pátek 23. října 2020

P015

.


.

Technická data:

.

Foto: Mariánské lázně; TlusŤjochůff archiff ÚÚ.

Kuka vůz: Popelářské auto.

Vlečka: Komínová.

Komínová vlečka: Oblak spalin táhnoucí se ovzduším do větší dálky od komína.

Dada: Je ve francouzštině dětské slovo pro „houpacího koně“.

Žínka: Mycí.

Žínka: Mici.

Dadado: datek:


.

Titulky: Z internetu.

Dodatek: Dnes se vyloupl opět skvost

I rostlinnému burgeru se smí říkat burger, odhlasovali europoslanci

.

.

Nepravidelná zpráva o šnečí počtě aneb co vám může přistát do schránky:

..

Foto: Praha; září 2020; náplaffka Smích off; září 2020; koláž.

.

.

Sekce MP (=modré pozadí):

.


.

Foto: Praha - Modřany; říjen 2020; otočeno.

.

.

TlusŤjochova doma lovávanka - domalujte revolucionářku:

.


.

Foto: Polepy lavičkové; říjen 2020; výřez.

.

.

Divize rébusů:

.
.

.

SpQ - Kronika 1903:

..

.

Pivo pro JV KR (NnŽV) za pohádku viz :

.


(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Popište, jak si představujete logiku houpacího koně? Preferujete houpacího koně nebo houpacího kohouta.

2) Proč se poslanci mladočeští vyhýbali usnesení o postupu obstrukčním? 

3) Kdy se Cyberštamgast cítí jako tříděný odpad? A vy?

4) Řešte rébus nebo domalovávanku.

.

.

Bonusy čili lákadla:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjeveny býti mají A) D´Wiener Waschermadln či B) Blas Orchester.

TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest JV KR (NnŽV) za pokračování pohádky viz

.

.

Pro Fredyho:

.

"Kdopak řídí ten kuka vůz," dumal student Nepivoda, koukaje z okna hostince U Váhy.

.

.

Domalovávanka od Jednorožce:

.


.

Domalovávanka od D.n.:

..

.

Domalovávanka od Quickové:

.


.

Poznámka autorky: Zaplanula jako nadšená revolucionářku, něco se zvrtlo a skončila jako nadšená členka Ligy na ochranu zvířat.

.

.

Domalovávanka od JV KR (NnŽV):

.


Poznámka autora: Hromadné kráľovské orgie.

.

.

.

Bonus:

..

(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Přeložte "D´Wiener Waschermadln".

B) Která z dam byl dr. Mirzlovi nejmilejší? Z čeho tak usuzujete?

.

úterý 20. října 2020

P014

.


.

Technická data:

.

Foto: Praha - Nusle, reklamní plocha; říjen 2020.

Hitchcock: Alfred, mistr hororu.

Veverka:


(prof. O.Schmeil - Přírodopis živočišstva).

.

.

Zápisky majora Plota - Zdvojení stráží:

.


.

Foto: Praha - Nusle; říjen 2020.

.

.

Vzpomínky na Blog:

.


.

I když to možná ani tenkrát nebylo vymeteno...

.

.

Inspirace k napsání  pohádky "O opici, která zdřevnatěla":

.


.

Foto: Praha - Modřany; říjen 2020.

.

EDITACE:

Pohádku poslalo JV KR (NnŽV) - viz  Pohádka

Pokračování: viz Pohádka díl II

.

.

SpQ - Kronika 1903:

..

.

Divize rébusů:

.


.

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Jakou barvu má kvádro hradního sklepmistra?

2) Jak se postavila maďarská veřejnost k výzvě poslance Lengyela?

3) Co víte o Ernestu Renanovi?

4) Řešte rébus nebo napište osnovu pohádky "O opici, která zdřevnatěla".

.

.

Bonusy a jiná lákadla:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Hippodrom či B) Kiefersfelden

TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Jagovi.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Zvíře již vyhlodalo díru," mručel myslivec Jech v hostinci U Váhy.

.

.

Bonus:

.


(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic)
Zadní strana: Nakladatel a vydavatel ALOIS WIESNER, knihtiskárna České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění v Praze.
.

.

Dodatečné otázky a úkoly:


A) Přečtěte pozorně pohádku JV KR (NnŽV) a diskutujte o ní.

B) Nesklouzne při cvalu dívce boa z krku?

C) Co víte o galerii Ruch?

.
.


sobota 17. října 2020

Š003

 

..

Technická data:

.

Foto: Sken písanky.

Tajmšít: Timesheet - časový výkaz (obvykle práce).

Sešit: Viz

Kobka: Malá temná místnost, např. cela vězeňská.

Slovo, které teď hýbe státem: Lockdown.

Lockdown: Lock = angl. závlačka;  kadeř; zámek. Down = povel psovi (Je to povel používaný u loveckých psů a od běžného „lehni“ se liší tím, že pes nejen leží, ale hlavu má položenou mezi předními běhy /blíže viz Myslivecká poradna/ ); angl. pifka; zkormoucený.

Cyberštamgastovo zaúpění:

Chtěl jsem si dát piva lok
krčmu ale někdo lock

Změna termínu latinského: IPSO FACTO na IPCHO FACTO.

.

.

Z Tlusťjochova kalendária:

.


.

Foto: Praha; Ostrovní ulice; foceno mobilem, převod do ČB; říjen 2020

Táčky:A. E.) Z původního významu »na převinutí dítěte« (zajíti někam s dítětem na táčku) vyvinul se význam posunutý »na besedu«, protože převinutí dítěte trvalo chvíli a bylo spojeno s hovorem, besedou. V tomto posunutém významu vyvinulo se patrně také pomnožné číslo táčky (blíže viz Naše řeč)

.

.

Zápisky majora Plota - hlídka protivzdušné obrany:

.


Foto: TlusŤjochůff archiff ÚÚ (=úložiště útržků).

.

.

Vytrhávání z kořenů (modré pozadí):

.


Foto: Praha - Modřany; říjen 2020

.

.

Strom který rostl do nebe:

.


Foto: Praha - Lhotka, TlusŤjochůff archiff; otočeno.

.

.

Divize rébusů:

..

Káva pro Cihelnu (Cihelna):

.


páč má ráda staré reklamy.

.

.

SpQ - Kronika 1903:

..

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Objasněte zkratku IPCHO.

2) Kam chodí na táčky pan Al_Man? A vy? 

3) Co víte o Sandžaku?

4) Řešte rébus.

.

.

Bonusy a jiná ovlivňovátka:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zdy vyjeven býti má A) Havíř či B) U Fleků.

Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest JV KR (NnŽV).

.

.

Pro Fredyho:

.

"Natáčky? Zaslechl jsem dobře?" brumlal si pro sebe nahluchlý Pastucha v hostinci U Váhy.

.

.

Bonus:

..

(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

Text: Kdybys nám pivečko umřelo, co by tu sirotků pro tebe plakalo.

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Proč šenkýřka sedává v koutě?

B) Určete, který z hostů je nejvznešenější.

.

.

středa 14. října 2020

E008

.


Technická data:

.

Foto: Praha, pasáž Světozor; foceno mobilem, výřez; říjen 2020.

Mínění Mika Nellida (MMN): Místo posledního řádku nechť si P.T. ctihodná obec čtenářská dosaditi ráčí: "slyšel jsem stát řvát".

Pasáž Světozor: Pasáž Světozor v samém centru Prahy od roku 1947 propojuje Vodičkovu ulici a Františkánskou zahradu. Nachází se v původním paláci České banky dnes Ligna.

Mr. Aff: Bezvýznamný bottom manager (opak top managera).

Punkt: Bod. Místo. Oko kostky.

Bod: Úsečka nulové délky.

.

O virech jiných:

V diskovém mém prostoru
vidím běhat potvoru
už si na mém cloudu
postavila boudu.
Ať jsi vir či ať jsi spam
Avastem tě zaklínám

.

.

Podzim skůtromilců:

.


.

Foto: Praha - Modřany; protihluková zeď; říjen 2020.

Skůtr: Zkratkové slovo - Skurvenej trpajzík; voj. slang.; obvykle nickname neoblíbeného lampasáka  (většinou politruka).

.

.

Převážně polojasno:

.


.

Foto: Praha - Modřany; říjen 2020.

.

.

Modřanské graffiti - Jihoamerická revolucionářka pro JV KR (NnŽV):

..

Foto: Praha - Modřany; říjen 2020.

.

.

Divize rébusů:

.


.

.

SpQ - Kronika 1903:

..

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Kdo byl architektem paláce České banky?

2) Co drží v ruce dívka na graffiti?

3) Kdo to byl vévoda z Mezopotámie? (nápověda - souvisí se SpQ).

4) Řešte rébus nebo napište, jaké je vaše mínění o MMN.

.

.

Bonusy a jiná lákadla:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobrodušnossti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven býti má A) Dialog motoristů či B) Školujuči mohamedanski svečenici.

TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Sikarovi.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Jak souvisí slovo pikola s pikolíkem? Inu,..." rozhovořil se emeritní učitel Bejla v hostinci U Váhy.

.

.

Bonus:

.


a zadní strana:

.


(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Určete pohlaví obou řidičů (s přihlédnutím k britskému facebooku, který rozlišuje 71 pohlaví - blíže viz UK-pohlaví ).

B) Co je to kinesiskop?

.

neděle 11. října 2020

P013

..

.

Technická data:

.

Foto: TlusŤjochůff archiff ÚÚ (=úložiště útržků); možná už to kdysi bylo na blog.cz použito.

Nebytí: Elejské škola nesouhlasí s herakleitovým názorem na bytí (vše vzniká a zaniká, v jednu chvíli je a v druhou není). Tvrdí, že bytí je stálé a vyplňuje vždy a vše, nebytí není a nemůže být ani myšleno. Bytí je věčné, stálé, neměnné, souvislé, homogenní, nepřerušené, nedělitelné a nemá vzniku ani zániku.Její gnoseologie je jasná: Jediné správné poznání je rozumem a myslit a být je totéž. Smyslové poznání je zavádějící a jeho výsledkem je pouhé zdání a domněnky. Poznat jevy lze jedině zastavením smyslů, což je možné jen v pojmu (ideji, potažmo myšlence). /blíže viz  /.

Starý vtip: Víš jaký je rozdíl mezi kometou a majorem? Kometa je hvězda s ocasem a major je ...

.

.

Zápisky majora Plota - přírodní a syntetická maskování:

.


.

Foto: Praha - Výtoň; Železniční most; září 2020.

.

.

Zebry přechodové:

..

Foto: Praha, TlusŤjochůff archiff ÚÚ; výřez

Plný název: Paňmáma, která plísnila svou sovu, dýmajíce cigaretu St. Art.

.

.

Koláž na modrém pozadí:

..

.

TluTjochovy domalovávanky - domalujte levicového intelektuála v lenonkách:

.


.

Foto: Jílové u Prahy; srpen 2020.

.

.

Historické události na starých pohlednicích (ouloffky antikvární):

.


.

(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Kdo to byl Permenidés? -> oprava (upozornil Jago - viz níže) - Parmenidés.

2) Objasněte původ slova maršál.

3) Jakou literaturu vydával Václav Kotrba (viz pohlednice vpravo dole). Proslavil se fot.-amat. G.Toužil svými fotografiemi? Byla tato pohlednice politickou propagandou?

4) Řešte domalovávánku nebo sepište esej "Kterak sovu ochočiti".

.

.

Bonusy a jiné lákačky:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeveni býti mají A) Pivaři od Fleků či B) Cyklisté z Ústí.

TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Jagovi za zorganizování VBS.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Kdo je ten poutník s holí?" vyzvídal student Nepivoda v hostinci "U Váhy".

.

.

Domalovávanku poslal D.n.:

..

.

Intelektuál od Janinky:

..

.

Intelektuál od Quickové:

.


.

.

Intelektuál v podání Signory:

..

.

Intelektuál od Jednorožce:

..

.

Bonus:

.


(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic)

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Co víte o Ferdinandshöhe (viz pravá strana pohlednice)?

B) Kdo hrál závodčího Klenovce (viz historická pohlednice) ve filmu "Zločin v Polné")? Jak na vás film působil?

C) Stále lze řešit domalovávanku.

.