rébus.

.

.

Bonusy a lákadla:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechž ve své  vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Japonská pošťák či B) Jedová chýše. Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Miriam.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Není motyka jako motyka," objasňoval osazenstvu hostince U Váhy zelinář Rapoticz.

.

.

Bonus:

.


.

(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Pročtěte si legendy a zajímavosti o Jedové chýši zde nebo hier.  Co Vás nejvíce zaujalo?

B) Byl pes v Jedové chýši nakrmen? Pakliže ano, čím a kým?

C) Jaké jsou oumysly onoho chlapce na rohu? Debatujte.

.

.

neděle 25. dubna 2021

P035

..

Technická data:

.

Foto: Praha, Lhotka; březen 2021; otočeno o 90°.

Rosárium: Je zahrada nebo park, často veřejný, v němž jsou pěstovány růže. Je často používáno pro prezentaci různých druhů a odrůd růží (Wikipedie).

Růže: Z Texasu.

Pergola: Jedná se často o dřevěné loubí složené z volně stojících sloupů, což jsou nejčastěji (různě masivní) trámy, nahoře propojené. Užívá se jako ozdobný prvek zejména pro růst popínavých rostlin (Wikipedie).

.

.

Z TlusŤjochova kalendária:

.


.

Foto: Praha, Libuš; březen 2021; přední sklo automobilu nejmenované značky.


.

.

Sekce Modré pozadí - Modrá hodinka:

.


.

Foto: Praha, Libeň; duben 2021; otočeno o 180°.

Poznámka: Volně podle Foglara (Jestřáb), viz heslo "modrý život".

.

.

TlusŤjochovy koláže:

..

Foto: Praha, Krč; rybník La Buť; odbarveno, několikrát otočeno.

.

.

Divize rébusů (lehké):

.


.

.

.

Likér pro JV KR(NnŽV):

..

(Z TlusŤjochovy sbírky starých účtenek).

.

.

SpQ - Kronika 1904:

..

.

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Znáte pojem "modrý život"?

2) Proveďte zrůžovění červánků na obrázku poklesslosti nebo řešte rébus.

3) Jak si představujete útulnu pro slovanské studující? Nezavání to rasovou diskriminací?

4) Jakou popínavku pěstuje ve své pergole Cyberštamgast? A vy? Vyšlechtí pan Al_Man popínavý rybíz?

.

.

Bonusy & lákačky:

.

P.T. Ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Rakouský svaz kovodělníků či B) Sojkův plzeňský restaurant.

Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Jagovi.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Blbe, růžová voda se nechlastá, ta je na pleť," ječel bylinkář Meruzelka na studenta Nepivodu.

.

.

Bonus:

.


.

(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Vyberte jednoho ze čtyř podnikatelů a charakterizujte jej.

B) Který z mužů vypil nejvíc piv? Z čeho tak usuzujete?

C) Vygůglete si hraběte Belrediho, po němž je pojmenována ulice. Co vás nejvíc zaujalo?

.

.

středa 21. dubna 2021

C004

..

Technická data:

.

Foto: Graffiti v Modřanech; TlusŤjochůff archiff ÚÚ (=úložistě útržků); výřez.

Chyba: Můr má být múr.

Zeď: viz

Lišaj smrtihlav: Největší noční motýl evropský, jest u nás sice vzácným hostem, ale přesto je všeobecně znám pro svou bizzarní kresbu na hrudi, která se nápadně podobá hlavě umrlčí. Není však poslem a věštcem smrti, za jakého jej pověrečný lid pokládá, ba ani nelze jej počítati ku hmyzům škodným, poněvadž  housenky jeho, žijíce výhradně jen na rostlinách lilkovitých čili potměchuťových a vyskytujíce se v nepatrném jen počtu, škod žádných nepůsobí (Všeobecný slovník rad pro každého).

Potměchuť: Výklad jména viz

Zdislava: Viz

Lišaj: Blíže viz

.

.

.

Z TlusŤjochova kalendária:

.


.

Foto: Praha, Krč; duben 2021.

.

.

.

Pražské čtverce:

..

Foto: Praha, Holešovice; duben 2021; výřez do čtverce.

.

.

Sekce Modré pozadí:

..

Foto: Praha, Jungmannova; TlusŤjochůff archiff ÚÚ.

.

.

Divize rébusů:

.

.


.

.

.

Nezapomínejte v dubnu na charitu:

.


.

(Z TlusŤjochovy sbírky kuriozit).

.

.

SpQ - Kronika 1904:

.


.

Pallada: V srpnu 1914 se křižník Pallada podílel na zneškodnění na útesu uvázlého německého lehkého křižníku SMS Magdeburg. Trojdohoda po kapitulaci lodi ukořistila kódové knihy a šifrovací klíče, což britské námořní zpravodajské službě umožnilo prolomení německých šifer. (blíže viz )

Poznámka: Co vám připomíná zmínka o krátkodobém přerušení diplomatických styků?

.

.

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Z čeho staví zeď Cyberštamgast?

2) Jakou můru (resp. nočního motýla) máte nejraději. Víte, co znamená noční motýl v lásce (viz píseň)?

3) Řešte rébus nebo ozřejměte pojem melinit anebo alespoň přispějte na dva akademiky (je to jenom za bůra).

4) Jak oslavíte žaluzný den? Rozepište alespoň do tří vět.

.

.

.

Bonusy neboli ovlivňovátka:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Budoucí  Čína III anebo B) Vlásenkář Rout (znovuobjeven v archivu). TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Quickové.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Lilek potměchuť! Toť jest lilek potměchuť," vykřikoval v hostinci U Váhy bylinkář Meruzelka.

.

.

Bonus:

.


(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic)

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Porovnejte chování vojáků rakousko-uherský a vojáků francouzských (v článku P033).

B) Kdo je Vojtěch II?

C) Co je to buml?

.


sobota 17. dubna 2021

Š008

.
.

Technická data:

.

Foto: Praha; polep lavičkový; březen 2021; výřez.

Být zpocený jako myš: Obdobné jako být mokrý jako myš.

Být mokrý jako myš: Výklad rčení být mokrý jako myš vychází z jiné obranné reakce myši, která je pronásledována nějakým dravcem. Myši se prý, jsou-li ohroženy, někdy v rychlosti vyválejí ve vlastní moči, aby svým pachem pokud možno dostatečně znechutily nepřítele a ten je nesežral. V takovém případě jsou také mokré - je logické, že i před tváří člověka si myši připadaly ohroženy a tento obranný mechanismus se u nich mohl spustit ( Z Olomouc-rozhlas ).

Velký vykladač z Lógru: Nevlastní bratr Sybily, který žil v dutině 800 let starého rozsochatého kávovníku u města Loogr v dnešní Etiopii (Kočkopedie).

Akefalická kniha: Kniha, u níž není dochován začátek ani konec, tedy části textu podstatné pro identifikaci díla (http://aleph.nkp.cz/publ/ktd/00000/22/000002273.htm)

.

.

.

TlusŤjochůff mrakozpyt - útok chobotnatce:

.


.

Foto: Praha, Libeň; duben 2021.

.

.

Sekce Modré pozadí:

.


.

Foto: Praha, Holešovice; duben 2021.

.

.

.

Vltaffský blizzard II:

.


.

Foto: Praha, Holešovice; duben 2021.

Stejné místo jako: Viz

.

.

Divize rébusů:

.


.

.

.

Drink pro JV KR (NnŽV):

.


.

(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).¨

.

.

SpQ - Kronika 1904:

.


.

.

POZOR - VÝSLEDKY VBS zde

.

.

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Kdo byli bakové?

2) Debatujte o akefalickém verši. Co je to akefalický metapopulismus?

3) Řešte rébus nebo si zatancujte >>Javu<<.

4) Co vidíte v lavičkovém polepu v polesslosti?

.

.

Bonusy a lákačky:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjevena býti má A) Budoucí Čína III či B) Svaz tesařský. Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Janince.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Myš, je-li ohrožena predátorem, vyválí se ve vlastní moči," poučoval osazenstvo hostince u Váhy starý myslivec Jech.

.

.

.

Bonus:

.


.

(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Co je to katr a co děropáč?

B) Upřednostňujete pilu ocasku nebo pilu rámovou? 

C) Který z mužů je zručnější? Odůvodněte.

středa 14. dubna 2021

P034

.


.

Technická data:

.

Obrázek: Sken z TlusŤjochovy sbírky starých etiket.

Lev: Jméno třinácti pontifiků.

Obilní kmínka: Viz obr.

Komsomolec: Viz

Punkslavismus: Punkerská vševzájemnost (Kočkopedie).

Punk: Viz

.

.

.

Nazdík XVII - Múza, která protírá oči:

.


.

Foto: Praha, Holešovice; duben 2021; výřez.

.

.

.

Modré pozadí:

..

Foto: Praha, Libeň (Palmoffka); duben 2021.

.

.

.

Zápisky majora Plota - Holení mužstva:

..

Foto: Praha, Holešovice; duben 2021; převod do ČB.

.

.

.

Divize rébusů:

..

.

SpQ - Kronika 1904:

.


.

.

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Jak byste definovali punkslavismus vy?

2) Co je to okupační úvěr?

3) Řešte rébus či domalujte nazdíka.

.

.

.

Bonusy a jiné lákačky:

.

P.T. Ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjevena býti má A) Kuchařka či B) Cesta kolem světa. TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest JV KR (NnŽV).

.

.

Pro Fredyho:

.

"Čištění střev..." dumal polohlasně básník F.C.Maraskin v hostinci U Váhy.

.

.

Bonus:

.


.

(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Znáte pojem štokrle a šamrle?

B) Zvrhne zvrhlík tu nádobu, co má za sebou?

C) Nepovinné - stále se dá domalovávat Nazdík.

.

neděle 11. dubna 2021

P033

.


.

.

Technická data:

.

Obrázek: Sken retro zápalek.

Mana: Oskar, sportovní reportér (blíže viz )

Teřich: Břicho.

Hmyz: Pokrm budoucnosti.

Americké brambory:


(Brambory v restaurační kuchyni; vydal Ústřední svaz zemských jednot společ. hostinských, Praha II; 1939).

Mandelinka: Jejíž vystoupení v letech 70. minulého století šířilo strach a hrůzu, jest kolorado - brouk bramborový (Chrysomela decemlineata). Vlastí její jest Sev. Amerika, kde brouk i larva způsobují na bramborových polích děsné zhouby (Otto Schmeil "Zoologie"). 

.

.

.

Zápisky majora Plota:

.


.

Foto: Praha Holešovice; duben 2021; převod od ČB; otočeno o 180°.

.

.

.

Tlusťjochůff markozpyt - Mr. Kání na Dr. Át:

.


.

Foto: Praha, Libeň/Holešovice; duben 2021.

.

.

.

Sekce Modré pozadí:

.


.

Foto: Praha, Palmovka; duben 2021.

Palmovka: Původně byla tímto názvem označována libeňská viniční usedlost č. p. 59, která už dnes neexistuje. Podle nejstarších historických pramenů ji v roce 1631 koupil Adam Fridrich, později ji prodal novoměstskému kupci Matěji Vojtěchu Milerovi z Mildenburku. Po jeho smrti byla vinice (v té době nazývaná Milerka) rozdělena mezi dědice. Jedním z dědiců byla dcera Voršila, provdaná Palmová. Od té doby se tomuto místu říká Palmovka (Wikipedie).

.

.

.

Z TlusŤjochova kalendária:

.


.

Foto: Praha, Modřany; duben 2021.

.

.

Slivoň sakura:

.


.

Foto: Praha, Holešovice; duben 2021.

.

.

.

Divize rébusů:

..

.

SpQ - kronika 1904:

.


.

.

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Jak oslaví Mike Nellid Den kovanosti? A vy? A pan Al_Man?

2) Co symbolizuje obrázek na snímku majora Plota? Debatujte.

3) Co by vyzobal z talíře hojnost Cyberštamgast? A vy?

4) Řešte rébus. A hlasujte ve VBS (zde).

.

.

.

Bonusy a lákačky:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjevena báti má A) Nová Čína či B) Cesta kolem světa. TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest všem, kdož bodovali ve VBS.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Americký brouk? Z něj se dá výživná polévka uvařiti," tvrdil v hostinci U Váhy zelinář Rapoticz.

.

.

Dodatek k mandelince:

.

Laboratorními pokusy bylo zjištěno, že za predačního rizika v podobě dravé ploštice Podisus maculiventris kladou samice mandelinky bramborové kromě normálních životaschopných vajíček také takzvaná trofická vajíčka (neoplodněná vajíčka sloužící jako nutriční rezerva). Tato odpověď na přítomnost predátora zajišťuje dodatečnou potravu pro nově se líhnoucí potomky, aby se zvýšila jejich šance na přežití. Stejná studie odhalila kanibalismus nově vylíhlých larev mandelinky na nevylíhlých vajíčkách jako antipredační chování (Wikipedia).

.

.

Bonus:

.


(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Který z Francouzů je nejstylovější tanečník? Z čeho tak usuzujete?

B) Debatujte o mandelinkách.

.