pondělí 14. června 2021

Š010

..

Technická data:

.

Foto: Praha, Smích off; TlusŤjochůff archiff ÚÚ (= úložiště útržků); otočeno o 90°.

Ponrepo: blíže viz

Droj: Dron s ojem (Kočkopedie).

Šňůry: Padákové.

Clown: Počmáraný šašek.

.

Editace 16.6.2021 - alternativní foto:

.


.

Foto: Praha, Smích off; borání lihovaru; červen 2021.

.

.

.

TLUSŤJOCHOVA PROKLAMACE: 

.

Omlouvám se se všem, kteří se za mne omluvili, za to, že jsem se neomluvil sám.

.

.

Kocůrova obrazárna:

..

Ptavačka: žena milující platinu.

Dvojitý agent: Doubleface.

.

.

Jak jsem se inspiroval zlatou kotvou  u Čerffa:

.


.

Foto: Praha, Podskalí; červen 2021; výřez do čtverce; otočeno o 180°.

.

.

Z TlusŤjochova archivu č. 9:

.


(Zátiší s bání & s ptákem)

.


.

(Vzpomínky na Windows 98)

.

.

Divize rébusů:

..

.

Světlonoška pro JV KR (NnŽV):

..

(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

.

Říkadlo Mika Nellida, které zrcadlí jeho zkušenosti:


Požádal jsem světlonošku
ať ukáže svoji nožku
 
Řekla mi to natvrdo
jdi do háje páprdo
 
Řekla mi to načisto
jdi do kopru sexistoSpQ - Kronika 1904:

..

.

Plénotázky a plénoúkoly:

.

1) Co víte o Děčínské kotvě?

2) Vygůglete si Ponrepa. Co vás na jeho životopise zaujalo nejvíce?

3) Jak si představujete studenstvo cizími agitacemi podrážděné? Uveďte příklady.

4) Řešte alespoň jednu variantu rébusu nebo deaktivujte robotický vysavač (dále jen autolux) Též lze domalovávati či dopsati další způsoby odmítnutí Mika Nellida.

.

.

Bonusy a jiné lákačky:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Pošťák Indočíský či B) Lázně slatinné. TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest JV KR (NnŽV).

.

.

Pro Fredyho:

.

"To je Neofilosof Wassattyi," zašeptal ohromeně Schwestka-Modřanský.

.

.

Bonus - lázně slatinné:

..

+ revers:

.


.

(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic)

Poznámka: Jsem zvědaf, zda mne google roboti vyhodnotí jako nemravu.

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Přeložte anglický test.

B) Povšimněte si editace pod poklesslostí.

C) Jaká je pracovní pozice nakukujícího muže? Napište jeho sívíčko.

D) Mohla by být v dnešní době oficiálně vydána takováto pohlednice? Napište protestní petici proti vydávání těchto odporných nemravností, které jsou hrubě urážející.

.

.

Dodatek k Miku Nellidovi poslalo JV KR (NnŽV):

.


.

.

čtvrtek 10. června 2021

P039

..

Technická data:

.

Foto: Praha, květen 2021; výřez; otočeno.

Fejk: Piš fake.

Fake: Falešná zpráva.

Fejk: Petr, manažer, bývalý ředitel České národní budovy v New Yorku, známější však jako dlouholetý ředitel pražské zoologické zahrad (Wikipedie).

Cukrová hora: Zuckerberg.

Hřebík: Stoffka.

Hřebík: Sparťanský trenér.

Ban: Zablokování profilu. Neplést s bán, což je oděv Sikhů či titul správce v jihovýchodní Evropě.

Mínění Mika Nellida (MMN): Místo posledního řádku nechť si P.T. ctihodná obec čtenářská dosadí "Poslanci zanechte své platy na plotě!

.

.

Bourání smíchovského lihovaru pokračuje:

.


.

Foto: Praha Smích off; červen 2021; výřez.

.

.

Kocůrova obrazárna:

..

.

Odrazovky vltaffské - Emzák pozoruje pozemšťanku, která hovoří s ďáblem:

..

Foto: Praha, Smích off; červen 2021.

Emzák: MZ(=Mimozemšťan).

.

.

Podskalská Múza pro JV KR (NnŽV):

..

Foto: Podskalí; červen 2021.

.

.

Jak jsem se pokoušel šplhat pro modré z nebe:

..

Foto: Praha. Smích off; červen 2021.

.

.

 Divize rébusů:

..

.

SpQ - Kronika 1904:

..

.

EDITACE:

.

HLASUJTE VE VBS ZDE TADY TU

.

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Co vidíte v odrazoffce vltaffské vy?

2) Čím nejlépe odstraníte skvrny od inkoustu? Debatujte, sdílejte know-how. Co je to čikuli?

3) Má být jako dodatek vyjeven onen šílený nositel německé kultury?

4) Řešte obě varianty rébusu. Anebo hlasujte ve VBS (odkaz výše).

.

.

Bonusy a jiné lákačky:

.

P.T. Ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Byrrh IX či B) Kočky. Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Janince.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Bán, onen muž jest bán." vzkřikl fotograf Tamchyně v hostinci U Váhy.

.

.

Bonus:

.


.

('Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

Dodatek (z Kroniky 1904 - šílený nositel německé kultury):

..

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Proč silák nesoucí H nemá pokrývku hlavy jako ostatní?

B) Debatujte o logu, které má dáma nesoucí B na svém trikotu.

C) Objevte hrubku v dodatku.

D) Jak se postavili ochránci zvířat k roztomilým nápadům mladého pána?

.

.
pondělí 7. června 2021

E018

..

Technická data:

.

Foto: Praha, Roh Stýblova pasáž x Františkánská zahrada; odrazoffka výlohová; otočeno; červen 2021.

Kverulant: Stálý nespokojenec, stěžovatel.

Troll:  Je v internetovém slangu účastník online diskusních fór, chatů či blogů, který začíná hádky, provokuje čtenáře na internetu a rozsévá neshody tím, že zveřejňuje záměrně provokativní, urážlivé nebo irelevantní (off-topic) příspěvky k citlivým tématům. Jeho cílem je vyprovokovat ostatní uživatele k emotivní odezvě nebo jinak narušit normální, věcnou diskusi a odklonit se od tématu debaty (Wikipedie).

Troll: V nord. mythol. druh zlých duchů, strašidel (Rankův slovník všeobecných vědomostí).

Troll (severská mytologie): Význačné krajinné lokace (hory, skalní útvary) bývají někdy spojovány s trolly a bývají i po nich pojmenovány. Zpravidla to bývá vysvětlováno tím, že se trollové po vystavění slunci mění v kámen. Trollové také bývají velmi rozličně zobrazováni ve dnešní pop-kultuře (Wikipedie).

.

.

Kocůrova obrazárna:

.


.

Foto: Praha, Smích off; odrazoffka vltaffská; červen 2021.

.

.

Tlusťjochovy kurzy společenského chování "Přisedněte si prosím I":

..

Foto: Praha, Výtoň; červen 2021; loď na Vltavě, na níž se konají blešáky a jiné akce.

.

.

TlusŤjochůff mrakozpyt - Bacha na pupek:

.


.

Foto: Praha, Lhotka; duben 2021; výřez do čtverce

.

.

Windows 2022:

..

Foto: Praha, Smích off; červen 2021.

.

.

Ouloffky antikvární (noty):

..

.

Divize rébusů:

..

.

SpQ - Kronika 1904:

..

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Jak si představujete blahovolnou nestrannost? Souhlasíte s hrabětem Lamsdorfem, že úmysly císaře Viléma byly vykutálené?

2) Co se stane s Cybeštamgastem, když je vystaven slunci? Jak reaguje?

3) Řešte rébus nebo ozřejměte původ slova "saprament". Anebo kverulujte.

4) Nejsou slova písně od Býtzlata (Begold) příliš sexistická? Debatujte.

5) Zúčastněte se VBS

.

.

Bonusy a jiná lákadla:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Fotograf či B) Výlet na výstavu. TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Axině.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Saprament, ta žába, ta má nožku," popěvoval si nahluchlý Pastucha.

.

.

Bonus:

.


.

(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Přeložte nápis na pohlednici.

B) Nač fotograf ostří?

C) Dojde ke kolizi dam? Půjde jim fotograf na pomoc? Debatujte. /Pro Fredyho: Jak by se zachoval fotograf Tamchyně z hostince U Váhy?/

.

pátek 4. června 2021

P038

..

.

Technická data:

.

Foto: Praha, Výtoň; květen 221; otočeno.

Volské oko: Též vejce sázené. Blíže viz

Kohout: Vodovodní.

Flák: čili flákota - větší kus masa. Neplést s "flak", což jest protiletadlový kanon.

.

.

.

Zápisky majora Plota - Modrá pozorovatelna:

.


.

Foto: Praha, Braník; TlusŤjochůff archiff ÚÚ (=úložiště útržků).

.

.

Kocůrova obrazárna:

.


.

Foto: Praha; polepy lavičkové, duben 2021; výřez.

Mínění Mika Nellida: Spíš je to králík v alobalu.

.

.

Modré pozadí:

.


.

Foto: Praha, Lhotka; duben 2021.

.

.

Sekce de Kly:

..

Foto: Praha; květen 2021; výřez.

.

.

Divize rébusů:

..


.

Pošťák na koni, kterého si přála Quicková:

.


.

A mně přálo štěstí, že jsem ho online koupil v berlínském  antikvariátu a listonoš mi ho včera doručil.

.

.

SpQ - Kronika 1904:

..

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Hádejte, co je na obrázku poklesslosti.

2) Souhlasíte s Mikem Nellidem? Jak byste nazvali obraz vy?

3) Řešte rébus. Nebo objasněte původ slova "bulík".

4) Debatujte o mexickém pošťákovi.

.

Bonusy a jiné podpultooffky:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjevena má býti A) Kuchyňská story či B) Wörishofen (Kneippův chodníček). TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Quickové.

.

.

Pro Fredyho:

.

"To je volské oko, ty bulíku," pravila opovržlivě kuchařka Okrouhlá-Jírů v hostici u Váhy.

.

.

Editace - Ozřejmení obrázku poklesslosti:

.


.

Jde o konstrukci železničního mostu skrze okénka vagónu, v němž se současně zrcadlí i okolní objekty.

Toto je snímek o pár kroků dál, převedený do ČB.

.

.

Bonus:

.


(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic)

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Popište Kneippův chodník. Jak se staví k vodoléčbě Cyberštamgast? A vy?

B) Označte osobu, které je nejvíc churavá.

.

pondělí 31. května 2021

D005

..

Technická data:

.

Jak k tomu došlo: Jednou jsem na stránkách Dr. Max de Bile vedl učenou diskusi s JV KR (NnŽV) o původu slova "do frasa" a pátraje via gůgl, vypadlo na mne:

„No, ty jsi mi pěkný sasafras!“ nebo „Jste vy to doktor Sasafras!“ Nahlédl jsem i tentokrát do Jungmannova slovníku a tam nalézám slovo sasafras ve významu zcela jiném, botanickém. Stojí tam: „sasafras, u, m., rostlina, slc. koprové dřevo, Laurus sasafras, Linn., der Sassafras, Fenchelholz. Dřevo jeho červené [95]neb žlutošedé silně voní a v lékařství se potřebuje. Jméno cizí snad z Ameriky pošlé, nebo z lat. Saxifragia, protože prý kámen v měchýři láme. Adlg. — sasafrasový, adj. od sasafrasu, n. p. list. Sasafrasové dřevo, Sassafrasholz. Aliter = sasafras, der Baum selbst.“ Usuzuji z toho, že se z botanického pojmu „sasafras“ stala nadávka záměnou se slovem fras. Slova sasafras se jako posměšné nadávky na Jindřichohradecku dost užívá, jak jsem se přesvědčil ještě o předešlých prázdninách, kdy jsem se na ně vyptával, kdežto slovo fras tam neznají. Z toho, že nejnovější Příruční slovník slovo fras vůbec nezaznamenal, je vidět, že se do spisovné češtiny vůbec nedostalo a že použití příslovce frasně v citovaných verších je veliká zvláštnost, odůvodněná tím, že ona příležitostná báseň tají v sobě tzv. akrostichon a původce potřeboval písmena f (do slova Josef).

Sassafras:

.


(Z Polívka: "Rostliny cizích zemí")

.

Sassafras: Kašťa, rod dvouděložních rostlin z čeledí vavřínovité (Wikipedie).

Pašáchol zprohýbaný: Ita.

.

.

Di vize Lidí - Kravaťák od svatého Václava:

.


.

A svatý Václav s odrazem.

.


Foto: Stanice metra "Muzeum"; květen 2021.

.

.

Kocůrova obrazárna:

.


.

.

Chaos a jiné nejasnosti hygienicko-epidemiologické:

.


.

.

.

Ta naše krajina česká:

.


Foto: Hodkovice; květen 2021; převod do ČB.

.

.

Divize rébusů:

..

.

SpQ - Kronika 1904:

.


.

.

.

POZOR! VELKÁ BUBLINOVÁ SOUŤEŽ ZNOVU VYHLÁŠENA NA LJCAFÉ

.

.

Plénootázky a plénootázky:

.

1) Už jste slyšeli hanlivý výraz sasafras? Debatujte o slovech sasafras a do frasa.

2) Řešte rébus nebo gůglete Kuropatkina.

3) Máte rádi kopr?

4) Účastněte se VBS.

.

.

Bonusy a lákadla:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Výlet na výstavu či B) Pošťák madagaskarký. TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest všem, kteří se zúčastní VBS.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Doktor Sasafras?"  podivoval se starý Hron.

.

.

Bonus:

..

(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Kde je čtvrtý nosič?

B) Dokáže pošťák během transportu razítkovat dopisy? Debatujte.

C) Nevidíte-li v obrazárně zrzavé koťátko, nazvěte obraz jinak.

D) Zúčastněte se VBS.

.