sobota 17. dubna 2021

Š008

..

Technická data:

.

Foto: Praha; polep lavičkový; březen 2021; výřez.

Být zpocený jako myš: Obdobné jako být mokrý jako myš.

Být mokrý jako myš: Výklad rčení být mokrý jako myš vychází z jiné obranné reakce myši, která je pronásledována nějakým dravcem. Myši se prý, jsou-li ohroženy, někdy v rychlosti vyválejí ve vlastní moči, aby svým pachem pokud možno dostatečně znechutily nepřítele a ten je nesežral. V takovém případě jsou také mokré - je logické, že i před tváří člověka si myši připadaly ohroženy a tento obranný mechanismus se u nich mohl spustit ( Z Olomouc-rozhlas ).

Velký vykladač z Lógru: Nevlastní bratr Sybily, který žil v dutině 800 let starého rozsochatého kávovníku u města Loogr v dnešní Etiopii (Kočkopedie).

Akefalická kniha: Kniha, u níž není dochován začátek ani konec, tedy části textu podstatné pro identifikaci díla (http://aleph.nkp.cz/publ/ktd/00000/22/000002273.htm)

.

.

.

TlusŤjochůff mrakozpyt - útok chobotnatce:

.


.

Foto: Praha, Libeň; duben 2021.

.

.

Sekce Modré pozadí:

.


.

Foto: Praha, Holešovice; duben 2021.

.

.

.

Vltaffský blizzard II:

.


.

Foto: Praha, Holešovice; duben 2021.

Stejné místo jako: Viz

.

.

Divize rébusů:

.


.

.

.

Drink pro JV KR (NnŽV):

.


.

(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).¨

.

.

SpQ - Kronika 1904:

.


.

.

POZOR - VÝSLEDKY VBS zde

.

.

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Kdo byli bakové?

2) Debatujte o akefalickém verši. Co je to akefalický metapopulismus?

3) Řešte rébus nebo si zatancujte >>Javu<<.

4) Co vidíte v lavičkovém polepu v polesslosti?

.

.

Bonusy a lákačky:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjevena býti má A) Budoucí Čína III či B) Svaz tesařský. Tlusťjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Janince.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Myš, je-li ohrožena predátorem, vyválí se ve vlastní moči," poučoval osazenstvo hostince u Váhy starý myslivec Jech.

.

.

středa 14. dubna 2021

P034

.


.

Technická data:

.

Obrázek: Sken z TlusŤjochovy sbírky starých etiket.

Lev: Jméno třinácti pontifiků.

Obilní kmínka: Viz obr.

Komsomolec: Viz

Punkslavismus: Punkerská vševzájemnost (Kočkopedie).

Punk: Viz

.

.

.

Nazdík XVII - Múza, která protírá oči:

.


.

Foto: Praha, Holešovice; duben 2021; výřez.

.

.

.

Modré pozadí:

..

Foto: Praha, Libeň (Palmoffka); duben 2021.

.

.

.

Zápisky majora Plota - Holení mužstva:

..

Foto: Praha, Holešovice; duben 2021; převod do ČB.

.

.

.

Divize rébusů:

..

.

SpQ - Kronika 1904:

.


.

.

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Jak byste definovali punkslavismus vy?

2) Co je to okupační úvěr?

3) Řešte rébus či domalujte nazdíka.

.

.

.

Bonusy a jiné lákačky:

.

P.T. Ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjevena býti má A) Kuchařka či B) Cesta kolem světa. TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest JV KR (NnŽV).

.

.

Pro Fredyho:

.

"Čištění střev..." dumal polohlasně básník F.C.Maraskin v hostinci U Váhy.

.

.

Bonus:

.


.

(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Znáte pojem štokrle a šamrle?

B) Zvrhne zvrhlík tu nádobu, co má za sebou?

C) Nepovinné - stále se dá domalovávat Nazdík.

.

neděle 11. dubna 2021

P033

.


.

.

Technická data:

.

Obrázek: Sken retro zápalek.

Mana: Oskar, sportovní reportér (blíže viz )

Teřich: Břicho.

Hmyz: Pokrm budoucnosti.

Americké brambory:


(Brambory v restaurační kuchyni; vydal Ústřední svaz zemských jednot společ. hostinských, Praha II; 1939).

Mandelinka: Jejíž vystoupení v letech 70. minulého století šířilo strach a hrůzu, jest kolorado - brouk bramborový (Chrysomela decemlineata). Vlastí její jest Sev. Amerika, kde brouk i larva způsobují na bramborových polích děsné zhouby (Otto Schmeil "Zoologie"). 

.

.

.

Zápisky majora Plota:

.


.

Foto: Praha Holešovice; duben 2021; převod od ČB; otočeno o 180°.

.

.

.

Tlusťjochůff markozpyt - Mr. Kání na Dr. Át:

.


.

Foto: Praha, Libeň/Holešovice; duben 2021.

.

.

.

Sekce Modré pozadí:

.


.

Foto: Praha, Palmovka; duben 2021.

Palmovka: Původně byla tímto názvem označována libeňská viniční usedlost č. p. 59, která už dnes neexistuje. Podle nejstarších historických pramenů ji v roce 1631 koupil Adam Fridrich, později ji prodal novoměstskému kupci Matěji Vojtěchu Milerovi z Mildenburku. Po jeho smrti byla vinice (v té době nazývaná Milerka) rozdělena mezi dědice. Jedním z dědiců byla dcera Voršila, provdaná Palmová. Od té doby se tomuto místu říká Palmovka (Wikipedie).

.

.

.

Z TlusŤjochova kalendária:

.


.

Foto: Praha, Modřany; duben 2021.

.

.

Slivoň sakura:

.


.

Foto: Praha, Holešovice; duben 2021.

.

.

.

Divize rébusů:

..

.

SpQ - kronika 1904:

.


.

.

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Jak oslaví Mike Nellid Den kovanosti? A vy? A pan Al_Man?

2) Co symbolizuje obrázek na snímku majora Plota? Debatujte.

3) Co by vyzobal z talíře hojnost Cyberštamgast? A vy?

4) Řešte rébus. A hlasujte ve VBS (zde).

.

.

.

Bonusy a lákačky:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své dobrotě neskonalé rozhodnouti ráčí, zda vyjevena báti má A) Nová Čína či B) Cesta kolem světa. TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest všem, kdož bodovali ve VBS.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Americký brouk? Z něj se dá výživná polévka uvařiti," tvrdil v hostinci U Váhy zelinář Rapoticz.

.

.

Dodatek k mandelince:

.

Laboratorními pokusy bylo zjištěno, že za predačního rizika v podobě dravé ploštice Podisus maculiventris kladou samice mandelinky bramborové kromě normálních životaschopných vajíček také takzvaná trofická vajíčka (neoplodněná vajíčka sloužící jako nutriční rezerva). Tato odpověď na přítomnost predátora zajišťuje dodatečnou potravu pro nově se líhnoucí potomky, aby se zvýšila jejich šance na přežití. Stejná studie odhalila kanibalismus nově vylíhlých larev mandelinky na nevylíhlých vajíčkách jako antipredační chování (Wikipedia).

.

.

Bonus:

.


(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Který z Francouzů je nejstylovější tanečník? Z čeho tak usuzujete?

B) Debatujte o mandelinkách.

.

čtvrtek 8. dubna 2021

Š007

.


.

Technická data:

.

Foto: Praha, Karlín; březen 2021; výřez.

Upozornění: Tuto pokleslost smějí překládat z místa na místo pouze ludibrionisté.

Floskule: 1) Květný obsah. 2) Bezobsažná fráze, pouze naučená věta.

Floskule: Slovo pochází z lat. flosculus (kvítek, ozdoba) a znamenalo původně rétorickou ozdobu. Sbírky čili antologie takových ozdobných obratů, citátů a veršů se nazývaly florilegium a vycházely až do 19. století (Wikipedie).

Klišé: Cliché, fr., v tiskařství odlivek z kovu učiněný, kterým se na př. původní dřevoryt nějakého obrázku může rozmnožovati na kopie, aby se těchto pak užívalo k otisku (Rankův slovník všeobecných vědomostí).

Dotaz Mika Nellida: Může čáp bílý nosit černé děti?

Šváboffka, která s tím nepatrně souvisí:

.

.
(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).


.

.

Odrazoffky vltaffské:

1) Přílet netopejra ve sněhové vánici (v blizzardu):

..

2) A přílet jiné potvory:

.


.

Foto: Praha, Holešovice; duben 2021.

.

.

Dům holubí:

.


.

Foto: Praha, Holešovice; Ladislavův park; duben 2021.

Ladislavův park: Blíže viz

.

.

.

Dodatek k roku brambory:

.


.


.

Brambora: Z vietnamského stánku; Praha, Lhotka; dovoz z Německa.

Foto: Kuchyň; duben 2021.

.

.

Divize rébusů:

..

.

Ouloffky antikvární:

.


.

Koukněte na karikaturu de Kocka, jak jede na kocůrovi - viz

.

.

SpQ - Kronika 1904:

.


.

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Řešte rébus nebo odpovězte otázku Mika Nellida.

2) Uspěli majitelé psů v boji proti zvýšení daně ze psů? Debatujte.

3) Určete potvoru na odrazoffce vltaffské.

4) Čáp ztratil čepičku, jakou měla barvičku? Jmenujte. Znáte tuto hru (blíže viz)?

.

.

Bonusy a jiné lákačky:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjeven A) Mistr malíř či B) Svaz tesařský. TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Quickové.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Čáp simbil je trans-rovníkový migrant," rozpovídal se v hostinci U Váhy starý myslivec Jech.

.

.

.

Bonus:

.


(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

1) Jaký umělecký styl malíř používá nejraději?

2) Kde je stojan?

3) Googlete Nicolase Delsora a debatujte o jeho aféře.

.

.

.

POZOR - HLASUJTE VE VBS ZDE

.


neděle 4. dubna 2021

C003

.


.

Technická data:

.

DŠ: Devadeátisloupcový.

Nosorožec: Hroznou zbraní opatřen je nosorožec indický, maje na nose roh a nosorožec africký, jenž má rohy dva (Přírodopis živočišstva pro vyšší ústavy, učitelstvo a přátele přírody vůbec se zvláštním zřetelem k biologickým vztahům přírodním sepsal professor Dr. Otto Schmeil; 1906).

Nedodělek:

PROPÍRÁNÍ POPÍRAČŮ


Za porušení předpisů
hodili lysého do lisu:

slisovaný lysý
na pranýři visí
hlavou v lysolu

.

.

TlusŤjochovy cintáty:

Kázal mléko, pil podmáslí a po bradě mu tekla smetana.

.

.

Industriální:

.


.

Foto: Praha, rozmezí Nusle/Vršovice; převod do ČB; březen 2021.

.

.

Štítonoš svatého Václava:

.


.

Foto: Praha; výstup z metra "Václavské náměstí"; březen 2021.

.

.

La Vičkové polepy:

.


.

Foto: Praha, Lhotka; březen 2021; výřez.

.

.

.

Muž s hráškem na nose pozoruje velikonoční veverku:

.


.

Foto: Pěna na potoku Botič; Praha, Vršovice; březen 2021.

.

.

Bohatou pomlázku celé P.T. ctihodné obci čtenářské:

..

(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

Divize rébusů: 

..

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Vidíte na obrázku velikonoční veverku nebo jiného tvaru? Debatujte o hrášku.

2) Jaká média preferujete?

3) Jaké předpisy lysý porušil?

4) Řešte rébus. Zkuste nahradit "TRÁVEN" tak, aby vznikla další varianta rébusu.

.

.

Lákadla a bonusy:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vysskodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjevena býti má A) Dáma s krokodýlem či B) Budoucí Čína II. TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Jagovi.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Má na nose roh," mumlal si opilý student Nepivoda, připravuje se zkoušku z věd přírodních v hostinci U Váhy.

.

.

Domalovávanka od JR:

..

.

Bonus:

.


(Z TlusŤjochovy sbírky starých pohlednic).

.

.

.

Dodatečné obrázky a úkoly:

.

1) Gůglete, co znamená "Graf Bubna" či přeložte "Krokodilstränen".

2) Debatujte nad symbolem mužských hlav. Proč tam jsou?

3) Proč se říká "Krokodýlí slzy"?

.

středa 31. března 2021

P032

.


.

Technická data:

.

Foto: Praha, Lhotka; led na chodníku; výřez; březen 2021.

Bruce Lee: Tanečník a populizátor bojových sportů (blíže viz).

Ča-ča: Latinskoamerický tanec.

Makulatura: Z latinského starý; pokažený papír; bezcenné knihy k balení; knihy ležící na skladě, neprodejné (Lidový slovník naučný).

.

.

Nazdíci XIII - Puklinožrout:

.


Foto: Praha, Nusle; březen 2021.

Poznámka: Lze domalovávat.

.

.

.

Modré pozadí - Komínový minimalismus:

.


.

Foto: Praha, Václavák; březen 2021.

.

.

TlusŤjochůff mrakozpyt - Čichání člověčiny:

.


.

Foto: Praha, Lhotka; březene 2021.

.

.

Veselé svátky velikonoční:

.


.

.

Divize rébusů:

.


.

.

Ouloffky antikvární aneb Pivo pro JV KR (NnŽV):

.

.
.

(Z Tlusťjochovy sbírky starých pohlednic).

Poznámka: Bruce tančí v sedmém stupni, králové ve dvacátém.


.

SpQ - Kronika 1904:

..

.

Plénootázky a plénoúkoly:

.

1) Na obrázku poklesslosti vidíte tančícího Bruce nebo pavlačovou princeznu?

2) Cenzurou vyňato.

3) Je povoleno čichat člověčinu v době korona krize?

4) Řešte rébus nebo domalovávejte či proveďte rozbor a kritiku poklesslosti anebo charakterizujte pavlačovou princeznu.

5) Proč byl ve velikonočence použit cvíkr? Dedukujte.

.

.

Bonusy & lákačky:

.

P.T. ctihodná obec čtenářská nechť ve své vyssokodobroduššnosti rozhodnouti ráčí, zda vyjevena býti má A) Beránkova tržnice či B) BMB. TlusŤjochůff dekret trojhlasný pro tento článek udělen jest Axině.

.

.

Pro Fredyho:

.

"Bacha. dostal se do sedmého stupně," zařval  student Nepivoda.

.

.

P O Z O R - Další Velká bublinová soutěž spuštěna zde


.

.

Velikonoční domalovávanka od Quickové:

..

.

Bonus:

.


.

(Z Tlusťjochovy sbírky starých reklam).

.

.

Dodatečné otázky a úkoly:

.

A) Zúčastněte se VBS.

B) V jakém příbuzenském vztahu jsou muži na reklamě?

C) Kdo byla Josefa de la Oliva a jak souvisí s reklamním obrázkem? Nápověda: Shepherd´s check.

.